Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 100 TL Starting Bid: 100 TL Estimated: TL Losing Winning

JAL Japon Hava Yolları Bir Deste İskambil Kağıdı 52+1 Joker

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • JAL Japon Hava Yolları Bir Deste İskambil Kağıdı 52+1 Joker

  Lot No: 1

  Lot: 1

  JAL Japon Hava Yolları Bir Deste İskambil Kağıdı 52+1 Joker

  TLSold
 • Osmanlıca / Tiyatro-Tahrir Vazifesi, Süleyman Şevket, Naşiri İkbal Kitabhanesi Sahibi Hüseyin, Yeni Matbaa, 1325, Mekteb Temsilleri, 24 Sayfa, 23x14.5cm

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Osmanlıca / Tiyatro-Tahrir Vazifesi, Süleyman Şevket, Naşiri İkbal Kitabhanesi Sahibi Hüseyin, Yeni Matbaa, 1325, Mekteb Temsilleri, 24 Sayfa, 23x14.5cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Tıp Tarihi-Meclis-i Umûr-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhıye-i Umûmiye Mukarrerât ve Neşriyatı, Koleraya Karşı Talimat-ı Sıhhiye, Tanin Matbaası, İstanbul 1326, 12 sayfa, Özege: 11102, 22x12 cm

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Osmanlıca / Tıp Tarihi-Meclis-i Umûr-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhıye-i Umûmiye Mukarrerât ve Neşriyatı, Koleraya Karşı Talimat-ı Sıhhiye, Tanin Matbaası, İstanbul 1326, 12 sayfa, Özege: 11102, 22x12 cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Ziraat-Kooperatif-i Aydın İncir Müstahsilleri Şirketi Ortaklarının 926-927 Senesi Al-i Elade Heyeti Umumiyesi İçtimaine Takdim Edilen Senelik İdare Meclisi Raporudur, Beylik Matbaası, 1927, İzmir, 34 Sayfa, 19.5x13.5 cm

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Osmanlıca / Ziraat-Kooperatif-i Aydın İncir Müstahsilleri Şirketi Ortaklarının 926-927 Senesi Al-i Elade Heyeti Umumiyesi İçtimaine Takdim Edilen Senelik İdare Meclisi Raporudur, Beylik Matbaası, 1927, İzmir, 34 Sayfa, 19.5x13.5 cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Ulaşım-Anadolu Otomobil ve Otobüsleri Türk Anonim Şirketi Nizamnamesi Dahiliyesi, İstanbul Vatan Matbaası, 1341, 22 Sayfa, 16x12 cm, Nadir

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Osmanlıca / Ulaşım-Anadolu Otomobil ve Otobüsleri Türk Anonim Şirketi Nizamnamesi Dahiliyesi, İstanbul Vatan Matbaası, 1341, 22 Sayfa, 16x12 cm, Nadir

  TLSold
 • Osmanlıca / Tıp Tarihi-Düşkün Tedavisi, İstanbul Tıp Fakültesi Röntgen Müderris Muavini Selahaddin Mehmed, İstanbul 1340, 96 Sayfa, 23.5x15 cm, Nadir , Kapak Yorgun

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlıca / Tıp Tarihi-Düşkün Tedavisi, İstanbul Tıp Fakültesi Röntgen Müderris Muavini Selahaddin Mehmed, İstanbul 1340, 96 Sayfa, 23.5x15 cm, Nadir , Kapak Yorgun

  TLSold
 • Osmanlıca / Posta Tarihi-Türkiye Cumhuriyeti Telgraf ve Telefon Kanunu (İkinci İntihab Devresi Birinci İçtima Senesi), Kanun Numerosu 407, İstanbul Milli Matbaa, 1340, 12 Sayfa, 23x16 cm

Sayfalarda kanun maddeleri üzerinde osmanlıca olarak elle düzeltme ve derkenar notlar düşülmüştür.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Osmanlıca / Posta Tarihi-Türkiye Cumhuriyeti Telgraf ve Telefon Kanunu (İkinci İntihab Devresi Birinci İçtima Senesi), Kanun Numerosu 407, İstanbul Milli Matbaa, 1340, 12 Sayfa, 23x16 cm Sayfalarda kanun maddeleri üzerinde osmanlıca olarak elle düzeltme ve derkenar notlar düşülmüştür.

  TLSold
 • Osmanlıca / Ziraat-Ziraat-i Hususiyeden Pancar, Patates, Tütün ve Saire Ziraati, Ispartalı Ligor, Şems Matbaası, Çiftçi Kütüphanesi Adet 4, İstanbul 1329, 128 sayfa, Özege: 23828, 18.x12 cm

Kapak sırt kısmı tamirli, haliyle

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Osmanlıca / Ziraat-Ziraat-i Hususiyeden Pancar, Patates, Tütün ve Saire Ziraati, Ispartalı Ligor, Şems Matbaası, Çiftçi Kütüphanesi Adet 4, İstanbul 1329, 128 sayfa, Özege: 23828, 18.x12 cm Kapak sırt kısmı tamirli, haliyle

  TLSold
 • 5 Adet Orijinal Ebru Çalışması 40x28cm

  Lot No: 9

  Lot: 9

  5 Adet Orijinal Ebru Çalışması 40x28cm

  TLSold
 • 5 Adet Orijinal Ebru Çalışması 49x34cm

  Lot No: 10

  Lot: 10

  5 Adet Orijinal Ebru Çalışması 49x34cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Edebiyat-Yeni Galata, Filiz Tekin Halid, İstanbul İkdam Matbaası, 1926, 38 Sayfa, 14.5x20.5 cm

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Osmanlıca / Edebiyat-Yeni Galata, Filiz Tekin Halid, İstanbul İkdam Matbaası, 1926, 38 Sayfa, 14.5x20.5 cm

  TLSold
 • Osmanlıca-Tesettür-i Şer'i, Muharrir İskilipli Atıf, İstanbul 1339, Matbaa-i Amire, 16 Sayfa, Nadir, 20x14 cm

İskilipli Atıf Hoca, 1926 yılında İstiklal Mahkemelerinde yapılan yargılamalar neticesinde hakkında idam cezası uygulanmıştır.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Osmanlıca-Tesettür-i Şer'i, Muharrir İskilipli Atıf, İstanbul 1339, Matbaa-i Amire, 16 Sayfa, Nadir, 20x14 cm İskilipli Atıf Hoca, 1926 yılında İstiklal Mahkemelerinde yapılan yargılamalar neticesinde hakkında idam cezası uygulanmıştır.

  TLSold
 • Osmanlıca-Asakir-i Berriye-i Şahane Ceza Kanunname-i Hümayun, Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne Matbaası, İstanbul 1282 (1866), 66 sayfa, Tuğralı, Özege 980, Metin başında Sultan Abdülaziz Hanın Tuğrası ve 'mucebince amel oluna' ibaresi yer almakta, 21x14 cm

kapakta notlar mevcut, forma iç kısımda hafif ayrılma görülmekte

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Osmanlıca-Asakir-i Berriye-i Şahane Ceza Kanunname-i Hümayun, Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne Matbaası, İstanbul 1282 (1866), 66 sayfa, Tuğralı, Özege 980, Metin başında Sultan Abdülaziz Hanın Tuğrası ve 'mucebince amel oluna' ibaresi yer almakta, 21x14 cm kapakta notlar mevcut, forma iç kısımda hafif ayrılma görülmekte

  TLSold
 • Osmanlıca / Sadzaram Said Halim Paşa'nın gözünden İslam aleminin gerileme sebepleri-İnhitat-i İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiye, Mehmed (Said Halim Paşa), İstanbul 1334, Matbaa-i Amire, 31 Sayfa, Özege 09199, 20x14 cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Osmanlıca / Sadzaram Said Halim Paşa'nın gözünden İslam aleminin gerileme sebepleri-İnhitat-i İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiye, Mehmed (Said Halim Paşa), İstanbul 1334, Matbaa-i Amire, 31 Sayfa, Özege 09199, 20x14 cm

  TLSold
 • Osmanlıca-Osmanlı Kütüphanesi Aded 5, Garaib-i Adat-ı Akuam, Aded 1, Eser Kemal Paşa Zade Said, An Aza-yi Şura-yi Devlet, Sahib-i Kütübhane: Kitapçı Arakel, İstanbul 1303, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, 64 Sayfa, Şahıs Cildinde, 17x11.5 cm

Sayfalar Ciltten Ayrık Durumda

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Osmanlıca-Osmanlı Kütüphanesi Aded 5, Garaib-i Adat-ı Akuam, Aded 1, Eser Kemal Paşa Zade Said, An Aza-yi Şura-yi Devlet, Sahib-i Kütübhane: Kitapçı Arakel, İstanbul 1303, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, 64 Sayfa, Şahıs Cildinde, 17x11.5 cm Sayfalar Ciltten Ayrık Durumda

  TLSold
 • Ulaşım-Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1 Haziran 1945'den Başlar Şehir Hatları Vapurları Gidiş-Geliş Saatleri ( Tarife )

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Ulaşım-Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1 Haziran 1945'den Başlar Şehir Hatları Vapurları Gidiş-Geliş Saatleri ( Tarife )

  TLSold
 • Osmanlıca / Tıp Tarihi-Frengi İlleti ve Bazı Emraz-ı Zühreviye Sair Milaslı İsmail Hakkı, İstanbul 1316, Asır Matbaası, 428 + 17 Sayfa, Özege 5962, 19x13 cm

Arka Kapak Eksik , Cilt Dağınık Durumda

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Osmanlıca / Tıp Tarihi-Frengi İlleti ve Bazı Emraz-ı Zühreviye Sair Milaslı İsmail Hakkı, İstanbul 1316, Asır Matbaası, 428 + 17 Sayfa, Özege 5962, 19x13 cm Arka Kapak Eksik , Cilt Dağınık Durumda

  TLSold
 • Osmanlıca / Tasavvuf-Mektubat, Kelâmî Dergâhı Postnişini el-Hac Mehmed Esad Efendi, Dersaadet Matbaa-i Ahmed Kamil, 190 Sayfa, 1341, ÖZEGE No: 12963 , 19.5x13.5cm

Kelamî Dergâh-ı Şerifi Postnişini Reşadetlü el-Hac Mehmed Esad Efendi Hazretlerinin Hulefa ve İhvan-ı Dine Tahrir Buyurdukları [Yazdıkları] Mektublardır.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Osmanlıca / Tasavvuf-Mektubat, Kelâmî Dergâhı Postnişini el-Hac Mehmed Esad Efendi, Dersaadet Matbaa-i Ahmed Kamil, 190 Sayfa, 1341, ÖZEGE No: 12963 , 19.5x13.5cm Kelamî Dergâh-ı Şerifi Postnişini Reşadetlü el-Hac Mehmed Esad Efendi Hazretlerinin Hulefa ve İhvan-ı Dine Tahrir Buyurdukları [Yazdıkları] Mektublardır.

  TLSold
 • Osmanlıca-MEVÂİZ, Hafız Eşref Edib, İstanbul 1324, 55 Sayfa, Dersaadet Mahmud Bey Matbaası, 17.5x11.5cm


"Manastırlı İsmail Hakkı Efendi hazretlerinin Ayasofya Cami-i Şerifi´nde aynen zabt olunan takrirat-ı hakîmâneleri"

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Osmanlıca-MEVÂİZ, Hafız Eşref Edib, İstanbul 1324, 55 Sayfa, Dersaadet Mahmud Bey Matbaası, 17.5x11.5cm "Manastırlı İsmail Hakkı Efendi hazretlerinin Ayasofya Cami-i Şerifi´nde aynen zabt olunan takrirat-ı hakîmâneleri"

  TLSold
 • Osmanlıca-Türkçe Mev'izelerim, Leyle-i Celile-i Kadr, Ispartalı Zeynel Abidin, İzmir Ispartalı Hafız Ali Matbaası, 1928, 32 Sayfa, 18.5x13 cm , Kapak Sırtı Bantlı

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Osmanlıca-Türkçe Mev'izelerim, Leyle-i Celile-i Kadr, Ispartalı Zeynel Abidin, İzmir Ispartalı Hafız Ali Matbaası, 1928, 32 Sayfa, 18.5x13 cm , Kapak Sırtı Bantlı

  TLSold
 • Osmanlıca-İttihad-ı İslâm, İslâmın Mâzisi, Hâli, İstikbâli, Celal Nuri [İleri], İstanbul 1331, Yeni İstanbul Matbaası, 402 Sayfa, 19x13 cm

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Osmanlıca-İttihad-ı İslâm, İslâmın Mâzisi, Hâli, İstikbâli, Celal Nuri [İleri], İstanbul 1331, Yeni İstanbul Matbaası, 402 Sayfa, 19x13 cm

  TLSold
 • İçki & İçecek-TC Tekel İdaresi , İnhisarlar Şişesinde , Mantarlı , 45 Derecelik Yeni Rakı ,70cl Dolu , 1200 Kuruş

  Lot No: 22

  Lot: 22

  İçki & İçecek-TC Tekel İdaresi , İnhisarlar Şişesinde , Mantarlı , 45 Derecelik Yeni Rakı ,70cl Dolu , 1200 Kuruş

  TLSold
 • Osmanlıca-Cihan Muvazenesinin Bozulması I-II, Gustav Le Bon, Çeviren Ali Reşad, Galib Ata, Kanaat Matbaa ve Kütübhanesi, İstanbul 1340, 151+1 [Kısım 1], 153+7 [Kısım 2] Sayfa, Özege 3041, 19.5x13.5cm , Bir Cildin Sırtı Bantlı

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Osmanlıca-Cihan Muvazenesinin Bozulması I-II, Gustav Le Bon, Çeviren Ali Reşad, Galib Ata, Kanaat Matbaa ve Kütübhanesi, İstanbul 1340, 151+1 [Kısım 1], 153+7 [Kısım 2] Sayfa, Özege 3041, 19.5x13.5cm , Bir Cildin Sırtı Bantlı

  TLSold
 • Osmanlıca-Mustafa Kemallerin Kitabı, Habil Âdem [Pelister], Mahmud Bey Matbaası, Cihan Kitaphanesi, İstanbul, 1925. 171 s, 21x14.5cm, OZEGENO: 14518

İlk 16 Sayfada Okumayı Engellemeyecek Şekilde Kopuk Mevcut , Kapak Sırtı Bantlı , Sayfalar Ciltten Ayrılmak Üzere

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Osmanlıca-Mustafa Kemallerin Kitabı, Habil Âdem [Pelister], Mahmud Bey Matbaası, Cihan Kitaphanesi, İstanbul, 1925. 171 s, 21x14.5cm, OZEGENO: 14518 İlk 16 Sayfada Okumayı Engellemeyecek Şekilde Kopuk Mevcut , Kapak Sırtı Bantlı , Sayfalar Ciltten Ayrılmak Üzere

  TLSold
 • Osmanlıca-Evsaf-ı Şeş Ebrar, Süleyman, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1307 Dersaadet, Naşiri Bosnalı Çengiç Mustafa Bey, 262 sayfa, 13x10 cm, ÖZEGE; 5322

Şahıs Cildinde , Kitap Ciltten Ayrık Durumda

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Osmanlıca-Evsaf-ı Şeş Ebrar, Süleyman, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1307 Dersaadet, Naşiri Bosnalı Çengiç Mustafa Bey, 262 sayfa, 13x10 cm, ÖZEGE; 5322 Şahıs Cildinde , Kitap Ciltten Ayrık Durumda

  TLSold
 • "His Master´s Voice"

Sahibinin Sesi plak firmasının, üç dilde (Osmanlıca, Fransızca ve İngilizce) emaye tabelası, REPLİKA 60x43cm...

Osmanlıca ve Fransızca, K. Şişmanyan ve Basmacıyan Biraderler´in adlarının yazılı olduğu tabelada, Osmanlıca ve İngilizce firmanın ismi yazılıdır. Sağ ve sol üst köşelerinde ay ve yıldız yer almaktadır. Tabelanın orta kısmında ise firmanın logosu haline gelmiş, sahibinin sesini gramofondan dinleyen bir köpek resmedilmiştir.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  "His Master´s Voice" Sahibinin Sesi plak firmasının, üç dilde (Osmanlıca, Fransızca ve İngilizce) emaye tabelası, REPLİKA 60x43cm... Osmanlıca ve Fransızca, K. Şişmanyan ve Basmacıyan Biraderler´in adlarının yazılı olduğu tabelada, Osmanlıca ve İngilizce firmanın ismi yazılıdır. Sağ ve sol üst köşelerinde ay ve yıldız yer almaktadır. Tabelanın orta kısmında ise firmanın logosu haline gelmiş, sahibinin sesini gramofondan dinleyen bir köpek resmedilmiştir.

  TLSold
 • Hat Sanatı-Hat Örnekleri, Hazırlayan Hattat Saim Özel (Süleymaniye Camii İmamı), Üçdal Neşriyat 1969 , 64 Sayfa, 24x16 cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Hat Sanatı-Hat Örnekleri, Hazırlayan Hattat Saim Özel (Süleymaniye Camii İmamı), Üçdal Neşriyat 1969 , 64 Sayfa, 24x16 cm

  TLSold
 • “Türkiye Tütünlerinden Mamul Sigara”

Osmanlıca ve Almanca “Türkiye Tütünlerinden Mamul Sigara” yazılı, "Dresden - Konstantinopel" ibareli, Türk Bayrağı görselli emaye tabela, REPLİKA 57x31.5 cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  “Türkiye Tütünlerinden Mamul Sigara” Osmanlıca ve Almanca “Türkiye Tütünlerinden Mamul Sigara” yazılı, "Dresden - Konstantinopel" ibareli, Türk Bayrağı görselli emaye tabela, REPLİKA 57x31.5 cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Musiki-NAZARİYAT-I MUSIKİ, Orta Mekteblere Mahsusdur, 1926, Zeki [Osman Zeki Üngör] - Veli [Mehmed Veli Kanık], Ahmed İhsan Matbaası, 59 sayfa, 17x24 cm

Türk sanat müziğinin Türkiye’deki öncülerinden kabul edilen Osman Zeki Üngör, 28 Şubat 1958’de İstanbul’da vefat etti. Cenaze töreninde, Mehmet Akif’ten sonra, özel izinle İstiklal Marşı çalınan ikinci isim oldu. Bu ünlü Türk müzisyeninin genç dimağlar için Orhan Veli´nin babası olan Veli Kanık´la birlikte hazırlamış oldukları kitap.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Osmanlıca / Musiki-NAZARİYAT-I MUSIKİ, Orta Mekteblere Mahsusdur, 1926, Zeki [Osman Zeki Üngör] - Veli [Mehmed Veli Kanık], Ahmed İhsan Matbaası, 59 sayfa, 17x24 cm Türk sanat müziğinin Türkiye’deki öncülerinden kabul edilen Osman Zeki Üngör, 28 Şubat 1958’de İstanbul’da vefat etti. Cenaze töreninde, Mehmet Akif’ten sonra, özel izinle İstiklal Marşı çalınan ikinci isim oldu. Bu ünlü Türk müzisyeninin genç dimağlar için Orhan Veli´nin babası olan Veli Kanık´la birlikte hazırlamış oldukları kitap.

  TLSold
 • Osmanlıca-Yer ve Gök, Abdülfeyyaz Tevfik, Türkiye Cumhuriyetir Maarif Vekaleti Neşriyatı, 1925, İstanbul, Matbaa-i Amire, 154 Sayfa, Şahıs Cildinde , 23x16 cm, OZEGENO: 23393

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Osmanlıca-Yer ve Gök, Abdülfeyyaz Tevfik, Türkiye Cumhuriyetir Maarif Vekaleti Neşriyatı, 1925, İstanbul, Matbaa-i Amire, 154 Sayfa, Şahıs Cildinde , 23x16 cm, OZEGENO: 23393

  TLSold
 • Osmanlıca / Hukuk-Mebahis-i Hukuk-ı Ticaretden İflas, Darülfünun Hukuk Şubesi Ticareti Bahriye Muallimi Ali Kemal, Dersaadet, Matbaa-i Ahmed Kamil, 1329, 624 Sayfa, Ciltli, 17.5x12.5cm

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Osmanlıca / Hukuk-Mebahis-i Hukuk-ı Ticaretden İflas, Darülfünun Hukuk Şubesi Ticareti Bahriye Muallimi Ali Kemal, Dersaadet, Matbaa-i Ahmed Kamil, 1329, 624 Sayfa, Ciltli, 17.5x12.5cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Edebiyat-Edebiyat-ı Cedide, Bir heyet-i edebiyye tarafından hazırlanmış, tezyin eden Reşid Süreyya, Sahib ve naşirleri Dersaadet Kitaphanesi, Sancakcıyan Matbaası, İstanbul 1328, 352 sayfa, Özege: 4581,Şahıs Cildinde, 20x14 cm

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlıca / Edebiyat-Edebiyat-ı Cedide, Bir heyet-i edebiyye tarafından hazırlanmış, tezyin eden Reşid Süreyya, Sahib ve naşirleri Dersaadet Kitaphanesi, Sancakcıyan Matbaası, İstanbul 1328, 352 sayfa, Özege: 4581,Şahıs Cildinde, 20x14 cm

  TLSold
 • Osmanlıca / Askeri Tarihi / Devlet-i Aliyye Osmaniye Armalı Cildinde-Tabiiye Meseleleri, Müellifi Almanya Zabitanından Griepenker, Mütercim Mühendishane-i Berri Hümayun Seferiyye ve Tabiiye Tatbikatı Muallimi Erkan-ı Harbiye Kol Ağası Osman Senai, Naşiri Hasan Ferid, Dersaadet 1317, Ferid Matbaası, 336 Sayfa, Osmanlıca hurufatlı şık ciltli, 20x14 cm, OZEGENO: 19167

Haritaları eksik

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Osmanlıca / Askeri Tarihi / Devlet-i Aliyye Osmaniye Armalı Cildinde-Tabiiye Meseleleri, Müellifi Almanya Zabitanından Griepenker, Mütercim Mühendishane-i Berri Hümayun Seferiyye ve Tabiiye Tatbikatı Muallimi Erkan-ı Harbiye Kol Ağası Osman Senai, Naşiri Hasan Ferid, Dersaadet 1317, Ferid Matbaası, 336 Sayfa, Osmanlıca hurufatlı şık ciltli, 20x14 cm, OZEGENO: 19167 Haritaları eksik

  TLSold
 • Osmanlıca / Sultan II. Abdülhamid El Gazi Tuğralı Cildinde-Lügat-i Naci, Muallim Naci [Ömer Hulûsi] - Müstecabîzâde İsmet, İstanbul, Asır Matbaa ve Kütübhanesi, 1322, 819 Sayfa, 20x14 cm

Gofre tuğralı, ay yıldız hilalli cildinde, kapak iç kısımdan ayrı

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Osmanlıca / Sultan II. Abdülhamid El Gazi Tuğralı Cildinde-Lügat-i Naci, Muallim Naci [Ömer Hulûsi] - Müstecabîzâde İsmet, İstanbul, Asır Matbaa ve Kütübhanesi, 1322, 819 Sayfa, 20x14 cm Gofre tuğralı, ay yıldız hilalli cildinde, kapak iç kısımdan ayrı

  TLSold
 • Osmanlıca / Edebiyat-Mürebbiye, Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Naşiri İbrahim Hilmi, İstanbul 1927, Maarif Matbaası, 294 Sayfa, 18x12.5cm, ÖZEGE; 14912 , Şahıs Cildinde

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Osmanlıca / Edebiyat-Mürebbiye, Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Naşiri İbrahim Hilmi, İstanbul 1927, Maarif Matbaası, 294 Sayfa, 18x12.5cm, ÖZEGE; 14912 , Şahıs Cildinde

  TLSold
 • Osmanlıca / Hukuk-Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, Atıf Bey [Meclis-i İdare-i Evkaf Reisi, Mekteb-i Mülkiye Mecelle ve Kanun Muallimi], Bez cilt, Özege: 12456-12467 

1: Kavaid-i külliye şerhi, Mahmud Bey Matbaası, 1327, 16+111 s.; 
2: Kitabü'l-büyû, Tanin Matbaası, 1328, 190 s.; 
3: Kitabü'l-icârât, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1330, 142 s., 
4: Kitabü'l-kefâlet, Mahmud Bey Matbaası, 1318, 56 s.; 
5: Kitabü'l-havâle, Mahmud Bey Matbaası, 1318, 27 s.; 
6: Kitabü'r-rehin, 1329, Tanin Matbaası, 48 s.; 
7: Kitabü'l-emânet, Tanin Matbaası, 1329, 68 s.; 
8: Kitabü'l-hibe, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1333, 37 s.; 
9: Kitabü'l-gasb vel-itilâf, 1332, 46 s.; 
10: Kitabü'l-hacr ve'l-ikrah ve'ş-şufa, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1332, 58 s.; 
11: Kitabü'ş-şirket, Tanin Matbaası, 1328, 241 s.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Osmanlıca / Hukuk-Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, Atıf Bey [Meclis-i İdare-i Evkaf Reisi, Mekteb-i Mülkiye Mecelle ve Kanun Muallimi], Bez cilt, Özege: 12456-12467 1: Kavaid-i külliye şerhi, Mahmud Bey Matbaası, 1327, 16+111 s.; 2: Kitabü'l-büyû, Tanin Matbaası, 1328, 190 s.; 3: Kitabü'l-icârât, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1330, 142 s., 4: Kitabü'l-kefâlet, Mahmud Bey Matbaası, 1318, 56 s.; 5: Kitabü'l-havâle, Mahmud Bey Matbaası, 1318, 27 s.; 6: Kitabü'r-rehin, 1329, Tanin Matbaası, 48 s.; 7: Kitabü'l-emânet, Tanin Matbaası, 1329, 68 s.; 8: Kitabü'l-hibe, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1333, 37 s.; 9: Kitabü'l-gasb vel-itilâf, 1332, 46 s.; 10: Kitabü'l-hacr ve'l-ikrah ve'ş-şufa, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1332, 58 s.; 11: Kitabü'ş-şirket, Tanin Matbaası, 1328, 241 s.

  TLSold
 • Osmanlıca / Edebiyat-Kasbar Kitaphanesi Romanlarından Aded 4;

Balonla Seyahat, 1-12. Seyahat, Sahibi ve Naşişir Kitapçı Kasbar, Muharrir.. Mütercim Mehmed Reşad, Dersaadet, Kaspar Matbaası, 1307

23-16-15-14-15-24-16-29-15-14-15-16 Sayfa

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Osmanlıca / Edebiyat-Kasbar Kitaphanesi Romanlarından Aded 4; Balonla Seyahat, 1-12. Seyahat, Sahibi ve Naşişir Kitapçı Kasbar, Muharrir.. Mütercim Mehmed Reşad, Dersaadet, Kaspar Matbaası, 1307 23-16-15-14-15-24-16-29-15-14-15-16 Sayfa

  TLSold
 • Osmanlıca / Mevlevilik-Rubabiyat-ı Hazret-i Mevlana (Kuddusi Sırruhu) Yazan Nezaret-i Celile-i Maarif, İslambol, Ahter Matbaası, 1312, 400 Sayfa, 21x14 cm

Kitap Ciltten Ayrık Durumda , İlk 65 Sayfanın Kenarlarında Çeşitli Notlar & İşaretlemeler Vardır

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Osmanlıca / Mevlevilik-Rubabiyat-ı Hazret-i Mevlana (Kuddusi Sırruhu) Yazan Nezaret-i Celile-i Maarif, İslambol, Ahter Matbaası, 1312, 400 Sayfa, 21x14 cm Kitap Ciltten Ayrık Durumda , İlk 65 Sayfanın Kenarlarında Çeşitli Notlar & İşaretlemeler Vardır

  TLSold
 • Osmanlıca / Edebiyat-Köprülüzâde Mehmed Fuad , Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türkî Basit XVI Asır Şairlerinden Edirneli Nazmi'nin Eseri , 84 sayfa , 1928 , Şahıs Cildinde , 25x17.5cm , 15 Sayfanın Kenarlarında Notlar & İşaretlemeler Mevcuttur

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Osmanlıca / Edebiyat-Köprülüzâde Mehmed Fuad , Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türkî Basit XVI Asır Şairlerinden Edirneli Nazmi'nin Eseri , 84 sayfa , 1928 , Şahıs Cildinde , 25x17.5cm , 15 Sayfanın Kenarlarında Notlar & İşaretlemeler Mevcuttur

  TLSold
 • Osmanlıca / Hukuk-Türkiye Cumhuriyeti Adliye Vekaleti Kanunu Medeni Şerhi ve Nazariyeleri, İkinci Cild, İstanbul Vatan Matbaası, 1927, Hakimlere Mahsus, 970 Sayfa, Ciltli, 28x20 cm , Kitap Ciltten Ayrılmak Üzere

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Osmanlıca / Hukuk-Türkiye Cumhuriyeti Adliye Vekaleti Kanunu Medeni Şerhi ve Nazariyeleri, İkinci Cild, İstanbul Vatan Matbaası, 1927, Hakimlere Mahsus, 970 Sayfa, Ciltli, 28x20 cm , Kitap Ciltten Ayrılmak Üzere

  TLSold
 • Finans-Osmanlı Dönemi Kasa Defteri, "Fratelli Abeni Papeterie Stamboul - Constantinople" etiketli, Kağıtçı Abeni Biraderler, 239 Sayfa, her sayfa mühürlü, 31x21 cm , Baştan 15 Sayfa Eksik

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Finans-Osmanlı Dönemi Kasa Defteri, "Fratelli Abeni Papeterie Stamboul - Constantinople" etiketli, Kağıtçı Abeni Biraderler, 239 Sayfa, her sayfa mühürlü, 31x21 cm , Baştan 15 Sayfa Eksik

  TLSold
 • Osmanlıca-Borsa Rehberi, İstanbul Esham Tahvilat Kambiyo ve Nukud Borsası Meclis-i İdaresi tarafından tertib edilmiştir, Aynizade Hasan Tahsin, Birinci baskı, Ciltli, Osmanlıca, 1928, Ebuzziya Matbaası, 700+102 sayfa, 20x27,5 cm, OZEGENO: 2527

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Osmanlıca-Borsa Rehberi, İstanbul Esham Tahvilat Kambiyo ve Nukud Borsası Meclis-i İdaresi tarafından tertib edilmiştir, Aynizade Hasan Tahsin, Birinci baskı, Ciltli, Osmanlıca, 1928, Ebuzziya Matbaası, 700+102 sayfa, 20x27,5 cm, OZEGENO: 2527

  TLSold
 • Osmanlıca-Beyan'ül Hak, Birinci Sene İkinci Cild, Sayı 36 - 90 Arası Sayılar Tek Ciltte, Pazartesi Günleri Neşr Olunur, Dini, Edebi, Siyasi ve Fenni Haftalık Gazete , 20 Temmuz 1325 - 13 Kanunuevvel 1326 Arası 

Cem‘iyyet-i İlmiyye-i İslâmiyye’nin naşiri efkarıdır, Sahibi İmtiyaz Âyan Meclisi reisliği de yapmış olan Şehrî Ahmed Râmiz Efendi, bazı sayılarda İstanbul mebusu Nasuhefendizâde Mustafa Âsım, Sermuharrir Hürriyet ve İtilâf Fırkası liderlerinden Âyan âzalığı ve şeyhülislâmlık görevlerinde de bulunan Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi, Mesul Müdürlüğü Mimarzâde Mehmed Ali (sy. 26-43) ve Kilisli Muallim Mehmed Münir

Cilt Zayıf Sayfalar Temiz Durumdadır

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Osmanlıca-Beyan'ül Hak, Birinci Sene İkinci Cild, Sayı 36 - 90 Arası Sayılar Tek Ciltte, Pazartesi Günleri Neşr Olunur, Dini, Edebi, Siyasi ve Fenni Haftalık Gazete , 20 Temmuz 1325 - 13 Kanunuevvel 1326 Arası Cem‘iyyet-i İlmiyye-i İslâmiyye’nin naşiri efkarıdır, Sahibi İmtiyaz Âyan Meclisi reisliği de yapmış olan Şehrî Ahmed Râmiz Efendi, bazı sayılarda İstanbul mebusu Nasuhefendizâde Mustafa Âsım, Sermuharrir Hürriyet ve İtilâf Fırkası liderlerinden Âyan âzalığı ve şeyhülislâmlık görevlerinde de bulunan Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi, Mesul Müdürlüğü Mimarzâde Mehmed Ali (sy. 26-43) ve Kilisli Muallim Mehmed Münir Cilt Zayıf Sayfalar Temiz Durumdadır

  TLSold
 • Osmanlıca-Resimli Gazete, Haftalık Fenni ve Edebi Haftalık Gazete, Birinci Sene Sayı 1 - 25 Cilt, 312 Sayfa, Tuğralı ve hilal cildinde, 14 Mart - 29 Ağustos 1307, 29x21 cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Osmanlıca-Resimli Gazete, Haftalık Fenni ve Edebi Haftalık Gazete, Birinci Sene Sayı 1 - 25 Cilt, 312 Sayfa, Tuğralı ve hilal cildinde, 14 Mart - 29 Ağustos 1307, 29x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca-Resimli Gazete, Haftalık Fenni ve Edebi Haftalık Gazete, Birinci Sene Sayı 51-76 Cilt, 312 Sayfa, Osmanlı armalı ve hilal cildinde, 27 Şubat - 19 Ağustos 1308, 29x21 cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Osmanlıca-Resimli Gazete, Haftalık Fenni ve Edebi Haftalık Gazete, Birinci Sene Sayı 51-76 Cilt, 312 Sayfa, Osmanlı armalı ve hilal cildinde, 27 Şubat - 19 Ağustos 1308, 29x21 cm

  TLSold
 • İMZALI-Melih Cevdet Anday - Gizli Emir, 1970 İlk Baskı, İmzalı ve İthaflı, Bilgi Yayınevi, 351 Sayfa, 18x11 cm

Melih Cevdet Anday (d. 13 Mart 1915, İstanbul - ö. 28 Kasım 2002 İstanbul) Türk şair, tiyatro oyunu, roman, deneme, makale yazarıdır.Lise arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte ortaya çıkardıkları Garip Akımı ile Türk şiirindeki yenilenmeyi başlatmıştır.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  İMZALI-Melih Cevdet Anday - Gizli Emir, 1970 İlk Baskı, İmzalı ve İthaflı, Bilgi Yayınevi, 351 Sayfa, 18x11 cm Melih Cevdet Anday (d. 13 Mart 1915, İstanbul - ö. 28 Kasım 2002 İstanbul) Türk şair, tiyatro oyunu, roman, deneme, makale yazarıdır.Lise arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte ortaya çıkardıkları Garip Akımı ile Türk şiirindeki yenilenmeyi başlatmıştır.

  TLSold
 • İMZALI-Yaşar Kemal - Karıncanın Su İçtiği / Bir Ada Hikayesi 2, Islak İmzalı ve İthaflı, 2008 İstanbul Baskı, Yapı Kredi Yayınları, 508 Sayfa, 21x13 cm

Yaşar Kemal (d. 6 Ekim 1923, Gökçedam - Osmaniye - ö. 28 Şubat 2015, İstanbul) Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk yazarımız olan Yaşar Kemal tarafından ıslak imza ve ithaflı.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  İMZALI-Yaşar Kemal - Karıncanın Su İçtiği / Bir Ada Hikayesi 2, Islak İmzalı ve İthaflı, 2008 İstanbul Baskı, Yapı Kredi Yayınları, 508 Sayfa, 21x13 cm Yaşar Kemal (d. 6 Ekim 1923, Gökçedam - Osmaniye - ö. 28 Şubat 2015, İstanbul) Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk yazarımız olan Yaşar Kemal tarafından ıslak imza ve ithaflı.

  TLSold
 • İMZALI-Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları, İmzalı ve İthaflı, 1969 Sander Yayınları Baskı, 427 Sayfa, 19x13 cm

Kemal Tahir (d. 13 Mart 1910, Etiyopya - ö. 21 Nisan 1973, İstanbul) Türk romancı, yazar, senarist. Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından birisidir. Sol dünya görüşüne sahip olan yazar, Marksizm'i Türk toplum yapısına uyarlamak için toplumu anlamaya çalışmış, edindiği bilgileri romanları yoluyla okuyucularına aktarmıştır.
arka kapağında ve sırt kısmında ufak deformeler mevcut

  Lot No: 48

  Lot: 48

  İMZALI-Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları, İmzalı ve İthaflı, 1969 Sander Yayınları Baskı, 427 Sayfa, 19x13 cm Kemal Tahir (d. 13 Mart 1910, Etiyopya - ö. 21 Nisan 1973, İstanbul) Türk romancı, yazar, senarist. Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından birisidir. Sol dünya görüşüne sahip olan yazar, Marksizm'i Türk toplum yapısına uyarlamak için toplumu anlamaya çalışmış, edindiği bilgileri romanları yoluyla okuyucularına aktarmıştır. arka kapağında ve sırt kısmında ufak deformeler mevcut

  TLSold
 • İMZALI-Fazıl Hüsnü Dağlarca - Yeryüzü, İmzalı, 1974 İstanbul Cem Yayınları, 19x13 cm
Başparmak, Gösterme Parmağı, Ortaparmak, Yüzük Parmağı ve Serçe Parmak gibi 5 alt başlık adı altında muhtelif şiirler.

Fazıl Hüsnü Dağlarca (d. 26 Ağustos 1914, İstanbul - ö. 15 Ekim 2008 İstanbul) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair. 2007 yılına kadar yayınlanmış 60'tan fazla şiir koleksiyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en üretken Türk şairlerinden birisi olan Dağlarca Struga Şiir Akşamları Altın Çelenk Ödülüne layık görüldü.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  İMZALI-Fazıl Hüsnü Dağlarca - Yeryüzü, İmzalı, 1974 İstanbul Cem Yayınları, 19x13 cm Başparmak, Gösterme Parmağı, Ortaparmak, Yüzük Parmağı ve Serçe Parmak gibi 5 alt başlık adı altında muhtelif şiirler. Fazıl Hüsnü Dağlarca (d. 26 Ağustos 1914, İstanbul - ö. 15 Ekim 2008 İstanbul) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair. 2007 yılına kadar yayınlanmış 60'tan fazla şiir koleksiyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en üretken Türk şairlerinden birisi olan Dağlarca Struga Şiir Akşamları Altın Çelenk Ödülüne layık görüldü.

  TLSold
 • İMZALI-Fazıl Hüsnü Dağlarca - Toprak Ana / Kınalı Kuzu Ağıdı / Haliç, İmzalı, 1972 İstanbul Cem Yayınları, 19x13 cm

Fazıl Hüsnü Dağlarca (d. 26 Ağustos 1914, İstanbul - ö. 15 Ekim 2008 İstanbul) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair. 2007 yılına kadar yayınlanmış 60'tan fazla şiir koleksiyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en üretken Türk şairlerinden birisi olan Dağlarca Struga Şiir Akşamları Altın Çelenk Ödülüne layık görüldü.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  İMZALI-Fazıl Hüsnü Dağlarca - Toprak Ana / Kınalı Kuzu Ağıdı / Haliç, İmzalı, 1972 İstanbul Cem Yayınları, 19x13 cm Fazıl Hüsnü Dağlarca (d. 26 Ağustos 1914, İstanbul - ö. 15 Ekim 2008 İstanbul) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair. 2007 yılına kadar yayınlanmış 60'tan fazla şiir koleksiyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en üretken Türk şairlerinden birisi olan Dağlarca Struga Şiir Akşamları Altın Çelenk Ödülüne layık görüldü.

  TLSold
 • İMZALI-Ferhan Şensoy - Oteller Kitabı, İmzalı ve İthaflı, 2016 Baskı, Ortaoyuncular Yayıncılık, 330 Sayfa, 21x13 cm

Ferhan Şensoy (d. 26 Şubat 1951, Çarşamba Samsun - ö. 31 Ağustos 2021 İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  İMZALI-Ferhan Şensoy - Oteller Kitabı, İmzalı ve İthaflı, 2016 Baskı, Ortaoyuncular Yayıncılık, 330 Sayfa, 21x13 cm Ferhan Şensoy (d. 26 Şubat 1951, Çarşamba Samsun - ö. 31 Ağustos 2021 İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

  TLSold
 • Nümismatik-Türk Nümismatiğinde Jetonlar 1, Rıfat Kılar, Burak Nümismatik Yayınları, 1989 İstanbul Baskı, 240 Sayfa, 19x13 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Nümismatik-Türk Nümismatiğinde Jetonlar 1, Rıfat Kılar, Burak Nümismatik Yayınları, 1989 İstanbul Baskı, 240 Sayfa, 19x13 cm

  TLSold
 • İMZALI-Ferhan Şensoy - Ferhantoloji, İmzalı İthaflı, 2003 Yapı Kredi Yayınları İlk Baskı, 773 Sayfa, 21x14 cm

Ferhan Şensoy (d. 26 Şubat 1951, Çarşamba Samsun - ö. 31 Ağustos 2021 İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. 

Rutubete bağlı sayfalarda dalgalanma mevcuttur

  Lot No: 53

  Lot: 53

  İMZALI-Ferhan Şensoy - Ferhantoloji, İmzalı İthaflı, 2003 Yapı Kredi Yayınları İlk Baskı, 773 Sayfa, 21x14 cm Ferhan Şensoy (d. 26 Şubat 1951, Çarşamba Samsun - ö. 31 Ağustos 2021 İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Rutubete bağlı sayfalarda dalgalanma mevcuttur

  TLSold
 • Sanat / Fotoğraf-Ara Güler - Yeryüzünde Yedi İz, 2006 İstanbul Baskı Prestij Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Ciltli Şömizli, 237 Sayfa, 34x24 cm

Kuşe kağıt, eserlerle ilgili detaylı metinler ve görselleri yer almakta

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Sanat / Fotoğraf-Ara Güler - Yeryüzünde Yedi İz, 2006 İstanbul Baskı Prestij Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Ciltli Şömizli, 237 Sayfa, 34x24 cm Kuşe kağıt, eserlerle ilgili detaylı metinler ve görselleri yer almakta

  TLSold
 • Sanat / Fotoğraf-Ara Güler - Eski İstanbul Anıları, İstanbul 1994 Baskı Prestij Kitap, Dünya Yayıncılık, Ciltli Şömizli, 189 Sayfa, 34x24 cm

Kuşe kağıt, eserlerle ilgili detaylı metinler ve görselleri yer almakta

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Sanat / Fotoğraf-Ara Güler - Eski İstanbul Anıları, İstanbul 1994 Baskı Prestij Kitap, Dünya Yayıncılık, Ciltli Şömizli, 189 Sayfa, 34x24 cm Kuşe kağıt, eserlerle ilgili detaylı metinler ve görselleri yer almakta

  TLSold
 • Nümismatik-Osmanlı Bankası Arşivi ve Tahsin İsbiroğlu Koleksiyonundan Osmanlı Bankası banknotları (1863-1914), Edhem Eldem, Osmanlı Bankası Yayıncılık, 1998 İstanbul İlk Baskı, Ciltli Şömizli Prestij Kitap, 33x24 cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Nümismatik-Osmanlı Bankası Arşivi ve Tahsin İsbiroğlu Koleksiyonundan Osmanlı Bankası banknotları (1863-1914), Edhem Eldem, Osmanlı Bankası Yayıncılık, 1998 İstanbul İlk Baskı, Ciltli Şömizli Prestij Kitap, 33x24 cm

  TLSold
 • Finans-Osmanlı'dan Günümüze Türk Finans Tarihi 2 Cilt Takım (1- Kuruluştan Cumhuriyete / 2- Cumhuriyet'ten Günümüze) Ciltli Şömizli Prestij Kitap, 896 Sayfa, 31x23 cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Finans-Osmanlı'dan Günümüze Türk Finans Tarihi 2 Cilt Takım (1- Kuruluştan Cumhuriyete / 2- Cumhuriyet'ten Günümüze) Ciltli Şömizli Prestij Kitap, 896 Sayfa, 31x23 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi-Kartpostallarda İstanbul = Istanbul with postcards. Eyüp - Bakırköy - Beyoğlu - Kağıthane, Mehmet Mazak, İBB Kültür Yayınları, 2008 İlk Basım, Ciltli Şömizli Prestij Kitap, 223 sayfa, 30x25 cm

kuşe kağıda, eserlerle ilgili detaylı metinler ve görselleri yer almakta

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Şehir Tarihi-Kartpostallarda İstanbul = Istanbul with postcards. Eyüp - Bakırköy - Beyoğlu - Kağıthane, Mehmet Mazak, İBB Kültür Yayınları, 2008 İlk Basım, Ciltli Şömizli Prestij Kitap, 223 sayfa, 30x25 cm kuşe kağıda, eserlerle ilgili detaylı metinler ve görselleri yer almakta

  TLSold
 • Hat Sanatı-Hutût-i Meşâhir (1920-1923) Bir Devre Şâhidlik, Yaşar Şâdî Efendi, Hazırlayan Süleyman Berk, Ketebe Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 2021 Basım, 736 Sayfa, Ciltli

Osmanlı'nın son devri ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış meşhur edipleri, şâirleri, sanatkârları, din ve ilim adamları, hattatları, mühendisleri ve daha birçok ismi el yazı örneklerini görmek mümkün. Bunlar arasında Mehmet Fuad Köprülü, Abdülhak Hâmid Tarhan, Bursalı Mehmed Tâhir, Şerif Ali Haydar, Kenan Rifâî, Hattat Hulûsi Efendi ve daha birçok ismin el yazılarını ihtiva etmektedir.

kuşe kağıda, eserlerle ilgili detaylı metinler ve tıpkıbasım görselleri yer almakta

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Hat Sanatı-Hutût-i Meşâhir (1920-1923) Bir Devre Şâhidlik, Yaşar Şâdî Efendi, Hazırlayan Süleyman Berk, Ketebe Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 2021 Basım, 736 Sayfa, Ciltli Osmanlı'nın son devri ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış meşhur edipleri, şâirleri, sanatkârları, din ve ilim adamları, hattatları, mühendisleri ve daha birçok ismi el yazı örneklerini görmek mümkün. Bunlar arasında Mehmet Fuad Köprülü, Abdülhak Hâmid Tarhan, Bursalı Mehmed Tâhir, Şerif Ali Haydar, Kenan Rifâî, Hattat Hulûsi Efendi ve daha birçok ismin el yazılarını ihtiva etmektedir. kuşe kağıda, eserlerle ilgili detaylı metinler ve tıpkıbasım görselleri yer almakta

  TLSold
 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi - 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra, Editör Sevgi Kutluay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın, Ankara 2014 Basım, 479 sayfa, 33x25 cm, Ciltli (Harcover), Şömizli

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Türk ve İslam Eserleri Müzesi - 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra, Editör Sevgi Kutluay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın, Ankara 2014 Basım, 479 sayfa, 33x25 cm, Ciltli (Harcover), Şömizli

  TLSold
 • Resim Sanatı-Devrim Erbil ve Sanatı, Metin Kaya Özsezgin , ArtDepo, İstanbul 2004 Baskı, 174 Sayfa, 30x21 cm

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Resim Sanatı-Devrim Erbil ve Sanatı, Metin Kaya Özsezgin , ArtDepo, İstanbul 2004 Baskı, 174 Sayfa, 30x21 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi-Beyoğlu 1930 / Selahattin Giz'in fotoğraflarıyla 1930'larda Beyoğlu, Metin Ali Özdamar, Önsöz Demir Özlü, 1997 Baskı, 142 Sayfa, 23x22 cm

1930'ların Beyoğlu'su, İstiklal Caddesi'ndeki mağazalar, gece hayatı ve dönem yaşantısını fotoğraflarla anlatan güzel bir çalışma.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Şehir Tarihi-Beyoğlu 1930 / Selahattin Giz'in fotoğraflarıyla 1930'larda Beyoğlu, Metin Ali Özdamar, Önsöz Demir Özlü, 1997 Baskı, 142 Sayfa, 23x22 cm 1930'ların Beyoğlu'su, İstiklal Caddesi'ndeki mağazalar, gece hayatı ve dönem yaşantısını fotoğraflarla anlatan güzel bir çalışma.

  TLSold
 • Nümismatik-Yılmaz İzmirlier, Hamidoğulları Beyliği Paraları, 1999 İstanbul Baskı, 194 Sayfa + Levhalar, 24x16 cm

Anadolu tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan Beylikler Dönemine ışık tutabilecek bir grup para incelenen bu kitap nadir bir çalışma olup ilgili görseller kullanılarak hazırlanmıştır. 

Son 20 Sayfada ıslanmaya bağlı leke mevcuttur, haliyle

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Nümismatik-Yılmaz İzmirlier, Hamidoğulları Beyliği Paraları, 1999 İstanbul Baskı, 194 Sayfa + Levhalar, 24x16 cm Anadolu tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan Beylikler Dönemine ışık tutabilecek bir grup para incelenen bu kitap nadir bir çalışma olup ilgili görseller kullanılarak hazırlanmıştır. Son 20 Sayfada ıslanmaya bağlı leke mevcuttur, haliyle

  TLSold
 • Ağıtların Diliyle Dersim 38 Tertele (Ciltli), Ambalajında, 1937-38'de Dersim'de Yaşananlara Dair Ağıtlar, Fotoğraflar ve Belgeler, 3 CD, Bir Kitap, Cemal Taş, Nilüfer Saltık, Z Kalan Yayınevi, İstanbul 2016, 500 Sayfa, 29x24 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Ağıtların Diliyle Dersim 38 Tertele (Ciltli), Ambalajında, 1937-38'de Dersim'de Yaşananlara Dair Ağıtlar, Fotoğraflar ve Belgeler, 3 CD, Bir Kitap, Cemal Taş, Nilüfer Saltık, Z Kalan Yayınevi, İstanbul 2016, 500 Sayfa, 29x24 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi-Uzun öyküler: Melling ve Dunn'ın panoramalarında İstanbul / Long stories: İstanbul in the panoramas of Melling and Dunn, Editör Ekrem Işın, Suan ve İnan Kıraç Vakfı Yayınevi, 2008 İstanbul Baskı, 113 Sayfa, 20x22 cm

2 adet katlanır levha mevcut, (400x20 cm. and 174x20 cm)

Uzun Öyküler: Melling ve Dunn Panoramalarında İstanbul başlıklı sergi kataloğu

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Şehir Tarihi-Uzun öyküler: Melling ve Dunn'ın panoramalarında İstanbul / Long stories: İstanbul in the panoramas of Melling and Dunn, Editör Ekrem Işın, Suan ve İnan Kıraç Vakfı Yayınevi, 2008 İstanbul Baskı, 113 Sayfa, 20x22 cm 2 adet katlanır levha mevcut, (400x20 cm. and 174x20 cm) Uzun Öyküler: Melling ve Dunn Panoramalarında İstanbul başlıklı sergi kataloğu

  TLSold
 • Resim Sanatı-Fevzi Karakoç. Metin: Kaya Özsezgin [Sanatçı kataloğu], TEM Sanat Galerisi, İngilizceye Çeviren Faith Howell, İstanbul 2006, 207 Sayfa, 28x22 cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Resim Sanatı-Fevzi Karakoç. Metin: Kaya Özsezgin [Sanatçı kataloğu], TEM Sanat Galerisi, İngilizceye Çeviren Faith Howell, İstanbul 2006, 207 Sayfa, 28x22 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Ahmet Güneştekin, Yüzleşme / Encounter [Sanatçı kataloğu], Editör Masum Elmas, İstanbul 2012, GSM Yayınevi, 206 Sayfa, Türkçe-İngilizce, 31x24 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Resim Sanatı-Ahmet Güneştekin, Yüzleşme / Encounter [Sanatçı kataloğu], Editör Masum Elmas, İstanbul 2012, GSM Yayınevi, 206 Sayfa, Türkçe-İngilizce, 31x24 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Güngör Taner - Mustafa Ata - Adnan Çoker, 09 - 18 Kasım 2017 Resim Sergisi Kataloğu, Artdepo İstanbul 2007, 67 Sayfa, 29x25 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Resim Sanatı-Güngör Taner - Mustafa Ata - Adnan Çoker, 09 - 18 Kasım 2017 Resim Sergisi Kataloğu, Artdepo İstanbul 2007, 67 Sayfa, 29x25 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi-İstanbul'un Kültürel Yüzü; Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt, Hazırlayan Cevat Özkaya, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2021, Ciltli, 414 Sayfa, 24x32 cm , Açılmamış jelatininde

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Şehir Tarihi-İstanbul'un Kültürel Yüzü; Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt, Hazırlayan Cevat Özkaya, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2021, Ciltli, 414 Sayfa, 24x32 cm , Açılmamış jelatininde

  TLSold
 • Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, Nasuh Mahruki, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, 245 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 34x24 cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, Nasuh Mahruki, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, 245 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 34x24 cm

  TLSold
 • Otomobil / Otomotiv-FERRARİ, Rainer W. Schlegelmilch - Hartmut Lehbri - Jochen von Osterroth, Könemann Yayını, 2004, 399 Sayfa, 32x28 cm, Ciltli, Şömizli, Almanya Baskı, Ferrari modellerinin görsel ve teknik bilgilerini yer aldığı nadir bir kaynak, İngilizce

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Otomobil / Otomotiv-FERRARİ, Rainer W. Schlegelmilch - Hartmut Lehbri - Jochen von Osterroth, Könemann Yayını, 2004, 399 Sayfa, 32x28 cm, Ciltli, Şömizli, Almanya Baskı, Ferrari modellerinin görsel ve teknik bilgilerini yer aldığı nadir bir kaynak, İngilizce

  TLSold
 • DEMİR ve ÇELİK [Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği Dergisi] Sayı 1-19, Tek Ciltte, 1951-1952, 428 Sayfa, İstanbul Tan Matbaası, 31x21 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  DEMİR ve ÇELİK [Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği Dergisi] Sayı 1-19, Tek Ciltte, 1951-1952, 428 Sayfa, İstanbul Tan Matbaası, 31x21 cm

  TLSold
 • İMZALI / Askeri-Sessiz ve Derinden : Barışın Koruyucusu Geleceğin Güvencesi Denizaltılarımız, Denizaltı filosu Komutanlığı, Hazırlayan Metin Şentürk, İmzalı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul 2007, Deri Ciltli, 267 Sayfa + Ekleri, 27x18 cm

Denizaltı tarihi açısından zengin metin ve çok sayıda görsel muhteviyatlı eser

  Lot No: 73

  Lot: 73

  İMZALI / Askeri-Sessiz ve Derinden : Barışın Koruyucusu Geleceğin Güvencesi Denizaltılarımız, Denizaltı filosu Komutanlığı, Hazırlayan Metin Şentürk, İmzalı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul 2007, Deri Ciltli, 267 Sayfa + Ekleri, 27x18 cm Denizaltı tarihi açısından zengin metin ve çok sayıda görsel muhteviyatlı eser

  TLSold
 • L'Art de Reconnaitre Les Styles, Gisele Boulanger, Hachette Yayını, 1960, Fransızca, 416 Sayfa, Ciltli, Şömizli, Fotoğraflar Paris Dekoratif Sanatlar Müzesinden V. Gisors İsabey, Monique Ricour, 22x15 cm

Şömiz Zayıf , Hafif Rutubetli

  Lot No: 74

  Lot: 74

  L'Art de Reconnaitre Les Styles, Gisele Boulanger, Hachette Yayını, 1960, Fransızca, 416 Sayfa, Ciltli, Şömizli, Fotoğraflar Paris Dekoratif Sanatlar Müzesinden V. Gisors İsabey, Monique Ricour, 22x15 cm Şömiz Zayıf , Hafif Rutubetli

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Fahim Bey ve Biz, Abdülhak Şinasi Hisar, İstanbul 1941, Hilmi Kitabevi, 234 Sayfa, 18x12 cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Edebiyat / İlk Baskı-Fahim Bey ve Biz, Abdülhak Şinasi Hisar, İstanbul 1941, Hilmi Kitabevi, 234 Sayfa, 18x12 cm

  TLSold
 • Edebiyat-Memleketimden İnsan Manzaraları 1-2-3-4-5 [5 Kitap Takım], Nazım Hikmet, De Yayınevi, 1967, Hazırlayan Memet Fuat, 671 Sayfa, 18x13 cm 


İLK 4 KİTAP 2.BASKI - 5.KİTAP 1.BASKI

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Edebiyat-Memleketimden İnsan Manzaraları 1-2-3-4-5 [5 Kitap Takım], Nazım Hikmet, De Yayınevi, 1967, Hazırlayan Memet Fuat, 671 Sayfa, 18x13 cm İLK 4 KİTAP 2.BASKI - 5.KİTAP 1.BASKI

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Bereketli Topraklar Üzerine, Orhan Kemal, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, 1953, 288 Sayfa, 21x14 cm

Kapakta leke mevcut

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Edebiyat / İlk Baskı-Bereketli Topraklar Üzerine, Orhan Kemal, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, 1953, 288 Sayfa, 21x14 cm Kapakta leke mevcut

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Om Mani Padme Hum, Asaf Halet Çelebi, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları, 1953, 75 Sayfa, 17x13 cm

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Edebiyat / İlk Baskı-Om Mani Padme Hum, Asaf Halet Çelebi, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları, 1953, 75 Sayfa, 17x13 cm

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Batıdan Şiirler, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Yeditepe Yayınları, İlk Baskı, İstanbul 1953, 74 Sayfa, 16x12 cm

Resimler Matisse ve Picasso

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Edebiyat / İlk Baskı-Batıdan Şiirler, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Yeditepe Yayınları, İlk Baskı, İstanbul 1953, 74 Sayfa, 16x12 cm Resimler Matisse ve Picasso

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Batmıyan Gün, Samiha Ayverdi, Marifet Basımevi, İstanbul 1939, 295 Sayfa, 21x15 cm

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Edebiyat / İlk Baskı-Batmıyan Gün, Samiha Ayverdi, Marifet Basımevi, İstanbul 1939, 295 Sayfa, 21x15 cm

  TLSold
 • Edebiyat-İstiklâl. Piyes 1 Perde [Cümhuriyet Halk Fırkası Katibiumumiliği], 20 Sayfa, Cümhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü İçin Bastırılmıştır, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1933, 20x14 cm , Hafif Rutubetli

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Edebiyat-İstiklâl. Piyes 1 Perde [Cümhuriyet Halk Fırkası Katibiumumiliği], 20 Sayfa, Cümhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü İçin Bastırılmıştır, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1933, 20x14 cm , Hafif Rutubetli

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-İns, Cahit Zarfioğlu, Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara 1974, 116 sayfa, 19x11 cm

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Edebiyat / İlk Baskı-İns, Cahit Zarfioğlu, Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara 1974, 116 sayfa, 19x11 cm

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Ulu Hakan Abdülhamid Han, Necip Fazıl, İlk Baskı, İstanbul 1965, Ötüken Yayınevi, 320 Sayfa, 19x12 cm , Arka Kapakta 45mm Yırtık

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Edebiyat / İlk Baskı-Ulu Hakan Abdülhamid Han, Necip Fazıl, İlk Baskı, İstanbul 1965, Ötüken Yayınevi, 320 Sayfa, 19x12 cm , Arka Kapakta 45mm Yırtık

  TLSold
 • Çizgi Roman-Pekos Bill Sayı: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21, ( 16 Fasikül ) , 1951, Ciltten Çıkma , 25x18 cm

Sayı:1 ve 21 Ciltten Çıktığı İçin Kapakları Hasarlı

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Çizgi Roman-Pekos Bill Sayı: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21, ( 16 Fasikül ) , 1951, Ciltten Çıkma , 25x18 cm Sayı:1 ve 21 Ciltten Çıktığı İçin Kapakları Hasarlı

  TLSold
 • Edebiyat-Çakırcalının Maceraları , Sayı:1-10 Sıralı Takım , Nadir Kuruşluk Seri, Yeni Mecmua ve Şaka Yayını, 10 Fasikül Tek Ciltte, 1947, 176 Sayfa, 30x21 cm , 2 Yaprakta Yırtık Mevcut

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Edebiyat-Çakırcalının Maceraları , Sayı:1-10 Sıralı Takım , Nadir Kuruşluk Seri, Yeni Mecmua ve Şaka Yayını, 10 Fasikül Tek Ciltte, 1947, 176 Sayfa, 30x21 cm , 2 Yaprakta Yırtık Mevcut

  TLSold
 • Çizgi Roman-Abdülcanbaz Külliyatı 24 Sayı Takım, Turhan Selçuk, İstanbul 1984, Milliyet Yayınları, 1632 Sayfa, 27x20 cm, (Poster eki ile birlikte)

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Çizgi Roman-Abdülcanbaz Külliyatı 24 Sayı Takım, Turhan Selçuk, İstanbul 1984, Milliyet Yayınları, 1632 Sayfa, 27x20 cm, (Poster eki ile birlikte)

  TLSold
 • Çizgi Roman-Tenten'in Maceraları 22 Sayı, Tam Set, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 1998, 1364 Sayfa, 18x13 cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Çizgi Roman-Tenten'in Maceraları 22 Sayı, Tam Set, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 1998, 1364 Sayfa, 18x13 cm

  TLSold
 • Mimari-Teşvikiye Camii : Bir Abide Bir Restorasyon Örneği, Hazırlayan Murat Sav, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, 2023 İstanbul, 442 Sayfa, 31x25 cm, Bez Cilt

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Mimari-Teşvikiye Camii : Bir Abide Bir Restorasyon Örneği, Hazırlayan Murat Sav, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, 2023 İstanbul, 442 Sayfa, 31x25 cm, Bez Cilt

  TLSold
 • Mahya : Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek, İsmail Kara, Kapak Fotoğrafı Ara Güler, Dergah Yayınları, 2016, 191 Sayfa, 25x21 cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Mahya : Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek, İsmail Kara, Kapak Fotoğrafı Ara Güler, Dergah Yayınları, 2016, 191 Sayfa, 25x21 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Fevzi Karakoç, Hazırlayan Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2016, 2013 Sayfa, Ciltli Şömizli, 214 Sayfa, 33x26 cm

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Resim Sanatı-Fevzi Karakoç, Hazırlayan Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2016, 2013 Sayfa, Ciltli Şömizli, 214 Sayfa, 33x26 cm

  TLSold
 • 18.-19. Yüzyıl Anadolu Kilimleri Gülgönen Koleksiyonu / 18th-19th Century Anatolian Kilims, The Gülgönen Collection, [Sergi kataloğu], Editör Selmin Kangal, İstanbul 2011 Basım, 379 Sayfa, Bez Ciltli (Hardcover), Şömizli, Vehbi Koç Vakfı Yayını, 32x22 cm, Görselli

Gülgönen Koleksiyonu ve Türk İslam Eserleri Müzesinden seçkilerle gerçekleşen sergi kataloğu

  Lot No: 91

  Lot: 91

  18.-19. Yüzyıl Anadolu Kilimleri Gülgönen Koleksiyonu / 18th-19th Century Anatolian Kilims, The Gülgönen Collection, [Sergi kataloğu], Editör Selmin Kangal, İstanbul 2011 Basım, 379 Sayfa, Bez Ciltli (Hardcover), Şömizli, Vehbi Koç Vakfı Yayını, 32x22 cm, Görselli Gülgönen Koleksiyonu ve Türk İslam Eserleri Müzesinden seçkilerle gerçekleşen sergi kataloğu

  TLSold
 • İMZALI / Sinema-Yüzler / Faces, 2007-2008, Yayına Hazırlayan Atilla Dorsay, İmzalı, Bursa 2008, Uluslararası Bursa İpekyolu Film Festivali, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, 198 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 23x22 cm

  Lot No: 92

  Lot: 92

  İMZALI / Sinema-Yüzler / Faces, 2007-2008, Yayına Hazırlayan Atilla Dorsay, İmzalı, Bursa 2008, Uluslararası Bursa İpekyolu Film Festivali, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, 198 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 23x22 cm

  TLSold
 • Sanat / Fotoğraf-İsa Çelik, Fotoğrafçılar Dizisi, Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, Editör Orhan Cem Çetin, 2022, 224 Sayfa, 29x23 cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Sanat / Fotoğraf-İsa Çelik, Fotoğrafçılar Dizisi, Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, Editör Orhan Cem Çetin, 2022, 224 Sayfa, 29x23 cm

  TLSold
 • Lidyalılar ve Dünyaları / The Lydians and their world [Sergi Kataloğu], Kazı Heyeti Başkanı Nicholas D. Cahill, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, 583 Sayfa, Türkçe-İngilizce, 29x23 cm

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Lidyalılar ve Dünyaları / The Lydians and their world [Sergi Kataloğu], Kazı Heyeti Başkanı Nicholas D. Cahill, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, 583 Sayfa, Türkçe-İngilizce, 29x23 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Onay Akbaş, Sanatçı Kataloğu, Hazırlayan Zihni Özel, Artist yayını, İstanbul 2000, 128 Sayfa, 34x24 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Resim Sanatı-Onay Akbaş, Sanatçı Kataloğu, Hazırlayan Zihni Özel, Artist yayını, İstanbul 2000, 128 Sayfa, 34x24 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Mustafa Altıntaş, [Sanatçı kataloğu], Metinler Gerard Xuriguera, Christine Adami, Gülseli İnal, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, Türkçe-İngilizce, 433 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 32x25 cm

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Resim Sanatı-Mustafa Altıntaş, [Sanatçı kataloğu], Metinler Gerard Xuriguera, Christine Adami, Gülseli İnal, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, Türkçe-İngilizce, 433 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 32x25 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Habip Aydoğdu, Sanatçı Kataloğu, Murat Ural, Bilim Sanat Galerisi, Çeviren Fred Stark, İstanbul 2002, 287 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 32x24 cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Resim Sanatı-Habip Aydoğdu, Sanatçı Kataloğu, Murat Ural, Bilim Sanat Galerisi, Çeviren Fred Stark, İstanbul 2002, 287 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 32x24 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Zahit Büyükişleyen, Sanatçı Kataloğu, Hazırlayan İnci Aral, Bilim Sanat Galerisi, 2000, 247 Sayfa, Ciltli, Şömizli, Türkçe-İngilizce, 32x24 cm

şömiz kenarında ufak deforme mevcut

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Resim Sanatı-Zahit Büyükişleyen, Sanatçı Kataloğu, Hazırlayan İnci Aral, Bilim Sanat Galerisi, 2000, 247 Sayfa, Ciltli, Şömizli, Türkçe-İngilizce, 32x24 cm şömiz kenarında ufak deforme mevcut

  TLSold
 • Nümismatik-Ak Akçe, Moğol ve İlhanlı Sikkeleri / Mongol And Ilkhanid Coins, Hazırlayan Tuncay Aykut, Şennur Aydın, İstanbul 1992, Yapı Kredi Yayınları, 222 Sayfa, Ciltli, 27x23 cm

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Nümismatik-Ak Akçe, Moğol ve İlhanlı Sikkeleri / Mongol And Ilkhanid Coins, Hazırlayan Tuncay Aykut, Şennur Aydın, İstanbul 1992, Yapı Kredi Yayınları, 222 Sayfa, Ciltli, 27x23 cm

  TLSold
 • Nümismatik-Cumhuriyet Dönemi Türk Kağıt Paraları, Cüneyt Ölçer, İş Bankası Yayınları, 126 Sayfa, 1983 Ankara, 24x17 cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Nümismatik-Cumhuriyet Dönemi Türk Kağıt Paraları, Cüneyt Ölçer, İş Bankası Yayınları, 126 Sayfa, 1983 Ankara, 24x17 cm

  TLSold
 • İMZALI / Sinema-Bir Eleştirmenin Objektifinden (Through The Lens of a Film Critic), Atilla Dorsay, İmzalı, 43. Altın Portakal Film Festivali, 2006, 368 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 31x25 cm

  Lot No: 101

  Lot: 101

  İMZALI / Sinema-Bir Eleştirmenin Objektifinden (Through The Lens of a Film Critic), Atilla Dorsay, İmzalı, 43. Altın Portakal Film Festivali, 2006, 368 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 31x25 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı-Barış Sarıbaş - Ekrem Kahraman, Metin, Birsen Ferahlı, Mehmet Ergüven [Sanatçı Kataloğu], Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2004, 151 Sayfa, 30x24 cm

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Resim Sanatı-Barış Sarıbaş - Ekrem Kahraman, Metin, Birsen Ferahlı, Mehmet Ergüven [Sanatçı Kataloğu], Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2004, 151 Sayfa, 30x24 cm

  TLSold
 • İMZALI / Karikatür-Cemal Nadir karikatür albümü [İMZALI VE İTHAFLI ], Cemal Nadir (Güler) İmzalı, Akşam Kitaphanesi, 1933, 64 Sayfa, 21x21 cm

"MUHTEREM DOKTOR BAY FEVZİ AHMED'E 15.9.1936"şeklinde imzalı ve ithaflı


ARKA KAPAK EKSİKTİR , Haliyle

  Lot No: 103

  Lot: 103

  İMZALI / Karikatür-Cemal Nadir karikatür albümü [İMZALI VE İTHAFLI ], Cemal Nadir (Güler) İmzalı, Akşam Kitaphanesi, 1933, 64 Sayfa, 21x21 cm "MUHTEREM DOKTOR BAY FEVZİ AHMED'E 15.9.1936"şeklinde imzalı ve ithaflı ARKA KAPAK EKSİKTİR , Haliyle

  TLSold
 • İlk Baskı-Yeniçeriler, Reşad Ekrem Koçu, İstanbul 1964, Koçu Yayınları, Resimlar Sabiha Bozcalı, 336 Sayfa, 25x17 cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  İlk Baskı-Yeniçeriler, Reşad Ekrem Koçu, İstanbul 1964, Koçu Yayınları, Resimlar Sabiha Bozcalı, 336 Sayfa, 25x17 cm

  TLSold
 • Edebiyat / İlk Baskı-Yeni Dünya, Hikayeler, Sabahattin Ali, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1943, 138 Sayfa, 21x15 cm

Kapak Zayıf Durumda

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Edebiyat / İlk Baskı-Yeni Dünya, Hikayeler, Sabahattin Ali, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1943, 138 Sayfa, 21x15 cm Kapak Zayıf Durumda

  TLSold
 • Orhanın Tayyareciliği, Çocuklar için havacılık, Türk Tayyare Cemiyeti Neşriyatı, 1931, Nakleden Mehmet Behçet, 32 Sayfa, Nadir, 30x22 cm

arka kapakta bir parça eksik, künye sayfası mevcut değil, iç kısmı temiz

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Orhanın Tayyareciliği, Çocuklar için havacılık, Türk Tayyare Cemiyeti Neşriyatı, 1931, Nakleden Mehmet Behçet, 32 Sayfa, Nadir, 30x22 cm arka kapakta bir parça eksik, künye sayfası mevcut değil, iç kısmı temiz

  TLSold
 • Tarihten Çizgiler, Salih Erimez, Karikatür Albümü, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1941, 80 Sayfa, 33x24 cm

Kapak Zayıf Durumda

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Tarihten Çizgiler, Salih Erimez, Karikatür Albümü, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1941, 80 Sayfa, 33x24 cm Kapak Zayıf Durumda

  TLSold
 • İncik ile Boncuk, Sıralı İlk 10 Sayı, Ceylan Yayınları, 300 Kuruş, Nadir, Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Egeli, 18x10 Sayfa, 27x20 cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  İncik ile Boncuk, Sıralı İlk 10 Sayı, Ceylan Yayınları, 300 Kuruş, Nadir, Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Egeli, 18x10 Sayfa, 27x20 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Puslu Kıtalar Atlası, Yazan ve Çizen İlban Ertem, İletişim Yayınları, İstanbul 2015, 314 Sayfa, 29x23 cm

İhsan Oktay Anar'ın eserinden resimli roman olarak uyarlanmıştır.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Çizgi Roman-Puslu Kıtalar Atlası, Yazan ve Çizen İlban Ertem, İletişim Yayınları, İstanbul 2015, 314 Sayfa, 29x23 cm İhsan Oktay Anar'ın eserinden resimli roman olarak uyarlanmıştır.

  TLSold
 • Çizgi Roman-Korku, Yetişkinler İçin Aylık Heyecan Dergisi, Mayıs 1972 ve Ocak 1975, Çizen Jose Gonzalez, Sahibi Mehmet K. Benli

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Çizgi Roman-Korku, Yetişkinler İçin Aylık Heyecan Dergisi, Mayıs 1972 ve Ocak 1975, Çizen Jose Gonzalez, Sahibi Mehmet K. Benli

  TLSold
 • Çizgi Roman-Süper Tarzan Sayı:34, Haftalık Mecmua, 1976, 32 Sayfa, Sahibi Yaşar Şilliler, Yönetmen Coşar Şilliler, 250 Kuruş, 20x14 cm , 1 Yaprakta Yırtılma Mevcut

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Çizgi Roman-Süper Tarzan Sayı:34, Haftalık Mecmua, 1976, 32 Sayfa, Sahibi Yaşar Şilliler, Yönetmen Coşar Şilliler, 250 Kuruş, 20x14 cm , 1 Yaprakta Yırtılma Mevcut

  TLSold
 • Çizgi Roman-Walt Disney, Miki Maus , Sayı:9, 125 Kuruş, Ankara 1970, Başkent Yayınevi, 48 sayfa, 17x12 cm

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Çizgi Roman-Walt Disney, Miki Maus , Sayı:9, 125 Kuruş, Ankara 1970, Başkent Yayınevi, 48 sayfa, 17x12 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Zagor, Gençlik Mecmuası, Cilt:318, Büyücünün Sonu, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni M. Sezen Yalçıner, Tay Yayınları, 98 Sayfa, 20x14 cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Çizgi Roman-Zagor, Gençlik Mecmuası, Cilt:318, Büyücünün Sonu, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni M. Sezen Yalçıner, Tay Yayınları, 98 Sayfa, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Zagor, Gençlik Mecmuası, Yeni Dizi Sayı 6, Uğursuz Altınlar, Tay Yayınları, 98 Sayfa, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni M. Sezen Yalçıner, 20x14 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Çizgi Roman-Zagor, Gençlik Mecmuası, Yeni Dizi Sayı 6, Uğursuz Altınlar, Tay Yayınları, 98 Sayfa, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni M. Sezen Yalçıner, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Zagor, Gençlik Mecmuası, Sayı 66, River Point, Tay Yayınları, 98 Sayfa, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni M. Sezen Yalçıner, 20x14 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Çizgi Roman-Zagor, Gençlik Mecmuası, Sayı 66, River Point, Tay Yayınları, 98 Sayfa, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni M. Sezen Yalçıner, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Yüzbaşı Tommiks,Cilt:20, Tay Yayınları, 18x13 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Çizgi Roman-Yüzbaşı Tommiks,Cilt:20, Tay Yayınları, 18x13 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Zembla, Mermer Kent, Haftalık Mecmua, No 269, 200 Kuruş, İlhami Alpagut, 1975, 32 Sayfa, 20x14 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Çizgi Roman-Zembla, Mermer Kent, Haftalık Mecmua, No 269, 200 Kuruş, İlhami Alpagut, 1975, 32 Sayfa, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Zembla, Karumbas'ların Sırrı, Haftalık Mecmua, No 279, 200 Kuruş, İlhami Alpagut, 1975, 32 Sayfa, 20x14 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Çizgi Roman-Zembla, Karumbas'ların Sırrı, Haftalık Mecmua, No 279, 200 Kuruş, İlhami Alpagut, 1975, 32 Sayfa, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Zembla, Aylık Cilt No: 82, 500 Kuruş, 1976, 20x14 cm

No 306 ve 307 Fasikül kapakları mevcut, 34+34 Sayfa

Kapaksız İki Fasikül Daha Mevcut No 308-309 Olabilir, "Uğursuz Burundaki Elmaslar" macerası 2 bölüm, 64 sayfa

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Çizgi Roman-Zembla, Aylık Cilt No: 82, 500 Kuruş, 1976, 20x14 cm No 306 ve 307 Fasikül kapakları mevcut, 34+34 Sayfa Kapaksız İki Fasikül Daha Mevcut No 308-309 Olabilir, "Uğursuz Burundaki Elmaslar" macerası 2 bölüm, 64 sayfa

  TLSold
 • Çizgi Roman-Komando, Haftalık Resimli Mecmusa Sayı 5, Vatan Haini, 200 Kuruş, İstanbul, 19x13 cm

Bazı sayfalarının üst kısmında ufak yırtıklar var, metin kısmı temiz ve eksiksiz

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Çizgi Roman-Komando, Haftalık Resimli Mecmusa Sayı 5, Vatan Haini, 200 Kuruş, İstanbul, 19x13 cm Bazı sayfalarının üst kısmında ufak yırtıklar var, metin kısmı temiz ve eksiksiz

  TLSold
 • Çizgi Roman-Örümcek Adam, Süper Seri, Cilt 68, Bilka Yayın, Genel Yayın Yönetmeni Samet Koçyiğit

"İkinizi de öldüreceğim" ve "Bu adam ölüm istiyor" maceraları, 98+98 Sayfa, 18x14 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Çizgi Roman-Örümcek Adam, Süper Seri, Cilt 68, Bilka Yayın, Genel Yayın Yönetmeni Samet Koçyiğit "İkinizi de öldüreceğim" ve "Bu adam ölüm istiyor" maceraları, 98+98 Sayfa, 18x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Örümcek Adam, Süper Seri, Cilt 43, Bilka Yayın, Genel Yayın Yönetmeni Samet Koçyiğit

"Spor ihanet" ve "Ama sen ölmüştün" maceraları, 82+82 Sayfa, 18x14 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Çizgi Roman-Örümcek Adam, Süper Seri, Cilt 43, Bilka Yayın, Genel Yayın Yönetmeni Samet Koçyiğit "Spor ihanet" ve "Ama sen ölmüştün" maceraları, 82+82 Sayfa, 18x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Örümcek Adam, Sayı 151, Bilka Yayını, Genel Yayın Yönetmeni Samet Koçyiğit, İstanbul, 98 Sayfa, 19x13 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Çizgi Roman-Örümcek Adam, Sayı 151, Bilka Yayını, Genel Yayın Yönetmeni Samet Koçyiğit, İstanbul, 98 Sayfa, 19x13 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Kızılmaske, Albüm No 49, Sayı 158-160, Haftalık Gençlik Mecmuası, Tay Yayınları, Hortlak Adası, Altın Uğruna, 42x3 Sayfa, 19x14 cm

4 Yaprakta Yırtılmalar Mevcut

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Çizgi Roman-Kızılmaske, Albüm No 49, Sayı 158-160, Haftalık Gençlik Mecmuası, Tay Yayınları, Hortlak Adası, Altın Uğruna, 42x3 Sayfa, 19x14 cm 4 Yaprakta Yırtılmalar Mevcut

  TLSold
 • Musiki-Emre Plak , Kaset , Film , Video İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 6'lı Takım Melamin Bardak Altlığı

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Musiki-Emre Plak , Kaset , Film , Video İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 6'lı Takım Melamin Bardak Altlığı

  TLSold
 • Çizgi Roman-Teksas Cilt 91, 600 Kuruş (151-152-153-154-155), Ceylan Yayınları, 5 Fasikül, Fasikül Kapaksız ,Her biri 34 Sayfa, 20x14 cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Çizgi Roman-Teksas Cilt 91, 600 Kuruş (151-152-153-154-155), Ceylan Yayınları, 5 Fasikül, Fasikül Kapaksız ,Her biri 34 Sayfa, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Kaptan Swing, Aylık Cilt 64, Sahibi İlhami Alpagut, 1974, 500 Kuruş (No 258, 259, 260, 261), Her Biri 36 Sayfa, 21x15 cm
 
Fasikül kapakları bulunmakta.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Çizgi Roman-Kaptan Swing, Aylık Cilt 64, Sahibi İlhami Alpagut, 1974, 500 Kuruş (No 258, 259, 260, 261), Her Biri 36 Sayfa, 21x15 cm Fasikül kapakları bulunmakta.

  TLSold
 • Çizgi Roman-Kaptan Swing, Aylık Cilt, Cilt 90, 1976, 500 Kuruş (364-365: Adaletçi Ahmet ( Fasikül Kapaksız ) / 366-367: Tuzak ), 64+64 Sayfa, 21x15 cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Çizgi Roman-Kaptan Swing, Aylık Cilt, Cilt 90, 1976, 500 Kuruş (364-365: Adaletçi Ahmet ( Fasikül Kapaksız ) / 366-367: Tuzak ), 64+64 Sayfa, 21x15 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Savaş CİLT 14 / Sayı 40 - 41 - 42 (150 Kuruşluk Seri) FASİKÜL KAPAKLARI TAM, Süper Yayınevi, 1972, 3 Fasikül, 19x14 cm

Sırt kenarında ufak deforme mevcut

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Çizgi Roman-Savaş CİLT 14 / Sayı 40 - 41 - 42 (150 Kuruşluk Seri) FASİKÜL KAPAKLARI TAM, Süper Yayınevi, 1972, 3 Fasikül, 19x14 cm Sırt kenarında ufak deforme mevcut

  TLSold
 • Çizgi Roman-Red Kit, Sayı 12 ve 18, Sahibi Yaşar Şilliler, Sorumlu Yönetmen Coşar Şilliler, 1975, 32+32 Sayfa, 17x12 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Çizgi Roman-Red Kit, Sayı 12 ve 18, Sahibi Yaşar Şilliler, Sorumlu Yönetmen Coşar Şilliler, 1975, 32+32 Sayfa, 17x12 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-Küçük Prens, Sayı 11 ve 12, Haftalık Mecmua, Sahibi Bilge Şakrak, Müdür Sabahattin Yılmaz, 16x12 cm, 75 kuruş , Ciltten çıkma

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Çizgi Roman-Küçük Prens, Sayı 11 ve 12, Haftalık Mecmua, Sahibi Bilge Şakrak, Müdür Sabahattin Yılmaz, 16x12 cm, 75 kuruş , Ciltten çıkma

  TLSold
 • Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 11, 75 Kuruş, Bond Dayağı, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 11, 75 Kuruş, Bond Dayağı, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 10, 75 Kuruş, Korkunç Ceset, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 10, 75 Kuruş, Korkunç Ceset, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 14, 75 Kuruş, Tehlikeli Kadın, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 14, 75 Kuruş, Tehlikeli Kadın, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 12, 75 Kuruş, İnsan Avı, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 12, 75 Kuruş, İnsan Avı, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm

  TLSold
 • Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 13, 75 Kuruş, Maskeler İndi, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm , Son Yaprakta 7cm Yırtık Mevcut

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Çizgi Roman-007 James Bond, Dünyanın En Büyük Casusluk ve Macera Mecmuası, Sayı 13, 75 Kuruş, Maskeler İndi, Başak Yayınevi, 1967, 36 Sayfa, Sahibi Faruk Ülkü, 20x14 cm , Son Yaprakta 7cm Yırtık Mevcut

  TLSold
 • İMZALI / İlk Baskı-SONSUZ PANAYIR, Halide Edip Adıvar Osmanlıca İmzalı ve İthaflı, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1946, 325 Sayfa, 22x16 cm

"Billurumuza... Halide Edip" şeklinde osmanlıca imzalı ve ithaflı

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde kadın meselesi ve Milli Mücadele'yi ele alan romanları ile Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının gerçekçi roman geleneğinin öncüleri arasında yer alan yazar, siyasetçi ve akademisyen Halide Edip Adıvar (1884-1964)

  Lot No: 137

  Lot: 137

  İMZALI / İlk Baskı-SONSUZ PANAYIR, Halide Edip Adıvar Osmanlıca İmzalı ve İthaflı, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1946, 325 Sayfa, 22x16 cm "Billurumuza... Halide Edip" şeklinde osmanlıca imzalı ve ithaflı II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde kadın meselesi ve Milli Mücadele'yi ele alan romanları ile Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının gerçekçi roman geleneğinin öncüleri arasında yer alan yazar, siyasetçi ve akademisyen Halide Edip Adıvar (1884-1964)

  TLSold
 • Ulaşım-Fahrdienst M/V Truva, Türkish Maritime Lines, Venedig - Brindisi - İzmir - İstanbul und Aschlüsse An Küstendienste, 12 Sayfa, 21x15 cm

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Truva Gemisi Almanca Gezi Programı 12 Sayfa

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Ulaşım-Fahrdienst M/V Truva, Türkish Maritime Lines, Venedig - Brindisi - İzmir - İstanbul und Aschlüsse An Küstendienste, 12 Sayfa, 21x15 cm Türkiye Denizcilik İşletmeleri Truva Gemisi Almanca Gezi Programı 12 Sayfa

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Formitrol, Ağızdaki mikropları öldürür, pastil tanıtım broşürü, İsviçre merkezli Wander şirketi, Türkiye Mümessili Yılbak Ticaret, 6 sayfa açılır, 14x10 cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Tıp Tarihi-Formitrol, Ağızdaki mikropları öldürür, pastil tanıtım broşürü, İsviçre merkezli Wander şirketi, Türkiye Mümessili Yılbak Ticaret, 6 sayfa açılır, 14x10 cm

  TLSold
 • İçki & İçecek-İspirto ve İspirtolu İçkiler Barem Cedveli, 1948

"Harp malulleri ve şehit yetimleri hissesi hariç bey'iye ve iskonto tenzil Milli Savunma vergisi zammedildikten sonra satılan şişe adedine göre bayiden alınacak para mikdarı"

Nevi; rakı, kulüp rakısı, yeni rakı, iyi rakı

Diğer içkiler; votka, şaraplar, bira

Şişeli İspirtolar; Saf ispirto, tuvalet ispirtosu...

Fıçılar; Şarap, bira, ispirtolar...

35x42cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  İçki & İçecek-İspirto ve İspirtolu İçkiler Barem Cedveli, 1948 "Harp malulleri ve şehit yetimleri hissesi hariç bey'iye ve iskonto tenzil Milli Savunma vergisi zammedildikten sonra satılan şişe adedine göre bayiden alınacak para mikdarı" Nevi; rakı, kulüp rakısı, yeni rakı, iyi rakı Diğer içkiler; votka, şaraplar, bira Şişeli İspirtolar; Saf ispirto, tuvalet ispirtosu... Fıçılar; Şarap, bira, ispirtolar... 35x42cm

  TLSold
 • Spor Tarihi-İzmir Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen sanat müziği ses sanatçı "İsmet Yazar" gecesi davetiyesi, 1984

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Spor Tarihi-İzmir Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen sanat müziği ses sanatçı "İsmet Yazar" gecesi davetiyesi, 1984

  TLSold
 • Bingöl İli Kiği İlçesi Yayladere Köyü Kalkındırma Derneği 14 Mayıs 1966 Saat 20 den sabaha kadar tertip edilen tanışma çayı" davetiyesi ve derneğin bağış makbuzu

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Bingöl İli Kiği İlçesi Yayladere Köyü Kalkındırma Derneği 14 Mayıs 1966 Saat 20 den sabaha kadar tertip edilen tanışma çayı" davetiyesi ve derneğin bağış makbuzu

  TLSold
 • Mimari / İnhisar-Mecidiyeköy Likör Fabrikası İdare Binası Temel Kalıp Planı, İnhisarlar nşaat Şubesi, 1/50, 110x35 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Mimari / İnhisar-Mecidiyeköy Likör Fabrikası İdare Binası Temel Kalıp Planı, İnhisarlar nşaat Şubesi, 1/50, 110x35 cm

  TLSold
 • Mimari / İnhisar-Mecidiyeköy Likör Fabrikası Yeni Kazan Dairesi Asma Kat İlavesi, Mikyas 1/50, İnhisar İdaresi İnşaat Şubesi, 53x74 cm

Likör Fabrikası Kazan Dairesi Bacası Projesi, 90x32 cm

2 adet mimari plan

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Mimari / İnhisar-Mecidiyeköy Likör Fabrikası Yeni Kazan Dairesi Asma Kat İlavesi, Mikyas 1/50, İnhisar İdaresi İnşaat Şubesi, 53x74 cm Likör Fabrikası Kazan Dairesi Bacası Projesi, 90x32 cm 2 adet mimari plan

  TLSold
 • Mimari / Çay Kültürü / Tekel-Çayeli Kuru Çay Anbarı Avan Projesi, Mikyas 1/100, 800 Tonluk, Tekel Umum Müdürlüğü, 55x30 cm, 61x50 cm, 62x55 cm (2 Adet)

muhtelif ölçülerde 4 adet mimari plan

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Mimari / Çay Kültürü / Tekel-Çayeli Kuru Çay Anbarı Avan Projesi, Mikyas 1/100, 800 Tonluk, Tekel Umum Müdürlüğü, 55x30 cm, 61x50 cm, 62x55 cm (2 Adet) muhtelif ölçülerde 4 adet mimari plan

  TLSold
 • Mimari / Çay Kültürü / Tekel-Rize Çay Fabrikası İşçi Pavyonu ve İdare Binası Avan Projesi, Mikyas 1/100, Tekel Umum Müdürlüğü

Birinci Kat 57x33 cm (3 adet) , İdare girişi dış cephe 57x33 cm , Arka Cephe 57x33 cm (2 adet) , Sağ yan cephe 57x33 cm , Ön cephe 57x33 cm , Bodrum kat 57x33 cm , Zemin Kat 57x33 cm

10 adet mimari plan

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Mimari / Çay Kültürü / Tekel-Rize Çay Fabrikası İşçi Pavyonu ve İdare Binası Avan Projesi, Mikyas 1/100, Tekel Umum Müdürlüğü Birinci Kat 57x33 cm (3 adet) , İdare girişi dış cephe 57x33 cm , Arka Cephe 57x33 cm (2 adet) , Sağ yan cephe 57x33 cm , Ön cephe 57x33 cm , Bodrum kat 57x33 cm , Zemin Kat 57x33 cm 10 adet mimari plan

  TLSold
 • Mimari / İnhisar / Bira Tarihi-Bomonti Bira Fabrikası Mimari Planları, Ölçek 1/100, İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 15 adet

Kaynatma Dairesi Yan Cephe, 53x40 cm, 2 adet

Kaynatma Dairesi 1-1 Kesit, 53x40 cm

Kaynatma Dairesi Ön Cephe, 53x40 cm

Kaynatma Dairesi III-III Birinci Kat, 53x40 cm, 2 adet

Kaynatma Dairesi Bodrum, Zemin, Birinci, İkinci ve Teras Kat Elektrik Sıhhi Tesisat ve Havalandırma Avan Projesi, 50x35 cm, 4 adet

Kaynatma Dairesi V-V Teras Katı, 53x40 cm

Kaynatma Dairesi İkinci Kat Elektrik Sıhhi Tesisat ve Havalandırma Avan Projesi, 50x35 cm

Eski ve yeni yapılacak olan 2000 er tonluk zemin su depolarının bağlantı şemaları, 50x35 cm, 2 adet

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Mimari / İnhisar / Bira Tarihi-Bomonti Bira Fabrikası Mimari Planları, Ölçek 1/100, İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 15 adet Kaynatma Dairesi Yan Cephe, 53x40 cm, 2 adet Kaynatma Dairesi 1-1 Kesit, 53x40 cm Kaynatma Dairesi Ön Cephe, 53x40 cm Kaynatma Dairesi III-III Birinci Kat, 53x40 cm, 2 adet Kaynatma Dairesi Bodrum, Zemin, Birinci, İkinci ve Teras Kat Elektrik Sıhhi Tesisat ve Havalandırma Avan Projesi, 50x35 cm, 4 adet Kaynatma Dairesi V-V Teras Katı, 53x40 cm Kaynatma Dairesi İkinci Kat Elektrik Sıhhi Tesisat ve Havalandırma Avan Projesi, 50x35 cm Eski ve yeni yapılacak olan 2000 er tonluk zemin su depolarının bağlantı şemaları, 50x35 cm, 2 adet

  TLSold
 • Mimari-İstanbul Sular İdaresi (İSKİ), Traverse Du Bosphore, İSKİ Boğaz Geçiş Projesi, 1963, 2 adet

Profiller ve Durum Planı, 2 adet, boğazın altından geçiş projesi, Baltalimanı-Kanlıca arası, 96x27 cm

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Mimari-İstanbul Sular İdaresi (İSKİ), Traverse Du Bosphore, İSKİ Boğaz Geçiş Projesi, 1963, 2 adet Profiller ve Durum Planı, 2 adet, boğazın altından geçiş projesi, Baltalimanı-Kanlıca arası, 96x27 cm

  TLSold
 • Mimari / İnhisar / Şarap Tarihi-Gaziantep Şarap Fabrikası, Pres Dairesi Çatı Çizimi ve Hesabı, Esas Makas Tafsilatı Orijinal Mimari Planı, İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 510x33 cm

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Mimari / İnhisar / Şarap Tarihi-Gaziantep Şarap Fabrikası, Pres Dairesi Çatı Çizimi ve Hesabı, Esas Makas Tafsilatı Orijinal Mimari Planı, İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 510x33 cm

  TLSold
 • Mimari / İnhisar-Trabzon Tütün Deposunun Baş Müdürlük Olarak Kullanılması İçin Yapılan Tadilat Projesi Planı, Cephe, Detay, Vaziyet ve Kesit Planları, Tekel Umum Müdürlüğü, 73x31 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Mimari / İnhisar-Trabzon Tütün Deposunun Baş Müdürlük Olarak Kullanılması İçin Yapılan Tadilat Projesi Planı, Cephe, Detay, Vaziyet ve Kesit Planları, Tekel Umum Müdürlüğü, 73x31 cm

  TLSold
 • Finans-İzmir Şark Sanayi Kumpanyası Anonim Şirketi Hisse Senedi, Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Finans-İzmir Şark Sanayi Kumpanyası Anonim Şirketi Hisse Senedi, Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan

  TLSold
 • Finans-NET Holding Anonim Şirketi 1 ve 2 Hisse

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Finans-NET Holding Anonim Şirketi 1 ve 2 Hisse

  TLSold
 • Finans-TAM Sigorta Anonim Şirketi 1000 Hisse, 10 adet

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Finans-TAM Sigorta Anonim Şirketi 1000 Hisse, 10 adet

  TLSold
 • Finans-TEZTAŞ Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş 1 Hisse

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Finans-TEZTAŞ Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş 1 Hisse

  TLSold
 • Finans-TEZTAŞ Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş 1 Kurucu Hisse

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Finans-TEZTAŞ Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş 1 Kurucu Hisse

  TLSold
 • Finans-Bolu Çimento Sanayi 2 ve 10 Hisse

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Finans-Bolu Çimento Sanayi 2 ve 10 Hisse

  TLSold
 • Finans-ONBAŞILAR, Beton Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Hisse

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Finans-ONBAŞILAR, Beton Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Hisse

  TLSold
 • Edebiyat-Yazar ve Şair Reha Selçuk Bakiler tarafından Yazar, Söz Yazarı ve Şair Sevgi Balın'a gönderilen kartvizit, ithaflı, "birincilik kazanan şiir tebriki vb." konulu, 9x5cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Edebiyat-Yazar ve Şair Reha Selçuk Bakiler tarafından Yazar, Söz Yazarı ve Şair Sevgi Balın'a gönderilen kartvizit, ithaflı, "birincilik kazanan şiir tebriki vb." konulu, 9x5cm

  TLSold
 • Finans-M.Rıfkı Tongsir Sigorta Harik-Nakliyat-Hayat-Kaza, İstanbul Galata antetli zarf, 15.5x12.5cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Finans-M.Rıfkı Tongsir Sigorta Harik-Nakliyat-Hayat-Kaza, İstanbul Galata antetli zarf, 15.5x12.5cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Maarif Vekaleti Akşam Kız Sanat Okulu, 1961-62, kız öğrenci adına, fotoğraflı, 16 sayfa

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Eğitim Tarihi-Maarif Vekaleti Akşam Kız Sanat Okulu, 1961-62, kız öğrenci adına, fotoğraflı, 16 sayfa

  TLSold
 • Siyasi Tarih-TBMM Daimi Giriş Kartı, 1953, Fotoğraflı, Meclis İdare Amiri imzalı, 15x12 cm

Türk-Balkan Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Strasbourg Avrupa Konseyi Üyeliği, Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Demokrat Parti’den 11. Dönem Çanakkale milletvekilliği görevlerinde bulunan Halim Alyot adına

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Siyasi Tarih-TBMM Daimi Giriş Kartı, 1953, Fotoğraflı, Meclis İdare Amiri imzalı, 15x12 cm Türk-Balkan Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Strasbourg Avrupa Konseyi Üyeliği, Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Demokrat Parti’den 11. Dönem Çanakkale milletvekilliği görevlerinde bulunan Halim Alyot adına

  TLSold
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Emekli Subayları Derneği Eşya Piyangosu, 50 TL, 1981

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Türk Silahlı Kuvvetleri Emekli Subayları Derneği Eşya Piyangosu, 50 TL, 1981

  TLSold
 • Türkiye Sağır Dilsiz ve Körler Derneği Büyük Eşya Piyangosu, 2,5 Lira, 1960 ( 1961 )

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Türkiye Sağır Dilsiz ve Körler Derneği Büyük Eşya Piyangosu, 2,5 Lira, 1960 ( 1961 )

  TLSold
 • Spor Tarihi-Büyük Galatasaray Piyangosu, 3000 TL, 1987

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Spor Tarihi-Büyük Galatasaray Piyangosu, 3000 TL, 1987

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Fuar Kolonyaları İndirim Çeki, 1000 TL

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Tıp Tarihi-Fuar Kolonyaları İndirim Çeki, 1000 TL

  TLSold
 • Finans-İstanbul Umum Sigorta Anonim Şirketi Uzun Süreli Yangın Poliçelerine Mahsus Ücret Zeylnamesi, Ermeni Yurttaş adına, İstanbul Pangaltı, 1977

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Finans-İstanbul Umum Sigorta Anonim Şirketi Uzun Süreli Yangın Poliçelerine Mahsus Ücret Zeylnamesi, Ermeni Yurttaş adına, İstanbul Pangaltı, 1977

  TLSold
 • Finans-Türkiye Öğretmenler Bankası Bir Paylık Hisse Sened

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Finans-Türkiye Öğretmenler Bankası Bir Paylık Hisse Sened

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Belediye Meclisi Kadıköy İlçesi Adayları , Güven Partisi (Kadıköy) İlçesi Belediye Meclisi Adayları , Millet Partisi Kadıköy İl Genel Meclisi Üyesi Adayları listeleri

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Siyasi Tarih-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Belediye Meclisi Kadıköy İlçesi Adayları , Güven Partisi (Kadıköy) İlçesi Belediye Meclisi Adayları , Millet Partisi Kadıköy İl Genel Meclisi Üyesi Adayları listeleri

  TLSold
 • Siyasi Tarih-CHP Cumhuriyet Halk Partisi Aday Listeleri 

Milletvekili adayları listesi broşürü, Zeki Sayar, Hikmet Feridun Es, Vehbi Sarıdal vb. isimler,
İstanbul Belediyesi Kadıköy İlçesi Belediye Meclisi Üyesi Adayları,
Milletvekili adayları listesi, Refet Bele, Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Mehmet Ali Kağıtçı, İlhami Sancar, Ekrem tur, Muhittin Üstündağ vb.,
İstanbul Kadıköy İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Adayları

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Siyasi Tarih-CHP Cumhuriyet Halk Partisi Aday Listeleri Milletvekili adayları listesi broşürü, Zeki Sayar, Hikmet Feridun Es, Vehbi Sarıdal vb. isimler, İstanbul Belediyesi Kadıköy İlçesi Belediye Meclisi Üyesi Adayları, Milletvekili adayları listesi, Refet Bele, Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Mehmet Ali Kağıtçı, İlhami Sancar, Ekrem tur, Muhittin Üstündağ vb., İstanbul Kadıköy İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Adayları

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Demokrat Parti Aday Listeleri 2 Adet

Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Ali Fuat Cebesoy, Faruk Nafiz Çamlıbel vd.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Siyasi Tarih-Demokrat Parti Aday Listeleri 2 Adet Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Ali Fuat Cebesoy, Faruk Nafiz Çamlıbel vd.

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'in "R.M.S. Queen Elizabeth" gemisinde katıldığı bir yardım toplama balosundan hatıra kareleri, 7 adet, 16.5x12cm

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'in "R.M.S. Queen Elizabeth" gemisinde katıldığı bir yardım toplama balosundan hatıra kareleri, 7 adet, 16.5x12cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'in "R.M.S. Mauretania" gemisinde katıldığı bir balodan hatıra kareleri, 2 adet, 16.5x12cm

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'in "R.M.S. Mauretania" gemisinde katıldığı bir balodan hatıra kareleri, 2 adet, 16.5x12cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Cumhuriyetin dışişleri politikasını inşa eden isimlerden olan Tevfik Rüştü Aras, hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp ile Filistin Uzlaştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında ziyaretleri çerçevesinde Lübnan devlet ricali tarafından karşılanırken, 2 adet, 18x11.5cm

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Siyasi Tarih-Cumhuriyetin dışişleri politikasını inşa eden isimlerden olan Tevfik Rüştü Aras, hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp ile Filistin Uzlaştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında ziyaretleri çerçevesinde Lübnan devlet ricali tarafından karşılanırken, 2 adet, 18x11.5cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp ve beraberindekilerin Filistin Uzlaştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında ziyaretleri çerçevesinde arap devletleriyle temaslarından kareler, 2 adet, 16.5x11cm ve 17x12cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp ve beraberindekilerin Filistin Uzlaştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında ziyaretleri çerçevesinde arap devletleriyle temaslarından kareler, 2 adet, 16.5x11cm ve 17x12cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Osmanlı ve Cumhuriyetin en keskin kalemlerinden, hemen her dönem muhalefeti ve polemikleriyle tanınan gazeteci, ayzar ve siyasetçi Hüseyin Cahit Yalçın'ın Birleşmiş Milletler Filistin Uzlaştırma Komisyonu üyeliği yaptığı dönemde toplantılardan bir kare, hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'in eşlik ettiği görülmekte, Beyrut, 1929, arkası Arapça-İngilizce kaşeli, 17x11.5cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Siyasi Tarih-Osmanlı ve Cumhuriyetin en keskin kalemlerinden, hemen her dönem muhalefeti ve polemikleriyle tanınan gazeteci, ayzar ve siyasetçi Hüseyin Cahit Yalçın'ın Birleşmiş Milletler Filistin Uzlaştırma Komisyonu üyeliği yaptığı dönemde toplantılardan bir kare, hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'in eşlik ettiği görülmekte, Beyrut, 1929, arkası Arapça-İngilizce kaşeli, 17x11.5cm

  TLSold
 • İMZALI-TURİNG'in 1965-2002 yılları arasında genel müdürlüğünü yapan Çelik Gülersoy İmzalı Aspendos Antik Köprü Görselli Yeni Yıl Tebrik Kartı

  Lot No: 176

  Lot: 176

  İMZALI-TURİNG'in 1965-2002 yılları arasında genel müdürlüğünü yapan Çelik Gülersoy İmzalı Aspendos Antik Köprü Görselli Yeni Yıl Tebrik Kartı

  TLSold
 • Azınlık-Tanınmış Sanayici ve İş İnsanı İshak H. Alaton'un İsveç'te yaşadığı dönemde kaleme aldığı mektup ve posta kartı, 1952-53, Stockholm, İsveççe, İSİS Yayınları’nın kurucularından, Dilbilimci Saman Helvacıoğlu'na hitaben

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Azınlık-Tanınmış Sanayici ve İş İnsanı İshak H. Alaton'un İsveç'te yaşadığı dönemde kaleme aldığı mektup ve posta kartı, 1952-53, Stockholm, İsveççe, İSİS Yayınları’nın kurucularından, Dilbilimci Saman Helvacıoğlu'na hitaben

  TLSold
 • İMZALI / Edebiyat-Tarihçi ve Türk Dili Araştırmacısı, Milli Mücadele dönemi, Sivas Kongresi delegelerinden, tarihi ve milliyetçilik üzerinde eserleriyle tanınan yazar İsmail Hami Danişmend'in "Şair Abdülhak Hamid'in, Tezer adlı eserlerinin yeni harflerle yapılacak olan baskıları için tashih bedelinin" Kanaat Kütüphanesi sahibi İlyas Bayar'dan alındığına dair imzalı vesika, 1945, pullu, antetli

Osmanlı Son Dönemlerinde Babıali'de Başladığı Meslek Hayatına, Yayıncılıkla Devam Eden, Harf Devrimini Çıkardığı Eserlerinde İlk Uygulayan Yayınevlerinin Başında Gelen, İlk Cep Ajandası Olan Takvim-i Ragıp Yayıncısı Olan Kanaat Kitabevinin Kurucusu ve Sahibi Yahudi Müteşebbis İlyas Bayar (Eliya Behar) ile arasında düzenlenmiştir.

İsmâil Hâmî Dânişmend (1899-1967), İstanbul Mâliye Mektebi, Edebiyât Fakültesi ile Mülkiye Mektebi’nde Dinler Târîhi ve Siyâsî Târîh dersleri verdi. Bağdat Hukuk Mektebi Müdürlüğü yaptı. Kendi gayretiyle Nisan 1919'da çıkardığı Memleket Gazetesi ile Hâkimiyet-i Milliye, İrâde-i Milliye gazetelerinde neşrettiği yazılarıyla Millî Mücâdele’yi destekleyen aydınlardandır. Sivas Kongresi’ne katılan delegeler arasında yer aldı. Çalışmalarını otuzdan fazla kitapta topladı. 1939 ve 1940 yılları arasında on beş sayısı yayınlanabilen, Hüseyin Sadettin Arel'in sahibi ve yazarlarından biri olduğu Türklük Milliyetçi Kültür Mecmuası isimli dergide başyazarlık yapmıştır

  Lot No: 178

  Lot: 178

  İMZALI / Edebiyat-Tarihçi ve Türk Dili Araştırmacısı, Milli Mücadele dönemi, Sivas Kongresi delegelerinden, tarihi ve milliyetçilik üzerinde eserleriyle tanınan yazar İsmail Hami Danişmend'in "Şair Abdülhak Hamid'in, Tezer adlı eserlerinin yeni harflerle yapılacak olan baskıları için tashih bedelinin" Kanaat Kütüphanesi sahibi İlyas Bayar'dan alındığına dair imzalı vesika, 1945, pullu, antetli Osmanlı Son Dönemlerinde Babıali'de Başladığı Meslek Hayatına, Yayıncılıkla Devam Eden, Harf Devrimini Çıkardığı Eserlerinde İlk Uygulayan Yayınevlerinin Başında Gelen, İlk Cep Ajandası Olan Takvim-i Ragıp Yayıncısı Olan Kanaat Kitabevinin Kurucusu ve Sahibi Yahudi Müteşebbis İlyas Bayar (Eliya Behar) ile arasında düzenlenmiştir. İsmâil Hâmî Dânişmend (1899-1967), İstanbul Mâliye Mektebi, Edebiyât Fakültesi ile Mülkiye Mektebi’nde Dinler Târîhi ve Siyâsî Târîh dersleri verdi. Bağdat Hukuk Mektebi Müdürlüğü yaptı. Kendi gayretiyle Nisan 1919'da çıkardığı Memleket Gazetesi ile Hâkimiyet-i Milliye, İrâde-i Milliye gazetelerinde neşrettiği yazılarıyla Millî Mücâdele’yi destekleyen aydınlardandır. Sivas Kongresi’ne katılan delegeler arasında yer aldı. Çalışmalarını otuzdan fazla kitapta topladı. 1939 ve 1940 yılları arasında on beş sayısı yayınlanabilen, Hüseyin Sadettin Arel'in sahibi ve yazarlarından biri olduğu Türklük Milliyetçi Kültür Mecmuası isimli dergide başyazarlık yapmıştır

  TLSold
 • İMZALI-Türk Tarih Kurumu "Şeref Üyeleri" arasında olan diplomat, akademisyen, tarihçi-yazar Bilal N. Şimşir imzalı mektup, 1970, 2 sayfa

  Lot No: 179

  Lot: 179

  İMZALI-Türk Tarih Kurumu "Şeref Üyeleri" arasında olan diplomat, akademisyen, tarihçi-yazar Bilal N. Şimşir imzalı mektup, 1970, 2 sayfa

  TLSold
 • İMZALI-Ali Nihat Tarlan'ın Paris'te bulunduğu dönemde Yazar ve akademisyen Günay Alpay'a hitaben el yazısıyla kaleme aldığı osmanlıca mektup, 1969, postadan geçmiş zarfıyla, Çapa İstanbul varış noktalı

Darülfünun'ün Fransızca ve Farsça bölümlerini 1919 yılında bitirmiştir. "İslam Edebiyatı'nda Leylâ ile Mecnun mesnevisi" başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doktorasını veren ilk doktora öğrencisi oldu. 1915 yılında Beşiktaş Sultanisi'nden başlamak üzere İstanbul'un çeşitli liselerinde görev yapmıştır. Son olarak da 1930 ile 1933 yılları arasında Kabataş Lisesi'nde Fransızca, Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1933 yılında üniversite reformuyla Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 20 Ağustos 1933 tarihinde doçent olmuştur. 1 Temmuz 1941 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. 1953 yılında Eski Türk Edebiyatı kürsüsü başkanlığına getirilmiştir. 1 Ağustos 1972 tarihinde emekliye ayrılmıştır..

  Lot No: 180

  Lot: 180

  İMZALI-Ali Nihat Tarlan'ın Paris'te bulunduğu dönemde Yazar ve akademisyen Günay Alpay'a hitaben el yazısıyla kaleme aldığı osmanlıca mektup, 1969, postadan geçmiş zarfıyla, Çapa İstanbul varış noktalı Darülfünun'ün Fransızca ve Farsça bölümlerini 1919 yılında bitirmiştir. "İslam Edebiyatı'nda Leylâ ile Mecnun mesnevisi" başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doktorasını veren ilk doktora öğrencisi oldu. 1915 yılında Beşiktaş Sultanisi'nden başlamak üzere İstanbul'un çeşitli liselerinde görev yapmıştır. Son olarak da 1930 ile 1933 yılları arasında Kabataş Lisesi'nde Fransızca, Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1933 yılında üniversite reformuyla Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 20 Ağustos 1933 tarihinde doçent olmuştur. 1 Temmuz 1941 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. 1953 yılında Eski Türk Edebiyatı kürsüsü başkanlığına getirilmiştir. 1 Ağustos 1972 tarihinde emekliye ayrılmıştır..

  TLSold
 • Musiki-Yeşilköy Halkevi Sosyal Yardım Kolu "Türk Müziği Konseri" Programı, 15.5x20cm

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Musiki-Yeşilköy Halkevi Sosyal Yardım Kolu "Türk Müziği Konseri" Programı, 15.5x20cm

  TLSold
 • Musiki-1989 Ahmet Kaya'nın İngiltere - Londra'da Verdiği Konserin Giriş Bileti

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Musiki-1989 Ahmet Kaya'nın İngiltere - Londra'da Verdiği Konserin Giriş Bileti

  TLSold
 • Tiyatro-Bir Delinin Hatıra Defteri (Oyun İki Bölüm), Ankara Sanat Tiyatrosu, Yöneten ve sahne alan Genco Erkal, arka yüzde "Saf Adam ve Kundakçılar" oyunu tanıtımı, 2 sayfa, 21x12 cm

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Tiyatro-Bir Delinin Hatıra Defteri (Oyun İki Bölüm), Ankara Sanat Tiyatrosu, Yöneten ve sahne alan Genco Erkal, arka yüzde "Saf Adam ve Kundakçılar" oyunu tanıtımı, 2 sayfa, 21x12 cm

  TLSold
 • Tiyatro-Devlet Tiyatrosu, "Bale Temsilleri, Hamlet, Ay Herkese Gülümser, Ağaçlar Ayakta Ölür, Bernarda Alba'nın Evi" piyes ve dramları El İlanı, Dram ve Karaca Tiyatrosunda 17.5x25cm

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Tiyatro-Devlet Tiyatrosu, "Bale Temsilleri, Hamlet, Ay Herkese Gülümser, Ağaçlar Ayakta Ölür, Bernarda Alba'nın Evi" piyes ve dramları El İlanı, Dram ve Karaca Tiyatrosunda 17.5x25cm

  TLSold
 • Tiyatro-Türk Tiyatrosu Dergisi, 1979, Sayı 425, Sahibi İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına Reşat Aksoy, Kapak Muhsin Ertuğrul, Kapak Fotoğrafı Ara Güler, 80 Sayfa, 19x27.5cm

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Tiyatro-Türk Tiyatrosu Dergisi, 1979, Sayı 425, Sahibi İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına Reşat Aksoy, Kapak Muhsin Ertuğrul, Kapak Fotoğrafı Ara Güler, 80 Sayfa, 19x27.5cm

  TLSold
 • Musiki-En Güzel ve Seçme Şarkılar, Saz Neşriyatından, İstanbul Numune Matbaası, Yesari Asım - Zeybek ve Şekerim, 2 adet musiki notası, 25x17 cm

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Musiki-En Güzel ve Seçme Şarkılar, Saz Neşriyatından, İstanbul Numune Matbaası, Yesari Asım - Zeybek ve Şekerim, 2 adet musiki notası, 25x17 cm

  TLSold
 • Sinema-Şark Sineması Broşürü, Willi Forst tarafından yönetilen 1939 yapımı Alman filmi olan Bel Ami, film müziği notası, Almanca, 10 para damga pullu

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Sinema-Şark Sineması Broşürü, Willi Forst tarafından yönetilen 1939 yapımı Alman filmi olan Bel Ami, film müziği notası, Almanca, 10 para damga pullu

  TLSold
 • Sinema-Akün Film el ilanı, 1966-1967 Altın Filmler Listesi, Türkan Şoray, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ajda Pekkan vd. sanatçıların yer aldığı filmlerin duyurusu, 21x27.5

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Sinema-Akün Film el ilanı, 1966-1967 Altın Filmler Listesi, Türkan Şoray, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ajda Pekkan vd. sanatçıların yer aldığı filmlerin duyurusu, 21x27.5

  TLSold
 • Sinema-"Filim ve Grafik Sanatları - Films & Graphic Arts", film gösterim program listesi, 1940-50-60'larda eserler, yapımcısı ve süresi yer almakta, 4 yaprak, 27x20 cm

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Sinema-"Filim ve Grafik Sanatları - Films & Graphic Arts", film gösterim program listesi, 1940-50-60'larda eserler, yapımcısı ve süresi yer almakta, 4 yaprak, 27x20 cm

  TLSold
 • Sinema-FİTAŞ Filimcilik Türk Anonim Şirketi 1965-66 Prodüksiyon Film Listesi, 4 Sayfa

Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra vd. artistler

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Sinema-FİTAŞ Filimcilik Türk Anonim Şirketi 1965-66 Prodüksiyon Film Listesi, 4 Sayfa Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra vd. artistler

  TLSold
 • Sinema-FİTAŞ Filimcilik Türk Anonim Şirketi 1967-68 Prodüksiyon Film Listesi, 4 Sayfa

Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Alaine Delon, Sophia Loren, Fikret Hakan, Suna Keskin vd. artistler

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Sinema-FİTAŞ Filimcilik Türk Anonim Şirketi 1967-68 Prodüksiyon Film Listesi, 4 Sayfa Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Alaine Delon, Sophia Loren, Fikret Hakan, Suna Keskin vd. artistler

  TLSold
 • Sinema-"Kalifornia Fatihi" filmi, Başrolde Ray Milland, Barbara Stanwyck, Barry Fitzgerald, Kolaj ve El Çizim Karton Afiş, "Tuncankan" imzalı, 24.5x33.5cm

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Sinema-"Kalifornia Fatihi" filmi, Başrolde Ray Milland, Barbara Stanwyck, Barry Fitzgerald, Kolaj ve El Çizim Karton Afiş, "Tuncankan" imzalı, 24.5x33.5cm

  TLSold
 • Sinema-Erman Film 1968 Film Listesini Takdim Eder Katlanır Broşür

Behiye Aksoy, Ediz Hun, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Güney, Ayhan Işık, İzzet Günay vb. sanatçıların yer aldığı Acı Günlerim, Kurbanlık Katil, Samanyolu, Vesikalı Yarim, Klink vb. filmlerin tanıtıldığı broşür

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Sinema-Erman Film 1968 Film Listesini Takdim Eder Katlanır Broşür Behiye Aksoy, Ediz Hun, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Güney, Ayhan Işık, İzzet Günay vb. sanatçıların yer aldığı Acı Günlerim, Kurbanlık Katil, Samanyolu, Vesikalı Yarim, Klink vb. filmlerin tanıtıldığı broşür

  TLSold
 • Sinema-Konak Film 1967-1968 Prodüksiyonunu İftiharla Takdim Eder, Film Kataloğu, kapaklar dahil 8 Sayfa, 34x24 cm

Başaranlar Konak, Universal Pictures ve Warner Bros. Ortaklığıyla ülkemizde getirilen dünyaca ünlü yıldızların başrollerini aldığı vahşi batı kovboy, aşk ve komedi eserlerinin yer aldığı katalog

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Sinema-Konak Film 1967-1968 Prodüksiyonunu İftiharla Takdim Eder, Film Kataloğu, kapaklar dahil 8 Sayfa, 34x24 cm Başaranlar Konak, Universal Pictures ve Warner Bros. Ortaklığıyla ülkemizde getirilen dünyaca ünlü yıldızların başrollerini aldığı vahşi batı kovboy, aşk ve komedi eserlerinin yer aldığı katalog

  TLSold
 • Sinema-Ulus Film 1967-1968 Film Kataloğu, kapaklar dahil 8 Sayfa, 34x24 cm

Ulus Film, United Artists ve Columbia Pictures ortaklığında ülkemizde getirilen Anthony Quinn, Alain Delon, Marlon Brano vb. dünyaca ünlü yıldızların başrollerini aldığı vahşi batı kovboy, casusluk, aşk ve komedi eserlerinin yer aldığı katalog

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Sinema-Ulus Film 1967-1968 Film Kataloğu, kapaklar dahil 8 Sayfa, 34x24 cm Ulus Film, United Artists ve Columbia Pictures ortaklığında ülkemizde getirilen Anthony Quinn, Alain Delon, Marlon Brano vb. dünyaca ünlü yıldızların başrollerini aldığı vahşi batı kovboy, casusluk, aşk ve komedi eserlerinin yer aldığı katalog

  TLSold
 • Ulaşım-1957-1974 arası vazife yapmış personel adına düzenlenmiş Türk Hava Yolları Hizmet Belgesi 24.5x32cm

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Ulaşım-1957-1974 arası vazife yapmış personel adına düzenlenmiş Türk Hava Yolları Hizmet Belgesi 24.5x32cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih-27 Mayıs Askeri Darbesi neticesinde Yassıada'da kurulan mahkemede savunma yapan politikacı, arkada Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan görülmekte, 28x18 cm

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Siyasi Tarih-27 Mayıs Askeri Darbesi neticesinde Yassıada'da kurulan mahkemede savunma yapan politikacı, arkada Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan görülmekte, 28x18 cm

  TLSold
 • Paris Manzaralı Fes Etiketi 23x10cm

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Paris Manzaralı Fes Etiketi 23x10cm

  TLSold
 • Sinema-Cinema Federal ve Cine Rex sinema salonlarında gösterimde olan filmlerin duyuru ilanı, almanca, casus, komedi, savaş vb. temalarda Avrupa sinemasından örneklerin yer aldığı broşür, çift taraflı, 24x31cm

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Sinema-Cinema Federal ve Cine Rex sinema salonlarında gösterimde olan filmlerin duyuru ilanı, almanca, casus, komedi, savaş vb. temalarda Avrupa sinemasından örneklerin yer aldığı broşür, çift taraflı, 24x31cm

  TLSold
 • Sinema-Yunan sinemasının örneklerinden, "1965 Selanik Film Festivalinde" ödül alan II. Dünya Savaşı konulu Bloko filmi broşürü, fransızca, 4 sayfa, 28x21 cm

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Sinema-Yunan sinemasının örneklerinden, "1965 Selanik Film Festivalinde" ödül alan II. Dünya Savaşı konulu Bloko filmi broşürü, fransızca, 4 sayfa, 28x21 cm

  TLSold
 • Sinema-Senaryosu Gabriel Garcia Marquez tarafından kaleme alınan Meksika sineması örneklerinden "Tiempo De Morir / Ölme Zamanı" isimli filmin tanıtım kataloğu, 1965, Meksika, 8 sayfa, 19.5x29.5cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Sinema-Senaryosu Gabriel Garcia Marquez tarafından kaleme alınan Meksika sineması örneklerinden "Tiempo De Morir / Ölme Zamanı" isimli filmin tanıtım kataloğu, 1965, Meksika, 8 sayfa, 19.5x29.5cm

  TLSold
 • Spor Tarihi-München 72, XX Olimpiade, 1972 Münih Olimpiyatları Panini Çıkartma Albümü , 270 Çıkartmanın 100 Tanesi Mevcuttur

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Spor Tarihi-München 72, XX Olimpiade, 1972 Münih Olimpiyatları Panini Çıkartma Albümü , 270 Çıkartmanın 100 Tanesi Mevcuttur

  TLSold
 • Finans-Banque Imperiale Ottomane, Osmanlı Bankası Trabzon Şubesi Makbuz, 1922, 22x11.5cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Finans-Banque Imperiale Ottomane, Osmanlı Bankası Trabzon Şubesi Makbuz, 1922, 22x11.5cm

  TLSold
 • Blanc Şarabı Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan Etiket, 13,5x10 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Blanc Şarabı Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan Etiket, 13,5x10 cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Osmanlıca & Fransızca Kuvvet Şurubu / Şarabı Etiketi , Constantin Georgiadis - Kadıköy , 13.5x11cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Tıp Tarihi-Osmanlıca & Fransızca Kuvvet Şurubu / Şarabı Etiketi , Constantin Georgiadis - Kadıköy , 13.5x11cm

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-1883-1884 6 Kuruş Kira Kontrat Pulu

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-1883-1884 6 Kuruş Kira Kontrat Pulu

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Ankara Belediyesi 5 - 50 Kuruş, 1 Lira Değerinde Kontrat Pulu

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Ankara Belediyesi 5 - 50 Kuruş, 1 Lira Değerinde Kontrat Pulu

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Çanakkale Belediyesi 20 Kuruş Kontrat Pulu

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Çanakkale Belediyesi 20 Kuruş Kontrat Pulu

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Konya Belediyesi 200 Kuruş Kontrat Pulu

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Konya Belediyesi 200 Kuruş Kontrat Pulu

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Isparta Belediyesi 25 Kuruş Kontrat Pulu

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Isparta Belediyesi 25 Kuruş Kontrat Pulu

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Isparta Belediyesi 5 Para İlanat Pulu

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Isparta Belediyesi 5 Para İlanat Pulu

  TLSold
 • Beyrut Mevkii Kumandanı Feri Mehmed Emin Paşa'nın oğlu, Mühendishane-i Berri Hümayun Talebelerinden "Paşalimanlı Ahmed Selahaddin" fırçasından boğaz manzarası ve karakalem çalışma, Arkalı - Önlü Kartona Yapışık , 23.5x17 cm ve 12x10 cm

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Beyrut Mevkii Kumandanı Feri Mehmed Emin Paşa'nın oğlu, Mühendishane-i Berri Hümayun Talebelerinden "Paşalimanlı Ahmed Selahaddin" fırçasından boğaz manzarası ve karakalem çalışma, Arkalı - Önlü Kartona Yapışık , 23.5x17 cm ve 12x10 cm

  TLSold
 • Mizah-MISTIK Mustafa Eremektar İmzalı Orijinal Çizim Karikatür 18x27cm

Çizdiği Cemal Nadir Güler portresinin 15 Mart 1947'de Doğan Kardeş'te yayımlanmasıyla profesyonel iş hayatına atıldı. Akşam gazetesinde, daha sonra Hafta, Yavrutürk, Akbaba, 41 Buçuk, Tef ve Dolmuş gibi dergilerde, 1957-61 arasında Vatan gazetesinde çizdi. Ayrıca Son Posta, Cumhuriyet ve Yeni Sabah gazetelerinde de karikatüristlik yaptı. Farklı çağlarda geçen çizgi romanlarında güncel yaşamın çelişkilerini yansıtmış, çocuksu denebilecek, son derece yalın çizgileriyle değişik kuşaklara ulaşmayı başarmıştır.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Mizah-MISTIK Mustafa Eremektar İmzalı Orijinal Çizim Karikatür 18x27cm Çizdiği Cemal Nadir Güler portresinin 15 Mart 1947'de Doğan Kardeş'te yayımlanmasıyla profesyonel iş hayatına atıldı. Akşam gazetesinde, daha sonra Hafta, Yavrutürk, Akbaba, 41 Buçuk, Tef ve Dolmuş gibi dergilerde, 1957-61 arasında Vatan gazetesinde çizdi. Ayrıca Son Posta, Cumhuriyet ve Yeni Sabah gazetelerinde de karikatüristlik yaptı. Farklı çağlarda geçen çizgi romanlarında güncel yaşamın çelişkilerini yansıtmış, çocuksu denebilecek, son derece yalın çizgileriyle değişik kuşaklara ulaşmayı başarmıştır.

  TLSold
 • Hoca Ali Rıza Taş Baskı Üsküdar Çeşmesi 17x25cm , Tamirli

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Hoca Ali Rıza Taş Baskı Üsküdar Çeşmesi 17x25cm , Tamirli

  TLSold
 • İstanbul - Galata Kulesi Gravür , 2000 , 16.5x23cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  İstanbul - Galata Kulesi Gravür , 2000 , 16.5x23cm

  TLSold
 • Osmanlı Ekabirlerinin Resmedildiği Arkalı - Önlü 2 Adet Resim , 1918 , Bir Tanesi İmzalı , 25x34cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Osmanlı Ekabirlerinin Resmedildiği Arkalı - Önlü 2 Adet Resim , 1918 , Bir Tanesi İmzalı , 25x34cm

  TLSold
 • Köçekoğlan tiplemesi çini mürekkebi karikatür (R.E.K Arşivi) 7.5x17.5cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Köçekoğlan tiplemesi çini mürekkebi karikatür (R.E.K Arşivi) 7.5x17.5cm

  TLSold
 • Denizcilik Bankası TAO 1453-1953 Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'un Fethi'nin 500. Yıldönümü , Mika Ç:108mm

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Denizcilik Bankası TAO 1453-1953 Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'un Fethi'nin 500. Yıldönümü , Mika Ç:108mm

  TLSold
 • Mizah-Ergün Gündüz imzalı Orijinal Çizim Karikatür , Duralit Üzerine Yapışık 49x35cm

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Mizah-Ergün Gündüz imzalı Orijinal Çizim Karikatür , Duralit Üzerine Yapışık 49x35cm

  TLSold
 • Tiyatro-Ortaoyuncular 1993, Ferhan Şensoy'un Parasız Yaşamak Rahalı Oyunu Afişi 82x55cm

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Tiyatro-Ortaoyuncular 1993, Ferhan Şensoy'un Parasız Yaşamak Rahalı Oyunu Afişi 82x55cm

  TLSold
 • Emaye Elektrik Sayaç Numarası 9x4cm

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Emaye Elektrik Sayaç Numarası 9x4cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-Dormen Tiyatrosu Uşak NE Gördü Oyunu Afişi 82x55cm

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Yurdaer Altıntaş-Dormen Tiyatrosu Uşak NE Gördü Oyunu Afişi 82x55cm

  TLSold
 • Sinema-BUCK ROGERS , Bay Tekin Gaip Ülkeler Hakimi Film Afişi

Oyuncular: Buster Crabbe , Constance Moore , Milli Film , Çizer Turan Sabri

74x102cm Çerçeve İçerisinde , Kargo Yapılmayacaktır - Sadece Elden Teslim

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Sinema-BUCK ROGERS , Bay Tekin Gaip Ülkeler Hakimi Film Afişi Oyuncular: Buster Crabbe , Constance Moore , Milli Film , Çizer Turan Sabri 74x102cm Çerçeve İçerisinde , Kargo Yapılmayacaktır - Sadece Elden Teslim

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-2000 Yılı Uluslararası İstanbul Film Festivali Afişlerle Yeşilçam Sergisi Afişi 68x48cm

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Yurdaer Altıntaş-2000 Yılı Uluslararası İstanbul Film Festivali Afişlerle Yeşilçam Sergisi Afişi 68x48cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-1994 13. Uluslararası İstanbul Film Festivali François Truffaut in Memoriam Afişi 55x81cm

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Yurdaer Altıntaş-1994 13. Uluslararası İstanbul Film Festivali François Truffaut in Memoriam Afişi 55x81cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-2009 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali , Akbank Sponsorluğunda Raymond Depardon Afişi 80x55cm

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Yurdaer Altıntaş-2009 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali , Akbank Sponsorluğunda Raymond Depardon Afişi 80x55cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-1993 12. Uluslararası İstanbul Film Festivali Rainer Werner Fassbinder Afişi 55x80cm

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Yurdaer Altıntaş-1993 12. Uluslararası İstanbul Film Festivali Rainer Werner Fassbinder Afişi 55x80cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-Dormen Tiyatrosu Çılgın Sonbahar Oyunu Afişi 82x55cm

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Yurdaer Altıntaş-Dormen Tiyatrosu Çılgın Sonbahar Oyunu Afişi 82x55cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-21. Uluslararası İstanbul Film Festivali Film Kameralı Adam Dziga Vertov Afişi 68x48cm

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Yurdaer Altıntaş-21. Uluslararası İstanbul Film Festivali Film Kameralı Adam Dziga Vertov Afişi 68x48cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-Dormen Tiyatrosu Karmakarışık Oyunu Afişi 82x55cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Yurdaer Altıntaş-Dormen Tiyatrosu Karmakarışık Oyunu Afişi 82x55cm

  TLSold
 • Yurdaer Altıntaş-2000 Yılı Uluslararası İstanbul Film Festivali Charles Chaplin Şehir Işıkları Afişi 68x48cm

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Yurdaer Altıntaş-2000 Yılı Uluslararası İstanbul Film Festivali Charles Chaplin Şehir Işıkları Afişi 68x48cm

  TLSold
 • Sinema-Nude Odyssey ( 1961 ) Film Afişi 70x100cm

Kat Yerlerinde Açılmalar Mevcut

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Sinema-Nude Odyssey ( 1961 ) Film Afişi 70x100cm Kat Yerlerinde Açılmalar Mevcut

  TLSold
 • Sinema-Şehzade Sinbad Film Afişi , Fea Film, Renkli, Kral Matbaası, İstanbul Baskı, 70x100cm , Haliyle

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Sinema-Şehzade Sinbad Film Afişi , Fea Film, Renkli, Kral Matbaası, İstanbul Baskı, 70x100cm , Haliyle

  TLSold
 • Sinema-The Last Angry Man Film Afişi 70x100cm

Kat Yerlerinde Açılmalar Mevcut

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Sinema-The Last Angry Man Film Afişi 70x100cm Kat Yerlerinde Açılmalar Mevcut

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Atatürk Devrimleri Köşesi Mektepler İçin Eğitim Afişi

Hazırlayan Mustafa Koç, Türk Köyü Yayınları, Isparta Baskı 70x100cm

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Eğitim Tarihi-Atatürk Devrimleri Köşesi Mektepler İçin Eğitim Afişi Hazırlayan Mustafa Koç, Türk Köyü Yayınları, Isparta Baskı 70x100cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar Temalı Eğitim Afişi

Özcan Yayınları, İstanbul Baskı, 103x68cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Eğitim Tarihi-23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar Temalı Eğitim Afişi Özcan Yayınları, İstanbul Baskı, 103x68cm

  TLSold
 • Tiyatro-Ankara Drama Tiyatrosu Deliler Koğuşu 2 Perde Komedi Afişi 68x100cm , Afişte Ufak Tamirler Mevcuttur

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Tiyatro-Ankara Drama Tiyatrosu Deliler Koğuşu 2 Perde Komedi Afişi 68x100cm , Afişte Ufak Tamirler Mevcuttur

  TLSold
 • Denizcilik-Approach To The Bosporus, From Stefano Point To Prinkipo Channel, Including Princes Island

Londra baskı , Kaptan Sir Frederick J. Evans tarafından hazırlanan haritanın 1920 tarihli nüshası, bez üzeri sıvama, 68x86 cm

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Denizcilik-Approach To The Bosporus, From Stefano Point To Prinkipo Channel, Including Princes Island Londra baskı , Kaptan Sir Frederick J. Evans tarafından hazırlanan haritanın 1920 tarihli nüshası, bez üzeri sıvama, 68x86 cm

  TLSold
 • Ege Adaları , Westliches Klein Asien, H. Kiepert Haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890, Berlin Baskı, Ölçek 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Ege Adaları , Westliches Klein Asien, H. Kiepert Haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890, Berlin Baskı, Ölçek 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama

  TLSold
 • Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890-91, Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama

Acıgöl, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü, Denizli, Afyonkarahisar ve civarını gösterir harita

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890-91, Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama Acıgöl, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü, Denizli, Afyonkarahisar ve civarını gösterir harita

  TLSold
 • Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890 Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70 cm, bez üzeri sıvama

Balıkesir, Gökçedağ, Uluabat Gölü, Keşiş Dağı ve civarını gösterir harita

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890 Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70 cm, bez üzeri sıvama Balıkesir, Gökçedağ, Uluabat Gölü, Keşiş Dağı ve civarını gösterir harita

  TLSold
 • Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890, Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama

Rodos, Muğla ve kıyılarını gösterir harita

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890, Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama Rodos, Muğla ve kıyılarını gösterir harita

  TLSold
 • Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890, Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama

Midili, Bozcaada, Çanakkale, Edremit Körfezi, Ayvalık, Bergama ve civarını gösterir harita

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Westliches Klein Asien, H. Kiepert haritası, Verlag Von Dietrich Reimer in Berlin, 1890, Berlin Baskı, Almanca, Ölçek, 1/250.000, 55x70cm, bez üzeri sıvama Midili, Bozcaada, Çanakkale, Edremit Körfezi, Ayvalık, Bergama ve civarını gösterir harita

  TLSold
 • Empire Ottoman Divison Administrative ( Osmanlı İmparatorluğu ) Haritası , 1899 , 91x125 cm

Hazırlayan R. Huber, Editör F. Loefeller, Lithographe de S. M. I. Le Sultan

Bez üzeri sıvama, UfakTamirler mevcut, haliyle

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Empire Ottoman Divison Administrative ( Osmanlı İmparatorluğu ) Haritası , 1899 , 91x125 cm Hazırlayan R. Huber, Editör F. Loefeller, Lithographe de S. M. I. Le Sultan Bez üzeri sıvama, UfakTamirler mevcut, haliyle

  TLSold
 • Kafkasya , Anadolu ve İran Haritası, 1903 Yılında Kafkas Ordusu Topografya Dairesi Tarafından Hazırlanmış, Mikyas 1/680.000, Rusça, 112x118 cm , Haliyle

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Kafkasya , Anadolu ve İran Haritası, 1903 Yılında Kafkas Ordusu Topografya Dairesi Tarafından Hazırlanmış, Mikyas 1/680.000, Rusça, 112x118 cm , Haliyle

  TLSold
 • JOHANN BAPTIST HOMANN Imperium Turcicum in Europa, Asia et Africa Regiones proprias, tributarias, clientelares sicut et omnes ejusdem 

Döneminde Elle Renklendirilmiş Bakır Baskı 18. Yy Osmanlı İmparatorluğu Haritası

60x53cm , Çerçeve 80x71cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 246

  Lot: 246

  JOHANN BAPTIST HOMANN Imperium Turcicum in Europa, Asia et Africa Regiones proprias, tributarias, clientelares sicut et omnes ejusdem Döneminde Elle Renklendirilmiş Bakır Baskı 18. Yy Osmanlı İmparatorluğu Haritası 60x53cm , Çerçeve 80x71cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Roman Imperium Qua Orientale fuit, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Sınırlarını Gösteren 18.yy Harita 


Latince, 46x37cm, Çerçeve 54x44cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Roman Imperium Qua Orientale fuit, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Sınırlarını Gösteren 18.yy Harita Latince, 46x37cm, Çerçeve 54x44cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Devrim Erbil 50. Sanat Yılı Ekim 2009 , Serigrafi Baskı İstanbul - Galata , Devrim Erbil Islak İmzalı, Limitli Baskı 53/100

Resimde Kat Yerleri Mevcuttur

73.5x52.5cm Çerçeve İçerisinde , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Devrim Erbil 50. Sanat Yılı Ekim 2009 , Serigrafi Baskı İstanbul - Galata , Devrim Erbil Islak İmzalı, Limitli Baskı 53/100 Resimde Kat Yerleri Mevcuttur 73.5x52.5cm Çerçeve İçerisinde , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • 1914-16, İttifak liderleri Sultan Mehmed Reşad, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm , Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph ve I. Charles , Bulgar Kralı I. Ferdinand’ın elle renklendirilmiş görselleriyle oluşturulmuş , cephede vazife almış bir askerin fotoğrafının da yerleştirildiği , kenarları motiflerle işlemeli 1.Dünya Savaşı Hatırası afiş


32x40cm , Çerçeve 48x58cm ( Haliyle ) , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 249

  Lot: 249

  1914-16, İttifak liderleri Sultan Mehmed Reşad, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm , Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph ve I. Charles , Bulgar Kralı I. Ferdinand’ın elle renklendirilmiş görselleriyle oluşturulmuş , cephede vazife almış bir askerin fotoğrafının da yerleştirildiği , kenarları motiflerle işlemeli 1.Dünya Savaşı Hatırası afiş 32x40cm , Çerçeve 48x58cm ( Haliyle ) , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Kudüs Ermeni Patrikhanesi Dini İçerikli Büyük Boy Belge , Duralite Sıvanmış , 50x70 cm

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Kudüs Ermeni Patrikhanesi Dini İçerikli Büyük Boy Belge , Duralite Sıvanmış , 50x70 cm KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • İMZALI-FETHİ KARAKAŞ , Lito ve Şiir , Özdemir Asaf Sanki Şiiri 

Nuri İyem, Avni Arbaş, Agop Arad, Ferruh Başağa gibi isimlerin yer aldığı Yeniler Grubu’nun kurucuları ara-sında yer alan, ülkemizin ilk özel resim dershanesini kuran, gravür ve illüstrasyon çalışmalarında da bulunan yurtiçi ve yurtdışı bir çok sergiye katılan Ressam Fethi Karakaş ISLAK İMZALI

Resim 20.5x28.5cm , Paspartu 34.5x42cm , Çerçeve 37.5x46.5cm

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 251

  Lot: 251

  İMZALI-FETHİ KARAKAŞ , Lito ve Şiir , Özdemir Asaf Sanki Şiiri Nuri İyem, Avni Arbaş, Agop Arad, Ferruh Başağa gibi isimlerin yer aldığı Yeniler Grubu’nun kurucuları ara-sında yer alan, ülkemizin ilk özel resim dershanesini kuran, gravür ve illüstrasyon çalışmalarında da bulunan yurtiçi ve yurtdışı bir çok sergiye katılan Ressam Fethi Karakaş ISLAK İMZALI Resim 20.5x28.5cm , Paspartu 34.5x42cm , Çerçeve 37.5x46.5cm KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş yıldönümü anısına hazırlanan, 1923 yılı TIME dergi kapağının uyarlanması ile hayata geçirilen , gümüş kaplama , polimer döküm , Kemik Dokulu , Kabartma Atatürk Tablosu

28.5x38.5cm ( 44.5x54.5cm ) , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş yıldönümü anısına hazırlanan, 1923 yılı TIME dergi kapağının uyarlanması ile hayata geçirilen , gümüş kaplama , polimer döküm , Kemik Dokulu , Kabartma Atatürk Tablosu 28.5x38.5cm ( 44.5x54.5cm ) , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Tiyatro-Erol Keskin ve Gülriz Sururi, "Charlie için" yazılı çelenk ile hatıra pozu

Fotoğraf 37x25cm, Çerçeve 41x32cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Tiyatro-Erol Keskin ve Gülriz Sururi, "Charlie için" yazılı çelenk ile hatıra pozu Fotoğraf 37x25cm, Çerçeve 41x32cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Tiyatro-Keşanlı Ali Destanı Oyunu Tanıtım Kartoneti , Gülriz Sururi Engin Cezzar Topluluğu, Sahneye Koyan Genco Erkal, Yazan Haldun Taner, Kapakta Engin Cezzar 

22.5x29.5cm , Çerçeve 32.5x42.5cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Tiyatro-Keşanlı Ali Destanı Oyunu Tanıtım Kartoneti , Gülriz Sururi Engin Cezzar Topluluğu, Sahneye Koyan Genco Erkal, Yazan Haldun Taner, Kapakta Engin Cezzar 22.5x29.5cm , Çerçeve 32.5x42.5cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Tiyatro-Keşanlı Ali Destanı Müzikal Komedi Oyunu Kartoneti , Karaca Tiyatrosun , Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Genco Erkal, Semiha Berksoy, Yazan Haldun Taner, Müzik Yalçın Tura, Kartonet üzerinde Gülriz Sururi'nin orijinal fotoğrafı yer almakta

24.5x39cm , Çerçeve 34x46.5cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Tiyatro-Keşanlı Ali Destanı Müzikal Komedi Oyunu Kartoneti , Karaca Tiyatrosun , Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Genco Erkal, Semiha Berksoy, Yazan Haldun Taner, Müzik Yalçın Tura, Kartonet üzerinde Gülriz Sururi'nin orijinal fotoğrafı yer almakta 24.5x39cm , Çerçeve 34x46.5cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-İstiklal Marşı, Mektepler için Duvar Afişi, 36x51cm Çerçeve İçerisinde

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Eğitim Tarihi-İstiklal Marşı, Mektepler için Duvar Afişi, 36x51cm Çerçeve İçerisinde KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi , Mektepler için Duvar Afişi, 35x52cm Çerçeve İçerisinde

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Eğitim Tarihi-Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi , Mektepler için Duvar Afişi, 35x52cm Çerçeve İçerisinde KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Şehir Tarihi-Yeni Camii, Coke Smyth , J. Sands , Osmanlı Dönemi Gravür, 23x17cm , Çerçeve 35x29cm

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Şehir Tarihi-Yeni Camii, Coke Smyth , J. Sands , Osmanlı Dönemi Gravür, 23x17cm , Çerçeve 35x29cm KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Şehir Tarihi-Tophane'den Pera'ya Giriş, T. Allom, R. Sand, Osmanlı Dönemi Gravür, 23x17cm , Çerçeve 35x29cm

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Şehir Tarihi-Tophane'den Pera'ya Giriş, T. Allom, R. Sand, Osmanlı Dönemi Gravür, 23x17cm , Çerçeve 35x29cm KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Turquie D'Asie et Perse, Dresse Sous La Direction De J. Migeon, Par Ch. Lacoste, Grave par L. Smith, Migeon, Editeur, İmp., 11, r, du Moulin Vert, Paris, Ecrit par A. Bixet, 43x33cm, paspartu 55x45 cm

Osmanlı ve İran toprakları haritası

KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Turquie D'Asie et Perse, Dresse Sous La Direction De J. Migeon, Par Ch. Lacoste, Grave par L. Smith, Migeon, Editeur, İmp., 11, r, du Moulin Vert, Paris, Ecrit par A. Bixet, 43x33cm, paspartu 55x45 cm Osmanlı ve İran toprakları haritası KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Close Of The Battle Of Kaceljevo: Final Charge Of The Turkish Cavalry, From Sketch By One Of Our Special Artists

Kaceljevo Muharebesinin Sonunda Türk Süvarilerinin Son Hücumu

Dergi Çıkması , 49x36cm, paspartu 62x49cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Close Of The Battle Of Kaceljevo: Final Charge Of The Turkish Cavalry, From Sketch By One Of Our Special Artists Kaceljevo Muharebesinin Sonunda Türk Süvarilerinin Son Hücumu Dergi Çıkması , 49x36cm, paspartu 62x49cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • The War: Leaves From Our Artists Sketch-Books

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Çeşitli Enstantaneler

Başıbozukların askere alınması, Varna'da Osmanlı Levendleri, İstanbul'da telgraf okunan levendler, Rusçuk demiryolu istasyonundan ayrılan Osmanlı idaresi, Rusçuk sokaklarında Bulgar esirler vb. temalarda

Dergi Çıkması , 52x37cm, paspartu 65x50cm, KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 262

  Lot: 262

  The War: Leaves From Our Artists Sketch-Books Osmanlı İmparatorluğu’ndan Çeşitli Enstantaneler Başıbozukların askere alınması, Varna'da Osmanlı Levendleri, İstanbul'da telgraf okunan levendler, Rusçuk demiryolu istasyonundan ayrılan Osmanlı idaresi, Rusçuk sokaklarında Bulgar esirler vb. temalarda Dergi Çıkması , 52x37cm, paspartu 65x50cm, KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Balkan Muharebesi Darü’lharekatı Mufassal Balkan Harbi Haritasının Dış Kapağı

Sultan Reşat , Yunanistan Kralı, Bulgaristan Kralı, Sırbistan Kralı, Karadağ Kralı görselleri yer almakta

57x42cm, paspartu 65x50cm, KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Balkan Muharebesi Darü’lharekatı Mufassal Balkan Harbi Haritasının Dış Kapağı Sultan Reşat , Yunanistan Kralı, Bulgaristan Kralı, Sırbistan Kralı, Karadağ Kralı görselleri yer almakta 57x42cm, paspartu 65x50cm, KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Orient-Express ( Şark Ekspresi ) Treni REPLİKA Metal Levha 

Haliyle , 39x59cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Orient-Express ( Şark Ekspresi ) Treni REPLİKA Metal Levha Haliyle , 39x59cm , KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Camaltı Hat Ayet-el Kürsi

48x28cm, çerçeve 60x40cm, KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Camaltı Hat Ayet-el Kürsi 48x28cm, çerçeve 60x40cm, KARGO YAPILMAYACAKTIR - SADECE ELDEN TESLİM

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Tasvir-i Efkar, 4 Temmuz 1916, 2 Sayfa

Harbi Umumi gelişmeleri havadisli

"Irak Cephesinde bir tebdil olmadı." , "İngiliz ve Fransızların müthiş ve muazzam taarruzları başladı fakat Almanların cephesi sarsılmıyor."

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Birinci Dünya Savaşı-Tasvir-i Efkar, 4 Temmuz 1916, 2 Sayfa Harbi Umumi gelişmeleri havadisli "Irak Cephesinde bir tebdil olmadı." , "İngiliz ve Fransızların müthiş ve muazzam taarruzları başladı fakat Almanların cephesi sarsılmıyor."

  TLSold
 • KARAGÖZ´ün Sultan V. Mehmet Reşad´ın Bursa´ya gerçekleştirdiği seyahatinin bir hatırası olarak Bursa Vilayet Matbaası´nda basılan 13 Ağustos 1325 tarihli fevkalede nüshası, 4 sayfa

  Lot No: 267

  Lot: 267

  KARAGÖZ´ün Sultan V. Mehmet Reşad´ın Bursa´ya gerçekleştirdiği seyahatinin bir hatırası olarak Bursa Vilayet Matbaası´nda basılan 13 Ağustos 1325 tarihli fevkalede nüshası, 4 sayfa

  TLSold
 • Milli Mecmua, Cilt 7, Sayı 81, 1 Mart 1927, İlmi, Edebi, İktisadi, Fenni, Resimli Mecmua, Kapak dahil 18 sayfa, Sahibi ve Müdür Mehmed Mesih, 25x34

İç kapakta "İntiharlar ve sebepleri" konulu yazı bulunmakta

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Milli Mecmua, Cilt 7, Sayı 81, 1 Mart 1927, İlmi, Edebi, İktisadi, Fenni, Resimli Mecmua, Kapak dahil 18 sayfa, Sahibi ve Müdür Mehmed Mesih, 25x34 İç kapakta "İntiharlar ve sebepleri" konulu yazı bulunmakta

  TLSold
 • Spor Dergisi Terbiye ve Oyun, Sahib-i İmtiyaz Selim Sırrı, 1 Mart 1327, 20 Sayfa, 28x20 cm

"Gençlerin terbiye-i fikriye ve bedeniyesine hadim on beş günde bir neşrolunur."

Çocuk jimnastikleri görselli levhaları, spor ve jimanstik görselleri, havadisler ve Osman Fahri'nin şiiri yer almakta

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Spor Dergisi Terbiye ve Oyun, Sahib-i İmtiyaz Selim Sırrı, 1 Mart 1327, 20 Sayfa, 28x20 cm "Gençlerin terbiye-i fikriye ve bedeniyesine hadim on beş günde bir neşrolunur." Çocuk jimnastikleri görselli levhaları, spor ve jimanstik görselleri, havadisler ve Osman Fahri'nin şiiri yer almakta

  TLSold
 • Milli Mücadele Dönemi-Tevhid-i Efkar, 21 Haziran 1923, 4 Sayfa, Sermuharrir Ebuzziyad Zade Velid

Manşette; "Lozan Mektepleri", "Grubun İstanbul Namzetleri: Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey, Yusuf Akçura, Fethi Bey, Ali Rıza Bey, Donanma Kumandanı Hamdi Bey, İsmail Canbolat Bey" ve "Faizler meselesinde hükümetimizin evamir ve talimatı kesindir. Asla müsaadat yok."

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Milli Mücadele Dönemi-Tevhid-i Efkar, 21 Haziran 1923, 4 Sayfa, Sermuharrir Ebuzziyad Zade Velid Manşette; "Lozan Mektepleri", "Grubun İstanbul Namzetleri: Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey, Yusuf Akçura, Fethi Bey, Ali Rıza Bey, Donanma Kumandanı Hamdi Bey, İsmail Canbolat Bey" ve "Faizler meselesinde hükümetimizin evamir ve talimatı kesindir. Asla müsaadat yok."

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Tasvir-i Efkar, 12 Haziran 1916, 4 Sayfa, Mesul Ahmed Rasim

Harbi Umumi gelişmeleri havadisli

Osmanlı-İtilaf Devletleri Muharebesi tebliğ-i resmi

"Bir ay zarfında cereyan eden vukuatın mühimlerine bir nazar-ı umumi, Avusturyalıların İtalyan cephesine taarruzu, Lord Kitchener'ın garkı, Verdün'de istihkamın zaptı vb. haberler "

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Birinci Dünya Savaşı-Tasvir-i Efkar, 12 Haziran 1916, 4 Sayfa, Mesul Ahmed Rasim Harbi Umumi gelişmeleri havadisli Osmanlı-İtilaf Devletleri Muharebesi tebliğ-i resmi "Bir ay zarfında cereyan eden vukuatın mühimlerine bir nazar-ı umumi, Avusturyalıların İtalyan cephesine taarruzu, Lord Kitchener'ın garkı, Verdün'de istihkamın zaptı vb. haberler "

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Tasvir-i Efkar, 9 Temmuz 1916, 2 sayfa, Mesul Müdür Ahmed Rasim

Harb-i Umumi havadisleri, "Taarruzun şiddeti biraz tahfif etti." 

Osmanlı-İtilaf Devletleri Muharebesi tebliğ-i resmi

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Birinci Dünya Savaşı-Tasvir-i Efkar, 9 Temmuz 1916, 2 sayfa, Mesul Müdür Ahmed Rasim Harb-i Umumi havadisleri, "Taarruzun şiddeti biraz tahfif etti." Osmanlı-İtilaf Devletleri Muharebesi tebliğ-i resmi

  TLSold
 • Resimli Mecmua, Sayı 7, 11 Haziran 1341, Mesul Muallim Tahsin (Demiray), Kapak dahil 18 sayfa, arka sayfada Bomonti gazozları reklamı, Haliyle

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Resimli Mecmua, Sayı 7, 11 Haziran 1341, Mesul Muallim Tahsin (Demiray), Kapak dahil 18 sayfa, arka sayfada Bomonti gazozları reklamı, Haliyle

  TLSold
 • Servet-i Fünun, Sayı 793, 22 Haziran 1322, 16 Sayfa, Sahib-i İmtiyaz ve Müdürü Ahmed İhsan

Kapakta Göksu Deresi, İç Sayfalarda Şikago'da Et Fabrikası görselleri

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Servet-i Fünun, Sayı 793, 22 Haziran 1322, 16 Sayfa, Sahib-i İmtiyaz ve Müdürü Ahmed İhsan Kapakta Göksu Deresi, İç Sayfalarda Şikago'da Et Fabrikası görselleri

  TLSold
 • Malumat, 11 Kanunusani 1331, Sayı 29, 8 Sayfa, Müdür Mehmed Tahir, 33x24 cm

Manşette "Padişahımız Şevketlü Büyük Abdülhamid Han Gazi Hazretleri"

Arka kapakta manşetin fransızca edisyonu

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Malumat, 11 Kanunusani 1331, Sayı 29, 8 Sayfa, Müdür Mehmed Tahir, 33x24 cm Manşette "Padişahımız Şevketlü Büyük Abdülhamid Han Gazi Hazretleri" Arka kapakta manşetin fransızca edisyonu

  TLSold
 • Donanma, Donanma Cemiyeti Haftalık Gazetesi, 8 Eylül 1340, Kapaklar dahil 24 sayfa, 34x23 cm

İç kapakta manşette "Heybeliada'da icra edilen gecid-i resmide Yavuz zırhlısı"

İç sayfalarda denizcilik görselleri, kapitülasyonların protestosunda Hüseyin Cahid'in nutku

arka sayfada reklamlar mevcut

ciltten çıkma

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Donanma, Donanma Cemiyeti Haftalık Gazetesi, 8 Eylül 1340, Kapaklar dahil 24 sayfa, 34x23 cm İç kapakta manşette "Heybeliada'da icra edilen gecid-i resmide Yavuz zırhlısı" İç sayfalarda denizcilik görselleri, kapitülasyonların protestosunda Hüseyin Cahid'in nutku arka sayfada reklamlar mevcut ciltten çıkma

  TLSold
 • Resimli Ay, Numero 5, 48 Sayfa, Baş Muharrir M. Zekeriya, Vatan Matbaası, Müdür Tevfik

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Resimli Ay, Numero 5, 48 Sayfa, Baş Muharrir M. Zekeriya, Vatan Matbaası, Müdür Tevfik

  TLSold
 • Resimli Ay, Numero 4, 48 Sayfa, Muharrir M. Zekeriya, Şirket-i Hayriye Matbaası, Müdür Tevfik, "Yaratıcı bir insan olarak mı yaşıyorsunuz? Yoksa mukallid bir hayvan gibi mi?" manşetli

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Resimli Ay, Numero 4, 48 Sayfa, Muharrir M. Zekeriya, Şirket-i Hayriye Matbaası, Müdür Tevfik, "Yaratıcı bir insan olarak mı yaşıyorsunuz? Yoksa mukallid bir hayvan gibi mi?" manşetli

  TLSold
 • Resimli Ay, Kanunuevvel 1341, Sayı 11, Sayfa 48, Mesul Müdür Zeki Cemal

Tayyareler, toplar ve harp tarihi konulu içerikler

kapaklar ayrık

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Resimli Ay, Kanunuevvel 1341, Sayı 11, Sayfa 48, Mesul Müdür Zeki Cemal Tayyareler, toplar ve harp tarihi konulu içerikler kapaklar ayrık

  TLSold
 • Resimli Ay, Nisan 1926, Numero 3, Sayfa 48, Muharri M. Zekeriya, Müdür Tevfik

Mustafa Kemal Atatürk ilk mecliste kürsüde bir karesi, Sultan Vahdettin, Halife Abdülmecid

  Lot No: 280

  Lot: 280

  Resimli Ay, Nisan 1926, Numero 3, Sayfa 48, Muharri M. Zekeriya, Müdür Tevfik Mustafa Kemal Atatürk ilk mecliste kürsüde bir karesi, Sultan Vahdettin, Halife Abdülmecid

  TLSold
 • Sevimli Ay, 1926 Şubat, Sayı 1, Matbaa-i Ebuzziya, 

Ford reklamı, Güzellik yarışmaları, ülkemizde intihar meselesi

  Lot No: 281

  Lot: 281

  Sevimli Ay, 1926 Şubat, Sayı 1, Matbaa-i Ebuzziya, Ford reklamı, Güzellik yarışmaları, ülkemizde intihar meselesi

  TLSold
 • Sırat-i Müstakim, Cilt 5, Sayı 122, 1326, 16 Sayfa , Kapak Haliyle

  Lot No: 282

  Lot: 282

  Sırat-i Müstakim, Cilt 5, Sayı 122, 1326, 16 Sayfa , Kapak Haliyle

  TLSold
 • Ortodoksia Din Dergisi, Ahlaki ve Dini Risale, Editör Vasilos Antoniyadis (Heybeliada Ruhban Okulu Hocalarından), 1926, Sayı 6, Rumca Dini Dergi, 48 Sayfa, 24x16 cm

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Ortodoksia Din Dergisi, Ahlaki ve Dini Risale, Editör Vasilos Antoniyadis (Heybeliada Ruhban Okulu Hocalarından), 1926, Sayı 6, Rumca Dini Dergi, 48 Sayfa, 24x16 cm

  TLSold
 • Finans-Osmanlıca , Fransızca , Ermenice 3 Dilde Osmanlı Ticaret Bankası Anonim Şirketi Hisse Senedi

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Finans-Osmanlıca , Fransızca , Ermenice 3 Dilde Osmanlı Ticaret Bankası Anonim Şirketi Hisse Senedi

  TLSold
 • Maison Importe Par İbrahim Saymeldahr Algerien, Constantinople & Alep Syrie Mağazaı Etiketi, Fransızca Osmanlıca 2 Lisan, 21x8 cm

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Maison Importe Par İbrahim Saymeldahr Algerien, Constantinople & Alep Syrie Mağazaı Etiketi, Fransızca Osmanlıca 2 Lisan, 21x8 cm

  TLSold
 • Askeri Tarih-Mirliva Haşim / Haşim Paşa, Gelibolu 5. Nizamiye Fırkası Kumandanı adına Osmanlıca-Fransızca kartvizit

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Askeri Tarih-Mirliva Haşim / Haşim Paşa, Gelibolu 5. Nizamiye Fırkası Kumandanı adına Osmanlıca-Fransızca kartvizit

  TLSold
 • Askeri Tarih-Ali Rıza, Miralay, Gümülcine Redif Fırkası Kumandanı adına kartvizit

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Askeri Tarih-Ali Rıza, Miralay, Gümülcine Redif Fırkası Kumandanı adına kartvizit

  TLSold
 • Hakkı, Selanik İstinaf Müdde-i Umumiliğinden Mütekaid

Mehmed Galip, Dersaadet Bidayet Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi Azasından

2 adet osmanlıca kartvizit

  Lot No: 288

  Lot: 288

  Hakkı, Selanik İstinaf Müdde-i Umumiliğinden Mütekaid Mehmed Galip, Dersaadet Bidayet Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi Azasından 2 adet osmanlıca kartvizit

  TLSold
 • Zeki Osman Mühendis, Kahire Belediyesi

Ziyaeddin Hurşid, Osmanlı Bankası Esham ve Tahvilat Dairesinde, Galata

2 adet osmanlıca kartvizit

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Zeki Osman Mühendis, Kahire Belediyesi Ziyaeddin Hurşid, Osmanlı Bankası Esham ve Tahvilat Dairesinde, Galata 2 adet osmanlıca kartvizit

  TLSold
 • Kıdemli Yüzbaşı Mehmed Namık, Konya

Galatasaray Sultanisi Talebesinden Abdurrahman'a ait kartvizitler

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Kıdemli Yüzbaşı Mehmed Namık, Konya Galatasaray Sultanisi Talebesinden Abdurrahman'a ait kartvizitler

  TLSold
 • Osmanlıca-Erken Cumhuriyet Dönemi Kapaklı Tapu , Kastamonu Merkez, Güre, Tarla Tapusu

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Osmanlıca-Erken Cumhuriyet Dönemi Kapaklı Tapu , Kastamonu Merkez, Güre, Tarla Tapusu

  TLSold
 • Karadja Beyli Youmourtadji / Karacabeyli Yumurtacı Sabri Ticarethanesi İstanbul Yağ İskelesi, Osmanlıca-Fransızca 2 lisan antetli ticari yazışma, 1927

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Karadja Beyli Youmourtadji / Karacabeyli Yumurtacı Sabri Ticarethanesi İstanbul Yağ İskelesi, Osmanlıca-Fransızca 2 lisan antetli ticari yazışma, 1927

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Umur-ı Hukukiye Müdüriyeti antetli, arsa takdir kıymeti belgesi

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Umur-ı Hukukiye Müdüriyeti antetli, arsa takdir kıymeti belgesi

  TLSold
 • "Zarbali Zade Ferid Bahaeddin, İstanbul Yağ İskelesinde kantar ocağı sokağında" antetli, osmanlıca ticari yazışma

  Lot No: 294

  Lot: 294

  "Zarbali Zade Ferid Bahaeddin, İstanbul Yağ İskelesinde kantar ocağı sokağında" antetli, osmanlıca ticari yazışma

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Tütün İnhisarları İdaresi İstanbul Fabrikası antetli Osmanlıca Yazışma

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Türkiye Cumhuriyeti Tütün İnhisarları İdaresi İstanbul Fabrikası antetli Osmanlıca Yazışma

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Dr. Alber Kutiel, Fransızca-Türkçe 2 lisan antetli osmanlıca yazışma

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Tıp Tarihi-Dr. Alber Kutiel, Fransızca-Türkçe 2 lisan antetli osmanlıca yazışma

  TLSold
 • Emek Nakliyatı Umumiye Ambarı, Hulusi Emek, İstanbul antetli hukuki dava konulu osmanlıca yazışma

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Emek Nakliyatı Umumiye Ambarı, Hulusi Emek, İstanbul antetli hukuki dava konulu osmanlıca yazışma

  TLSold
 • "Bahtiyar Han 50. Galata, Stamboul" antetli, osmanlıca mektup, 3 sayfa

  Lot No: 298

  Lot: 298

  "Bahtiyar Han 50. Galata, Stamboul" antetli, osmanlıca mektup, 3 sayfa

  TLSold
 • Üsküdar Kulübü antetli, "Bundan sonra sigara ve içki içmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz" osmanlıca yazışma, Üsküdar Kulübü Başkanı imzalı

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Üsküdar Kulübü antetli, "Bundan sonra sigara ve içki içmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz" osmanlıca yazışma, Üsküdar Kulübü Başkanı imzalı

  TLSold
 • İktisat Vekaleti İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğü antetli, "Silivri Liman Reisi Kaptan Rahmi" tarafından imzalı osmanlıca yazışma, 1935

  Lot No: 300

  Lot: 300

  İktisat Vekaleti İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğü antetli, "Silivri Liman Reisi Kaptan Rahmi" tarafından imzalı osmanlıca yazışma, 1935

  TLSold
 • Ulaşım-Şirketi Hayriye Boğaziçi Vapurlarının 1935 Senesi Yaz Mevsimine Mahsus Seyrüsefer Tarifesi

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Ulaşım-Şirketi Hayriye Boğaziçi Vapurlarının 1935 Senesi Yaz Mevsimine Mahsus Seyrüsefer Tarifesi

  TLSold
 • Ulaşım-Denizcilik Bankası TAO Şehir Hatları 1959 Yaz Tarifesi

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Ulaşım-Denizcilik Bankası TAO Şehir Hatları 1959 Yaz Tarifesi

  TLSold
 • Osmanlıca-İslam Dini, Dördüncü Sınıf, İkinci Kitab, Muharrir İstanbul Darülfünun İlahiyat Fakültesi Muallimlerinden ve Kız Muallim Mektebi Din Dersleri Muallimi Yusuf Ziya, Kanaat Kitabhanesi, Latafet Matbaası, 1927 İstanbul, ÖZEGE; 9357, 13x19cm

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Osmanlıca-İslam Dini, Dördüncü Sınıf, İkinci Kitab, Muharrir İstanbul Darülfünun İlahiyat Fakültesi Muallimlerinden ve Kız Muallim Mektebi Din Dersleri Muallimi Yusuf Ziya, Kanaat Kitabhanesi, Latafet Matbaası, 1927 İstanbul, ÖZEGE; 9357, 13x19cm

  TLSold
 • Osmanlıca el yazılı defter, Osmanlı-Yunan savaşında verdikleri tahribat, Ermeniye kalesinin Osmanlıların eline geçmesi, Padişah ve Osmanlı Devleti hakkında şiirleri, Trabzonlu Emin Hulusi isimli şahsın koşma ve nutuk başlıklı edebi eserlerin yer aldığı defter, 20 sayfa, 14x19cm

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Osmanlıca el yazılı defter, Osmanlı-Yunan savaşında verdikleri tahribat, Ermeniye kalesinin Osmanlıların eline geçmesi, Padişah ve Osmanlı Devleti hakkında şiirleri, Trabzonlu Emin Hulusi isimli şahsın koşma ve nutuk başlıklı edebi eserlerin yer aldığı defter, 20 sayfa, 14x19cm

  TLSold
 • "Türk Tayyare Cemiyetine Muavenet Hizmet-i Vataniyyedir."

Sivil Tayyare Mektebleri Menfaatine Piyango Bileti, 15 Haziran 1925 , Haliyle

  Lot No: 305

  Lot: 305

  "Türk Tayyare Cemiyetine Muavenet Hizmet-i Vataniyyedir." Sivil Tayyare Mektebleri Menfaatine Piyango Bileti, 15 Haziran 1925 , Haliyle

  TLSold
 • "Ya hazreti Mevlana Kuddise Sırruh, Burhan ketebeli 1386", ebru süslemeli paspartuda 23x14

  Lot No: 306

  Lot: 306

  "Ya hazreti Mevlana Kuddise Sırruh, Burhan ketebeli 1386", ebru süslemeli paspartuda 23x14

  TLSold
 • Hüsn-i hat ile, "Conrad Blumer" yazısı, 14x11 cm

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Hüsn-i hat ile, "Conrad Blumer" yazısı, 14x11 cm

  TLSold
 • Azınlık-"Apraham Ekşiyan", Türkçe-Fransızca 2 lisan antetli, Zonguldak'ta Kereste Tücari Kemal Beye hitaben kereste ticareti konulu yazışma, 1929

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Azınlık-"Apraham Ekşiyan", Türkçe-Fransızca 2 lisan antetli, Zonguldak'ta Kereste Tücari Kemal Beye hitaben kereste ticareti konulu yazışma, 1929

  TLSold
 • "Adalbert Nikitits" antetli "Bay İsmail'e hitaben yazılan, Nordstern Sigorta Şirketi tarafından sigortalı olan dükkanın yanmasından dolayı, zarar miktarı ve tazmini işlemleri için hakem tayin edilmesi" konulu yazışma

  Lot No: 309

  Lot: 309

  "Adalbert Nikitits" antetli "Bay İsmail'e hitaben yazılan, Nordstern Sigorta Şirketi tarafından sigortalı olan dükkanın yanmasından dolayı, zarar miktarı ve tazmini işlemleri için hakem tayin edilmesi" konulu yazışma

  TLSold
 • "Zarbali Zade Ferit Bahattin, İstanbul" antetli, Avukat Nazım Beye hitaben yazılan hukuki işlerin takibi konulu osmanlıca yazışma, antetli ve ithaflı zarfıyla

  Lot No: 310

  Lot: 310

  "Zarbali Zade Ferit Bahattin, İstanbul" antetli, Avukat Nazım Beye hitaben yazılan hukuki işlerin takibi konulu osmanlıca yazışma, antetli ve ithaflı zarfıyla

  TLSold
 • Şark Merkez Ecza Türk Anonim Şirketi faturası, Türkçe-Fransızca 2 lisan antetli

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Şark Merkez Ecza Türk Anonim Şirketi faturası, Türkçe-Fransızca 2 lisan antetli

  TLSold
 • Ticaret-"Mustafa Battal, Halı Ticarethanesi, Adana" antetli "Halıcı Mustafa Özkiraz, Isparta" unvanlı müesseseye hitaben kaleme alınan ticari yazışma ve zarf

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Ticaret-"Mustafa Battal, Halı Ticarethanesi, Adana" antetli "Halıcı Mustafa Özkiraz, Isparta" unvanlı müesseseye hitaben kaleme alınan ticari yazışma ve zarf

  TLSold
 • Ticaret-"Gani ve Hakkı Kabaklarlı Tabak ve Her Nevi Dahili Ticaret, Uşak" antetli, "Halıcı Mustafa Özkiraz, Isparta" unvanlı müesseseye hitaben kaleme alınan osmanlıca ticari yazışma ve zarf

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Ticaret-"Gani ve Hakkı Kabaklarlı Tabak ve Her Nevi Dahili Ticaret, Uşak" antetli, "Halıcı Mustafa Özkiraz, Isparta" unvanlı müesseseye hitaben kaleme alınan osmanlıca ticari yazışma ve zarf

  TLSold
 • Ticaret-"Türkiye Eczayi Tıbbiye Deposu, İstanbul", antetli "Bubeck et Dolder, Bale, İsviçre" varış noktalı, postadan geçmiş zarf

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Ticaret-"Türkiye Eczayi Tıbbiye Deposu, İstanbul", antetli "Bubeck et Dolder, Bale, İsviçre" varış noktalı, postadan geçmiş zarf

  TLSold
 • Ticaret-"Turyağ, Türkiye Yağ ve Mamulatı Anonim Şirketi, İzmir" antetli postadan geçmiş zarf

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Ticaret-"Turyağ, Türkiye Yağ ve Mamulatı Anonim Şirketi, İzmir" antetli postadan geçmiş zarf

  TLSold
 • Kadiköy Havagazı Şirketi tarafından Üsküdarda Hale Sinemasında düzenlenen "Havagazı ile yemek ve pasta pişirme dersleri" davetiyesi

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Kadiköy Havagazı Şirketi tarafından Üsküdarda Hale Sinemasında düzenlenen "Havagazı ile yemek ve pasta pişirme dersleri" davetiyesi

  TLSold
 • Tiyatro-Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu, el ilanı, Ortaoyuncular, 1980, 4 sayfa

Ortaoyuncuların kurduğu ve piyesin sahnelendiği ilk dönemlere ait

Ferhan Şensoy, Özkan Uğur, Fuat Güner vd.

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Tiyatro-Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu, el ilanı, Ortaoyuncular, 1980, 4 sayfa Ortaoyuncuların kurduğu ve piyesin sahnelendiği ilk dönemlere ait Ferhan Şensoy, Özkan Uğur, Fuat Güner vd.

  TLSold
 • Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal) İstanbul Beyazıt Sütdamlası, Dr. Nazim Bekir antetli, çocuk beslenme ölçü cetvel ve reçetesi, arka yüzde "Annelere Tavsiyeler" bölümü yer almakta, Erken Cumhuriyet dönemi,27x28.5cm

"Çocuk Esirgeme Kurumu kumbarası ve yapılan yardımlarla fakir çocuklara süt ve ilacı verileceği" ilanı yer almaktadır.

  Lot No: 318

  Lot: 318

  Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal) İstanbul Beyazıt Sütdamlası, Dr. Nazim Bekir antetli, çocuk beslenme ölçü cetvel ve reçetesi, arka yüzde "Annelere Tavsiyeler" bölümü yer almakta, Erken Cumhuriyet dönemi,27x28.5cm "Çocuk Esirgeme Kurumu kumbarası ve yapılan yardımlarla fakir çocuklara süt ve ilacı verileceği" ilanı yer almaktadır.

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Erenköy Kız Lisesi Talebeleri tarafından hazırlanan 27 Nisan 1933 tarihli yıllık müsamere davetiyesi, dekorlar Talat Faik Bey, Müzik Seradil Tahir, Şarkı Emire Tevfik

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Eğitim Tarihi-Erenköy Kız Lisesi Talebeleri tarafından hazırlanan 27 Nisan 1933 tarihli yıllık müsamere davetiyesi, dekorlar Talat Faik Bey, Müzik Seradil Tahir, Şarkı Emire Tevfik

  TLSold
 • "Kordiplomatik azasına mahsustur"

Cumhuriyetin yıldönümü münasebetile 29 Birinciteşrin'de Reisicümhur tarafından Büyük Millet Meclisinde yapılacak kabul resmine mahsus giriş kartı"

Hariciye Vekaleti gofre damgalı, Protokol Umum Müdürü imzalı, 16x11 cm

Akredite olmuş elçi ve diplomatlara mahsus

  Lot No: 320

  Lot: 320

  "Kordiplomatik azasına mahsustur" Cumhuriyetin yıldönümü münasebetile 29 Birinciteşrin'de Reisicümhur tarafından Büyük Millet Meclisinde yapılacak kabul resmine mahsus giriş kartı" Hariciye Vekaleti gofre damgalı, Protokol Umum Müdürü imzalı, 16x11 cm Akredite olmuş elçi ve diplomatlara mahsus

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Mektepler için merasim süsleme Türk Bayrağı, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti", kağıt, 10.5x19cm

  Lot No: 321

  Lot: 321

  Eğitim Tarihi-Mektepler için merasim süsleme Türk Bayrağı, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti", kağıt, 10.5x19cm

  TLSold
 • İsmet İnönü gofre, Mehmetçik ve Türk Bayrağı temalı Bayram Tebrik Kartı 11x5.5cm

  Lot No: 322

  Lot: 322

  İsmet İnönü gofre, Mehmetçik ve Türk Bayrağı temalı Bayram Tebrik Kartı 11x5.5cm

  TLSold
 • Musiki-Grafson, 1966 Yılı 3 Aylık İlave Plaklar Listesi, 45'lik, 12 Sayfa, Cahid Oben, Nuri Sesigüzel, Zeki Müren vd. sanatçılar, 11x16cm

  Lot No: 323

  Lot: 323

  Musiki-Grafson, 1966 Yılı 3 Aylık İlave Plaklar Listesi, 45'lik, 12 Sayfa, Cahid Oben, Nuri Sesigüzel, Zeki Müren vd. sanatçılar, 11x16cm

  TLSold
 • Musiki-İstanbul Filarmoni Derneği tarafından 1948-1949 sezonunda Cemal Reşid Rey İdaresinde düzenlenen, 8 inci Abonman Senfonik Konseri Beethoven Festivali Programı, solist Wilhelm Kempff, Saray Sinemasında, 4 sayfa , Tamirli

  Lot No: 324

  Lot: 324

  Musiki-İstanbul Filarmoni Derneği tarafından 1948-1949 sezonunda Cemal Reşid Rey İdaresinde düzenlenen, 8 inci Abonman Senfonik Konseri Beethoven Festivali Programı, solist Wilhelm Kempff, Saray Sinemasında, 4 sayfa , Tamirli

  TLSold
 • İstanbul Belediye Meclisi Gündemleri 1967

Cerrahpaşa, Haseki Hastaneleri gayrimenkulleri, Kadıköy, Eminönü, Adalar vb. muhitlerdeki tasarruflar konulu

  Lot No: 325

  Lot: 325

  İstanbul Belediye Meclisi Gündemleri 1967 Cerrahpaşa, Haseki Hastaneleri gayrimenkulleri, Kadıköy, Eminönü, Adalar vb. muhitlerdeki tasarruflar konulu

  TLSold
 • Türk Belediyecilik Derneği I inci Genel Kongresi Programı, 1946, Ankara Halkevi, 8 Sayfa, Toplantılar, Temsilciler ve Kararlar Belirtilmiş, 11x15.5cm

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Türk Belediyecilik Derneği I inci Genel Kongresi Programı, 1946, Ankara Halkevi, 8 Sayfa, Toplantılar, Temsilciler ve Kararlar Belirtilmiş, 11x15.5cm

  TLSold
 • 1950-1953 İl ve Şehir Hizmetlerinden Okul, Su, Dispanser ve Yol İşleriyle Köylerimiz

16 Sayfa, Fahrettin Kerim Gökay döneminde yapılan hizmetlere dair çok sayıda görsel içeren tanıtım broşürü, 14x20cm

  Lot No: 327

  Lot: 327

  1950-1953 İl ve Şehir Hizmetlerinden Okul, Su, Dispanser ve Yol İşleriyle Köylerimiz 16 Sayfa, Fahrettin Kerim Gökay döneminde yapılan hizmetlere dair çok sayıda görsel içeren tanıtım broşürü, 14x20cm

  TLSold
 • Ulaşım-İstanbul Tramvay Şirketi, 1933-1934 Mektep Seyahat Kartı, Şişli-Tünel Arası, Beyoğlu Bulgar Mektebinden kız öğrenci adına, fotoğraflı, damga pullu

  Lot No: 328

  Lot: 328

  Ulaşım-İstanbul Tramvay Şirketi, 1933-1934 Mektep Seyahat Kartı, Şişli-Tünel Arası, Beyoğlu Bulgar Mektebinden kız öğrenci adına, fotoğraflı, damga pullu

  TLSold
 • Ulaşım-Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1 Ekim 1945, Şehir Hatları Vapurları Gidiş ve Geliş Saatleri / Tarife, 32 Sayfa, 10.5x14.5cm , yapraklar kapaktan ayrık, bazı yaprakların kenar kısmında kesik mevcut

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Ulaşım-Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1 Ekim 1945, Şehir Hatları Vapurları Gidiş ve Geliş Saatleri / Tarife, 32 Sayfa, 10.5x14.5cm , yapraklar kapaktan ayrık, bazı yaprakların kenar kısmında kesik mevcut

  TLSold
 • Ulaşım-Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1 Haziran 1948, Şehir Hatları Vapurları Gidiş ve Geliş Saatleri / Tarife , 68 Sayfa, 15x11 cm , Hafif Rutubetli

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Ulaşım-Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1 Haziran 1948, Şehir Hatları Vapurları Gidiş ve Geliş Saatleri / Tarife , 68 Sayfa, 15x11 cm , Hafif Rutubetli

  TLSold
 • Ulaşım-Türkiye Denizcilik İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi Pas Bileti, "Yalova için çıkışta, Adalar için dönüşte verilecek", 2 adet, 10x5,5 cm

  Lot No: 331

  Lot: 331

  Ulaşım-Türkiye Denizcilik İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi Pas Bileti, "Yalova için çıkışta, Adalar için dönüşte verilecek", 2 adet, 10x5,5 cm

  TLSold
 • 1 Osmanlı Lirası, I. Abdülaziz, II. Abdülhamid, VI Mehmed, 3 Adet Fantezi Banknot

  Lot No: 332

  Lot: 332

  1 Osmanlı Lirası, I. Abdülaziz, II. Abdülhamid, VI Mehmed, 3 Adet Fantezi Banknot

  TLSold
 • Edebiyat-Yaprak, Her ayın biriyle onbeşinde çıkar, Fikir Sanat Gazetesi, Sahibi ve Yazı İşlerini fiilen idare eden Orhan Veli Kanık, Yıl 2, Sayı 25, Ankara Merkezli, 2 Sayfa


Cahit Sıtkı Tarancı, Oktay Rifat, Burhan Arpad vb. tanınmış kalemlerin şiir ve yazıları yer almakta

  Lot No: 333

  Lot: 333

  Edebiyat-Yaprak, Her ayın biriyle onbeşinde çıkar, Fikir Sanat Gazetesi, Sahibi ve Yazı İşlerini fiilen idare eden Orhan Veli Kanık, Yıl 2, Sayı 25, Ankara Merkezli, 2 Sayfa Cahit Sıtkı Tarancı, Oktay Rifat, Burhan Arpad vb. tanınmış kalemlerin şiir ve yazıları yer almakta

  TLSold
 • Siyasi Tarih-TBMM Özel antetli zarf içerisinde TBMM antetli, Ordu Milletvekili Ferda Güley imzalı mektup, 1971, Ünlü Hukukçu, tanınmış Avukat Kami Nazım Dilman'e hitaben, başsağılığı temalı

Ferda Güley, Harp Okulu Öğretmenliği, XI, 1. (XII), 2. (XIII), 3. (XIV) ve 4. (XV) Dönem Ordu Milletvekilliği, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği ile Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı sırada Türk Hava Yolları 981 Sefer Sayılı Uçuş kazası olmuştur.

  Lot No: 334

  Lot: 334

  Siyasi Tarih-TBMM Özel antetli zarf içerisinde TBMM antetli, Ordu Milletvekili Ferda Güley imzalı mektup, 1971, Ünlü Hukukçu, tanınmış Avukat Kami Nazım Dilman'e hitaben, başsağılığı temalı Ferda Güley, Harp Okulu Öğretmenliği, XI, 1. (XII), 2. (XIII), 3. (XIV) ve 4. (XV) Dönem Ordu Milletvekilliği, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği ile Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı sırada Türk Hava Yolları 981 Sefer Sayılı Uçuş kazası olmuştur.

  TLSold
 • Spor Tarihi-Beşiktaş "Karakartal" Çıkartmaları, 17 adet, 6.5x10cm

  Lot No: 335

  Lot: 335

  Spor Tarihi-Beşiktaş "Karakartal" Çıkartmaları, 17 adet, 6.5x10cm

  TLSold
 • "Bak Brand İzmir" , İzmir incirleri etiketi, 50 adet, 55x45mm

  Lot No: 336

  Lot: 336

  "Bak Brand İzmir" , İzmir incirleri etiketi, 50 adet, 55x45mm

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Türk Tayyare Cemiyeti 30 Ağustos Osmanlıca-Türkçe 2 adet , Alaiyeli Zade Mahmut , Türk Maarif Cemiyeti , Hilal-i Ahmer

  Lot No: 337

  Lot: 337

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Türk Tayyare Cemiyeti 30 Ağustos Osmanlıca-Türkçe 2 adet , Alaiyeli Zade Mahmut , Türk Maarif Cemiyeti , Hilal-i Ahmer

  TLSold
 • Ankara Turist Otel , Turban Marmaris Tatil Köyü , Motel Derya , İzmir Büyük Efes Hotel , Ankara Grand Otel , İstanbul Çınar Hotel Bagaj Etiketi

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Ankara Turist Otel , Turban Marmaris Tatil Köyü , Motel Derya , İzmir Büyük Efes Hotel , Ankara Grand Otel , İstanbul Çınar Hotel Bagaj Etiketi

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Sen Mişel Fransız Erkek Lisesi Feriköy İstanbul, Haftalık Not Defteri, 1948-49, 20 Sayfa, 16x19cm

Yahudi bir öğrenci adına, haftalık disiplin, çalışma, terbiye vb. notlar, ders notları, genel kurallar vb.

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Eğitim Tarihi-Sen Mişel Fransız Erkek Lisesi Feriköy İstanbul, Haftalık Not Defteri, 1948-49, 20 Sayfa, 16x19cm Yahudi bir öğrenci adına, haftalık disiplin, çalışma, terbiye vb. notlar, ders notları, genel kurallar vb.

  TLSold
 • Finans-Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ 1000 Paylık Hisse Senedi

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Finans-Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ 1000 Paylık Hisse Senedi

  TLSold
 • Galatasaray Eğitim Vakfı Eşya Piyangosu 1989

  Lot No: 341

  Lot: 341

  Galatasaray Eğitim Vakfı Eşya Piyangosu 1989

  TLSold
 • Galatasaray Spor Kulübü Altın Yılı Piyangosu 1988

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Galatasaray Spor Kulübü Altın Yılı Piyangosu 1988

  TLSold
 • Finans-Societe Anonyme Hongroise De Banque et De Commerce antetli, Macar Ticaret Bankası İzmir Şubesi tarafından "Evliyazade Refik Bey ve Şürekası" na hitaben, 2 adet yazışma

Evliyazade Refik Bey, İzmir'in Tanınmış Ailelerinden Olan Evliyazadelere Mensup Olup, Babası Hacı Mehmet Efendi Gibi İttihad Terakki ve Cihan Harbi Döneminde İzmir Belediye Başkanlığı Yapmış, İstiklal Harbinde Aydın Vilayeti Müdafaa-i Milliye Teşkilatı Kurucuları arasında yer almıştır. Meşhur İttihatçı Doktor Nazım'ın Kayınpederidir

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Finans-Societe Anonyme Hongroise De Banque et De Commerce antetli, Macar Ticaret Bankası İzmir Şubesi tarafından "Evliyazade Refik Bey ve Şürekası" na hitaben, 2 adet yazışma Evliyazade Refik Bey, İzmir'in Tanınmış Ailelerinden Olan Evliyazadelere Mensup Olup, Babası Hacı Mehmet Efendi Gibi İttihad Terakki ve Cihan Harbi Döneminde İzmir Belediye Başkanlığı Yapmış, İstiklal Harbinde Aydın Vilayeti Müdafaa-i Milliye Teşkilatı Kurucuları arasında yer almıştır. Meşhur İttihatçı Doktor Nazım'ın Kayınpederidir

  TLSold
 • Pan Am Amerikan Havayolları şirketi Japonya seyahat rehberleri, alışveriş, gezi 3 adet, çok sayıda reklam içermekte, içki reklamlı kapak içerisinde 3 adet açılır broşür, İngilizce

  Lot No: 344

  Lot: 344

  Pan Am Amerikan Havayolları şirketi Japonya seyahat rehberleri, alışveriş, gezi 3 adet, çok sayıda reklam içermekte, içki reklamlı kapak içerisinde 3 adet açılır broşür, İngilizce

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, İstanbul Kandilli ve Boğaziçi manzarası, postadan geçmiş, 1939

  Lot No: 345

  Lot: 345

  Erken dönem Cumhuriyet, İstanbul Kandilli ve Boğaziçi manzarası, postadan geçmiş, 1939

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Kağıthane Deresinde sandal sefası, Edt. E.F.Rochat

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Kağıthane Deresinde sandal sefası, Edt. E.F.Rochat

  TLSold
 • İstanbul Sultanahmet Camii , Othmar

  Lot No: 347

  Lot: 347

  İstanbul Sultanahmet Camii , Othmar

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Haliç Tersanesi ve manzarası, Edt. MJC

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Haliç Tersanesi ve manzarası, Edt. MJC

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Sirkeci Tren Garı, Edt. MJC

  Lot No: 349

  Lot: 349

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Sirkeci Tren Garı, Edt. MJC

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Dolmabahçe Sarayı giriş kapısı, Librairie S.H.Weiss

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Dolmabahçe Sarayı giriş kapısı, Librairie S.H.Weiss

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, İstanbul Pierre Loti Tepesi ve Eyüp mezarlığından Haliç manzarası, Galata-İstanbul damgasıyla postadan geçmiş, Fransa varışlı, 1931 tarihli

  Lot No: 351

  Lot: 351

  Erken dönem Cumhuriyet, İstanbul Pierre Loti Tepesi ve Eyüp mezarlığından Haliç manzarası, Galata-İstanbul damgasıyla postadan geçmiş, Fransa varışlı, 1931 tarihli

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Galata Köprüsü ve osmanlı gündelik yaşamı, Edt.MJC

  Lot No: 352

  Lot: 352

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Galata Köprüsü ve osmanlı gündelik yaşamı, Edt.MJC

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Bebek sırtlarından Boğaziçi manzarası, Edt. Au Bon Marche Pera

  Lot No: 353

  Lot: 353

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Bebek sırtlarından Boğaziçi manzarası, Edt. Au Bon Marche Pera

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Limanının panaromik görünümü, önden pullu, osmanlıca Stamboul posta damgalı, Edt. MJC

  Lot No: 354

  Lot: 354

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Limanının panaromik görünümü, önden pullu, osmanlıca Stamboul posta damgalı, Edt. MJC

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Yeni Camii ve Liman'ın bir görünümü, 1918 tarihli

  Lot No: 355

  Lot: 355

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Yeni Camii ve Liman'ın bir görünümü, 1918 tarihli

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Ayasofya camii meydanında cübbeli tipler, 1918 tarihli

  Lot No: 356

  Lot: 356

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Ayasofya camii meydanında cübbeli tipler, 1918 tarihli

  TLSold
 • Doğan Kardeş Kartpostalları İngiliz sanatçı W.H.Bartlett Gravürleri Serisinden muhtelif 10 adet İstanbul manzarası; Binbirdirek Sarnıcı, Rumelihisarı, Beşiktaş, Yuşa Tepesi, Eminönü, Beyazıt Meydanı, Tophane, Topkapı surları, İstinye Çeşmesi ve Haliç gibi tarihi muhitlerden Osmanlı dönemi İstanbul manzaraları

  Lot No: 357

  Lot: 357

  Doğan Kardeş Kartpostalları İngiliz sanatçı W.H.Bartlett Gravürleri Serisinden muhtelif 10 adet İstanbul manzarası; Binbirdirek Sarnıcı, Rumelihisarı, Beşiktaş, Yuşa Tepesi, Eminönü, Beyazıt Meydanı, Tophane, Topkapı surları, İstinye Çeşmesi ve Haliç gibi tarihi muhitlerden Osmanlı dönemi İstanbul manzaraları

  TLSold
 • İstanbul Pera ve Galata Panaroması, Yahudi Edt. Isaac M. Ahitouv

  Lot No: 358

  Lot: 358

  İstanbul Pera ve Galata Panaroması, Yahudi Edt. Isaac M. Ahitouv

  TLSold
 • İstanbul Haliç silüeti, tekne ve sandallar

  Lot No: 359

  Lot: 359

  İstanbul Haliç silüeti, tekne ve sandallar

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Sultanahmet / Ayasofya Camileri ve Hipodrom meydanı, nadir görünüm

  Lot No: 360

  Lot: 360

  Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Sultanahmet / Ayasofya Camileri ve Hipodrom meydanı, nadir görünüm

  TLSold
 • Finans-Erken dönem Cumhuriyet Ankara Türkiye İş Bankası binası, sol üst kenarında deforme mevcut

  Lot No: 361

  Lot: 361

  Finans-Erken dönem Cumhuriyet Ankara Türkiye İş Bankası binası, sol üst kenarında deforme mevcut

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet İzmit Atatürk Heykeli ve meydan, Edt. Foto Fahri

  Lot No: 362

  Lot: 362

  Erken dönem Cumhuriyet İzmit Atatürk Heykeli ve meydan, Edt. Foto Fahri

  TLSold
 • İzmir Fuarı ve ileride Almanya Pavyonu giriş kapısı, Edt. Nuri Hamza Rüstem

  Lot No: 363

  Lot: 363

  İzmir Fuarı ve ileride Almanya Pavyonu giriş kapısı, Edt. Nuri Hamza Rüstem

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet Ankara Karaoğlan Çarşısı ve caddeden bir görünüm, gündelik sosyal yaşam

  Lot No: 364

  Lot: 364

  Erken dönem Cumhuriyet Ankara Karaoğlan Çarşısı ve caddeden bir görünüm, gündelik sosyal yaşam

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet Ankara Bankalar Caddesi bir görünüm

  Lot No: 365

  Lot: 365

  Erken dönem Cumhuriyet Ankara Bankalar Caddesi bir görünüm

  TLSold
 • Ankara Yenişehir'den bir görünüm, postadan geçmiş, İtalya adresli

  Lot No: 366

  Lot: 366

  Ankara Yenişehir'den bir görünüm, postadan geçmiş, İtalya adresli

  TLSold
 • İstanbul Taksim meydanı ve Cumhuriyet Abidesi, 1949 tarihli, postadan geçmiş, Ankara adresli

  Lot No: 367

  Lot: 367

  İstanbul Taksim meydanı ve Cumhuriyet Abidesi, 1949 tarihli, postadan geçmiş, Ankara adresli

  TLSold
 • İstanbul Haliç gece manzarası, 1947 tarihli, bol pulla postadan geçmiş, Amerika adresli

  Lot No: 368

  Lot: 368

  İstanbul Haliç gece manzarası, 1947 tarihli, bol pulla postadan geçmiş, Amerika adresli

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet Mersin Yeni İskele

  Lot No: 369

  Lot: 369

  Erken dönem Cumhuriyet Mersin Yeni İskele

  TLSold
 • İstanbul Şişli Hürriyet Abidesi

  Lot No: 370

  Lot: 370

  İstanbul Şişli Hürriyet Abidesi

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, Bursa Ulu Camii'nin Tophane yolundan görünüşü, Bursa 1 posta damgasıyla postadan geçmiş, 1935 tarihli, İtalya adresli

  Lot No: 371

  Lot: 371

  Erken dönem Cumhuriyet, Bursa Ulu Camii'nin Tophane yolundan görünüşü, Bursa 1 posta damgasıyla postadan geçmiş, 1935 tarihli, İtalya adresli

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet Başkent, Ankara Hakimiyeti Milliye Meydanı

  Lot No: 372

  Lot: 372

  Erken dönem Cumhuriyet Başkent, Ankara Hakimiyeti Milliye Meydanı

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, Bursa Askeri Lisesi ve Türbe, arkası ithaflı, 1939 tarihli

  Lot No: 373

  Lot: 373

  Erken dönem Cumhuriyet, Bursa Askeri Lisesi ve Türbe, arkası ithaflı, 1939 tarihli

  TLSold
 • Bursa Tophane'ye umumi bir bakış ve genel manzara, eski yolcu otobüsleri ve yurttaşların görüldüğü gündelik şehir yaşamı, 1952 tarihli, mektuplu

  Lot No: 374

  Lot: 374

  Bursa Tophane'ye umumi bir bakış ve genel manzara, eski yolcu otobüsleri ve yurttaşların görüldüğü gündelik şehir yaşamı, 1952 tarihli, mektuplu

  TLSold
 • İstanbul Havadan Sultan Ahmet Camii ve civarının bir görünümü

  Lot No: 375

  Lot: 375

  İstanbul Havadan Sultan Ahmet Camii ve civarının bir görünümü

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, Çorum Osmancık Köprüsü, osmanlıca ithaflı

  Lot No: 376

  Lot: 376

  Erken dönem Cumhuriyet, Çorum Osmancık Köprüsü, osmanlıca ithaflı

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, Osmanlıca Büyük Gazimizin Heykeli yazılı, Ankara Atatürk Anıtı

  Lot No: 377

  Lot: 377

  Erken dönem Cumhuriyet, Osmanlıca Büyük Gazimizin Heykeli yazılı, Ankara Atatürk Anıtı

  TLSold
 • İzmir Saat Kulesi ve Konak Meydanında tramvaylar, Edt. Nuri Hamza Rüstem, postadan geçmiş, İstanbul Aksaray adresli

  Lot No: 378

  Lot: 378

  İzmir Saat Kulesi ve Konak Meydanında tramvaylar, Edt. Nuri Hamza Rüstem, postadan geçmiş, İstanbul Aksaray adresli

  TLSold
 • Samsun Çarşamba Köprüsü ve umumi manzarası, 2 adet

  Lot No: 379

  Lot: 379

  Samsun Çarşamba Köprüsü ve umumi manzarası, 2 adet

  TLSold
 • İskenderun (Hatay) bir görünüm ve PTT Binası, albüm izi mevcut

  Lot No: 380

  Lot: 380

  İskenderun (Hatay) bir görünüm ve PTT Binası, albüm izi mevcut

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, Ankara Stadyumu ve arka planda Ankara Kalesi manzarası, Ankara 5 ve Topkapı 2 posta damgasıyla postadan geçmiş, 1937 tarihli

  Lot No: 381

  Lot: 381

  Erken dönem Cumhuriyet, Ankara Stadyumu ve arka planda Ankara Kalesi manzarası, Ankara 5 ve Topkapı 2 posta damgasıyla postadan geçmiş, 1937 tarihli

  TLSold
 • İstanbul Dolmabahçe Camii'nin boğazdan görünümü ve seyir halinde arabalı feribot, Edt. Y.Gizi

  Lot No: 382

  Lot: 382

  İstanbul Dolmabahçe Camii'nin boğazdan görünümü ve seyir halinde arabalı feribot, Edt. Y.Gizi

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, İzmir Atatürk Anıtı ve sahil manzarası

  Lot No: 383

  Lot: 383

  Erken dönem Cumhuriyet, İzmir Atatürk Anıtı ve sahil manzarası

  TLSold
 • İstanbul Hilton Oteli ve eski klasik otomobiller, arkası ithaflı

  Lot No: 384

  Lot: 384

  İstanbul Hilton Oteli ve eski klasik otomobiller, arkası ithaflı

  TLSold
 • Amasya Merzifon'dan umumi manzaralar,1949 tarihli, 2 adet

  Lot No: 385

  Lot: 385

  Amasya Merzifon'dan umumi manzaralar,1949 tarihli, 2 adet

  TLSold
 • Erken dönem Cumhuriyet, Isparta umumi manzarası, İstiklal Fotoğrafhanesi kaşeli

  Lot No: 386

  Lot: 386

  Erken dönem Cumhuriyet, Isparta umumi manzarası, İstiklal Fotoğrafhanesi kaşeli

  TLSold
 • Yozgat Saat Kulesi ve şehir merkezinden bir görünüm

  Lot No: 387

  Lot: 387

  Yozgat Saat Kulesi ve şehir merkezinden bir görünüm

  TLSold
 • Mersin-Kız Kalesi, Gözne Yaylası ve Silifke Caddesi üzerindeki Viranşehir harabesi, 3 adet

  Lot No: 388

  Lot: 388

  Mersin-Kız Kalesi, Gözne Yaylası ve Silifke Caddesi üzerindeki Viranşehir harabesi, 3 adet

  TLSold
 • Adana-Atatürk Parkı, Demir Köprü ve Seyhan Regülatörü, 3 adet

  Lot No: 389

  Lot: 389

  Adana-Atatürk Parkı, Demir Köprü ve Seyhan Regülatörü, 3 adet

  TLSold
 • Adana-Taşköprü, Atatürk Parkı ve Regülatör, 3 adet

  Lot No: 390

  Lot: 390

  Adana-Taşköprü, Atatürk Parkı ve Regülatör, 3 adet

  TLSold
 • İzmir-Bergama Tiyatrosu ve antik harabeler, 3 adet

  Lot No: 391

  Lot: 391

  İzmir-Bergama Tiyatrosu ve antik harabeler, 3 adet

  TLSold
 • Ankara-Çubuk Barajı muhtelif 4 fotokart

  Lot No: 392

  Lot: 392

  Ankara-Çubuk Barajı muhtelif 4 fotokart

  TLSold
 • İstanbul-Dolmabahçe Sarayı, 2xSultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı Müzesi - Mustafa Paşa Köşkü, 4 adet

  Lot No: 393

  Lot: 393

  İstanbul-Dolmabahçe Sarayı, 2xSultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı Müzesi - Mustafa Paşa Köşkü, 4 adet

  TLSold
 • İstanbul-Topkapı Sarayı, Haydarpaşa Tren Garı ve Dolmabahçe Sarayı, 3 adet

  Lot No: 394

  Lot: 394

  İstanbul-Topkapı Sarayı, Haydarpaşa Tren Garı ve Dolmabahçe Sarayı, 3 adet

  TLSold
 • Samsun-Gazi Heykeli, muhtelif 5 fotokart

  Lot No: 395

  Lot: 395

  Samsun-Gazi Heykeli, muhtelif 5 fotokart

  TLSold
 • Ortadoğu-Mekke-i Mükerreme, Medine Münevvere Yadigarı ve Mahmudiye Medresesi

  Lot No: 396

  Lot: 396

  Ortadoğu-Mekke-i Mükerreme, Medine Münevvere Yadigarı ve Mahmudiye Medresesi

  TLSold
 • Kurtuluş Savaşı Propaganda Kartı, Türk Bayrağı ve Aslan

  Lot No: 397

  Lot: 397

  Kurtuluş Savaşı Propaganda Kartı, Türk Bayrağı ve Aslan

  TLSold
 • İstanbul-Liman, Boğazın Panaroması, Süleymaniye Camii, Valide Camii ve Dolmabahçe Sarayı, 5 adet

  Lot No: 398

  Lot: 398

  İstanbul-Liman, Boğazın Panaroması, Süleymaniye Camii, Valide Camii ve Dolmabahçe Sarayı, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul-Üsküdar-Haydarpaşa, Kağıthane, Dolmabahçe, Boğaziçi ve Karaköy Liman Panaroması, 5 adet

  Lot No: 399

  Lot: 399

  İstanbul-Üsküdar-Haydarpaşa, Kağıthane, Dolmabahçe, Boğaziçi ve Karaköy Liman Panaroması, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul-Sultanahmed Camii, Karaköy Liman, Valide Camii ve genel umumi manzara, 4 adet

  Lot No: 400

  Lot: 400

  İstanbul-Sultanahmed Camii, Karaköy Liman, Valide Camii ve genel umumi manzara, 4 adet

  TLSold
 • İstanbul-Sultanahmed Camii, Karaköy Köprüsü, Üsküdar-Haydarpaşa, Marmara ve Haydarpaşa, 5 adet

  Lot No: 401

  Lot: 401

  İstanbul-Sultanahmed Camii, Karaköy Köprüsü, Üsküdar-Haydarpaşa, Marmara ve Haydarpaşa, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör MB-Cağaloğlu, Anadoluhisarı, Sarayburnu ve Sultanahmed- Ayasofya Camiileri, 4 adet

  Lot No: 402

  Lot: 402

  İstanbul / Editör MB-Cağaloğlu, Anadoluhisarı, Sarayburnu ve Sultanahmed- Ayasofya Camiileri, 4 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör MB-Tophane, Sarayburnu, Beyazıd Cami ve Çemberlitaş, 4 adet

  Lot No: 403

  Lot: 403

  İstanbul / Editör MB-Tophane, Sarayburnu, Beyazıd Cami ve Çemberlitaş, 4 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Haliç'ten Eyüp, Boğaziçi, Beyazıt Camii, Ortaköy Valide Camii ve Sultanahmed Camii-Hipodrom Meydanı, 5 adet

  Lot No: 404

  Lot: 404

  İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Haliç'ten Eyüp, Boğaziçi, Beyazıt Camii, Ortaköy Valide Camii ve Sultanahmed Camii-Hipodrom Meydanı, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Türk Kadınları, Ayasofya Camii, Kanlıca, Süleymaniye Camii ve Boğaziçi Manzarası, 5 adet

  Lot No: 405

  Lot: 405

  İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Türk Kadınları, Ayasofya Camii, Kanlıca, Süleymaniye Camii ve Boğaziçi Manzarası, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Cağaloğlu, Beyazıt Camii, Ayasofya Camii, Dolmabahçe Sarayı ve Edirnekapı, 5 adet

  Lot No: 406

  Lot: 406

  İstanbul / Editör M.J.C-Cağaloğlu, Beyazıt Camii, Ayasofya Camii, Dolmabahçe Sarayı ve Edirnekapı, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Boğaz Panaroması, Arnavutköy-Bebek, Beylerbeyi Sarayı, Galata-Pera ve Yıldız Sarayı-Hamidiye Camii, 5 adet

  Lot No: 407

  Lot: 407

  İstanbul / Editör M.J.C-Boğaz Panaroması, Arnavutköy-Bebek, Beylerbeyi Sarayı, Galata-Pera ve Yıldız Sarayı-Hamidiye Camii, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Valide Camii, Karaköy Limanı, Kapalıçarşı, Haliç Tersanesi ve Pierre Loti Tepesi, 5 adet

  Lot No: 408

  Lot: 408

  İstanbul / Editör M.J.C-Valide Camii, Karaköy Limanı, Kapalıçarşı, Haliç Tersanesi ve Pierre Loti Tepesi, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Büyükada, Arnavutköy, Beyazıt Camii, Dolmabahçe Camii ve Tophane, 5 adet

  Lot No: 409

  Lot: 409

  İstanbul / Editör M.J.C-Büyükada, Arnavutköy, Beyazıt Camii, Dolmabahçe Camii ve Tophane, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör MB-Kağıthane, Yerebatan Sarnıcı, Dolmabahçe Sarayı, Liman ve Galata Köprüsü, 5 adet

  Lot No: 410

  Lot: 410

  İstanbul / Editör MB-Kağıthane, Yerebatan Sarnıcı, Dolmabahçe Sarayı, Liman ve Galata Köprüsü, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör MB-Kağıthane, Deniz Feneri, Hisar, Tarabya Alman Konsolosluğu ve Galata-Pera Manzarası, 5 adet

  Lot No: 411

  Lot: 411

  İstanbul / Editör MB-Kağıthane, Deniz Feneri, Hisar, Tarabya Alman Konsolosluğu ve Galata-Pera Manzarası, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Beylerbeyi ve Göksu Deresi, 5 adet

  Lot No: 412

  Lot: 412

  İstanbul / Editör M.J.C-Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Beylerbeyi ve Göksu Deresi, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Dolmabahçe Camii, Ayasofya Camii, Sarayburnu, Galata Kulesi ve Gülhane Parkı, 5 adet

  Lot No: 413

  Lot: 413

  İstanbul / Editör M.J.C-Dolmabahçe Camii, Ayasofya Camii, Sarayburnu, Galata Kulesi ve Gülhane Parkı, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Sultanahmet Camii, Edirnekapı, Rumelihisarı, Yedikule ve Kahire Camii, 5 adet

  Lot No: 414

  Lot: 414

  İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Sultanahmet Camii, Edirnekapı, Rumelihisarı, Yedikule ve Kahire Camii, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Ayasofya Camii, Surlar, Sultan Beyazıd Camii, Boğazın Panaroması ve Yedikule, 5 adet

  Lot No: 415

  Lot: 415

  İstanbul / Editör J. Ludwigsohn-Ayasofya Camii, Surlar, Sultan Beyazıd Camii, Boğazın Panaroması ve Yedikule, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Kağıthane, Süleymaniye Camii, Karaköy Limanının panaroması, Sultanahmet Camii ve Fenerbahçe , 5 adet

  Lot No: 416

  Lot: 416

  İstanbul / Editör M.J.C-Kağıthane, Süleymaniye Camii, Karaköy Limanının panaroması, Sultanahmet Camii ve Fenerbahçe , 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör M.J.C-Galata Kulesi, Boğaz Panaroması, Eyüp mezarlığı, Süleymaniye Camii ve Dolmabahçe Sarayı, 5 adet

  Lot No: 417

  Lot: 417

  İstanbul / Editör M.J.C-Galata Kulesi, Boğaz Panaroması, Eyüp mezarlığı, Süleymaniye Camii ve Dolmabahçe Sarayı, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör J.M.F-Galata Köprüsü, Liman Panaroması, Boğaziçi Manzarası, Sereskerat Yangın Kulesi ve Cağaloğlu, 5 adet

  Lot No: 418

  Lot: 418

  İstanbul / Editör J.M.F-Galata Köprüsü, Liman Panaroması, Boğaziçi Manzarası, Sereskerat Yangın Kulesi ve Cağaloğlu, 5 adet

  TLSold
 • İstanbul / Editör J.M.F-Üsküdar Panaroması, Boğazdan Üsküdar, Kanlıca, Eyüp mezarlığı ve Dolmabahçe Sarayı, 5 adet

  Lot No: 419

  Lot: 419

  İstanbul / Editör J.M.F-Üsküdar Panaroması, Boğazdan Üsküdar, Kanlıca, Eyüp mezarlığı ve Dolmabahçe Sarayı, 5 adet

  TLSold
 • Tokat-Erken dönem Cumhuriyet, Tokat şehir merkezinden muhtelif manzaralar, 2 adet

  Lot No: 420

  Lot: 420

  Tokat-Erken dönem Cumhuriyet, Tokat şehir merkezinden muhtelif manzaralar, 2 adet

  TLSold
 • Bursa-Ulucamii, Yeşilcamii ve Uludağ manzaları, 4 adet

  Lot No: 421

  Lot: 421

  Bursa-Ulucamii, Yeşilcamii ve Uludağ manzaları, 4 adet

  TLSold
 • Ankara-Emniyet Anıtı, Gençlik Parkı ve Çubuk Barajı'ndan muhtelif görünümler, 5 adet

  Lot No: 422

  Lot: 422

  Ankara-Emniyet Anıtı, Gençlik Parkı ve Çubuk Barajı'ndan muhtelif görünümler, 5 adet

  TLSold
 • Hacegan-ı Divan-ı Hümayunda Ahmed Muhtar Efendinin Viranşehir kaymakamlığına atama beratı, orijinal zarfı ile birlikte, zarf üzerindeki kırmızı mum mühürlerden biri korunmuş durumda, berat 38x22 cm, zarf 23x10 cm

  Lot No: 423

  Lot: 423

  Hacegan-ı Divan-ı Hümayunda Ahmed Muhtar Efendinin Viranşehir kaymakamlığına atama beratı, orijinal zarfı ile birlikte, zarf üzerindeki kırmızı mum mühürlerden biri korunmuş durumda, berat 38x22 cm, zarf 23x10 cm

  TLSold
 • Kastamonu Araç kasabasında mal taksimi konulu hüccet, 56x27 cm

  Lot No: 424

  Lot: 424

  Kastamonu Araç kasabasında mal taksimi konulu hüccet, 56x27 cm

  TLSold
 • Kastamonu Araç kasabasında mal taksimi konulu hüccet, Hicri 1277 (1860) tarihli, aharlı kağıda yazılmış 76x26.5 cm

  Lot No: 425

  Lot: 425

  Kastamonu Araç kasabasında mal taksimi konulu hüccet, Hicri 1277 (1860) tarihli, aharlı kağıda yazılmış 76x26.5 cm

  TLSold
 • Karakadızade Hacı Ahmed Efendinin terekesi konulu, hüccet ve hesap cetveli, 28x40 cm, 4 sayfa, 1332 (1916)

  Lot No: 426

  Lot: 426

  Karakadızade Hacı Ahmed Efendinin terekesi konulu, hüccet ve hesap cetveli, 28x40 cm, 4 sayfa, 1332 (1916)

  TLSold
 • Kastamonu Araç tarla satış sözleşmesi, 1260 (1844) tarihli, 19x34 cm, kalın aharlı kağıt üzerinde

  Lot No: 427

  Lot: 427

  Kastamonu Araç tarla satış sözleşmesi, 1260 (1844) tarihli, 19x34 cm, kalın aharlı kağıt üzerinde

  TLSold
 • Hicri 1275 (1858) tarihli Mutasarrıf Elhac Ahmed Efendinin mallarının ferağı üzerine yazılmış hüccet, 19x53 cm

  Lot No: 428

  Lot: 428

  Hicri 1275 (1858) tarihli Mutasarrıf Elhac Ahmed Efendinin mallarının ferağı üzerine yazılmış hüccet, 19x53 cm

  TLSold
 • Kastamonu Tatarbaşı Hasan Hüsnü Efendi Hacızade elhac Mahmut Emin efendi … Kastamonu hüccet, 24x56 cm

  Lot No: 429

  Lot: 429

  Kastamonu Tatarbaşı Hasan Hüsnü Efendi Hacızade elhac Mahmut Emin efendi … Kastamonu hüccet, 24x56 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Hacı Veyiszade Ahmet Ağa konulu aharlı kağıda yazılmış erken dönem hüccet 19.5x32cm

  Lot No: 430

  Lot: 430

  Osmanlıca Hacı Veyiszade Ahmet Ağa konulu aharlı kağıda yazılmış erken dönem hüccet 19.5x32cm

  TLSold
 • Osmanlıca muhtar mühürlü hüccet 20x27.5cm

  Lot No: 431

  Lot: 431

  Osmanlıca muhtar mühürlü hüccet 20x27.5cm

  TLSold
 • Bostancıbaşızadeden gelecek iki bin beş yüz kuruş konulu yazı 17.5x24cm

  Lot No: 432

  Lot: 432

  Bostancıbaşızadeden gelecek iki bin beş yüz kuruş konulu yazı 17.5x24cm

  TLSold
 • Osmanlıca muhtar mühürlü 1286 (1870) tarihli hüccet 18x27.5cm

  Lot No: 433

  Lot: 433

  Osmanlıca muhtar mühürlü 1286 (1870) tarihli hüccet 18x27.5cm

  TLSold
 • Osmanlıca 19.yy başları mahalle muhtarı Tekeroğlu Mehmed'in borçları konulu hüccet 24.5x37.5cm

  Lot No: 434

  Lot: 434

  Osmanlıca 19.yy başları mahalle muhtarı Tekeroğlu Mehmed'in borçları konulu hüccet 24.5x37.5cm

  TLSold
 • Beyazıt civarında Sekbanbaşı Yakup Ağa mahallesinde … 1337 senesinde (1921) vefat eden Hacı Ali efendinin varisinin reşid olmaması sebebiyle vasi atanması konulu hüccet 29x74cm

  Lot No: 435

  Lot: 435

  Beyazıt civarında Sekbanbaşı Yakup Ağa mahallesinde … 1337 senesinde (1921) vefat eden Hacı Ali efendinin varisinin reşid olmaması sebebiyle vasi atanması konulu hüccet 29x74cm

  TLSold
 • Kastamonu Kulcular mahallesinde kain merhum Salim efendizade Şükrü beyefendinin terekesi konulu hüccet 28x81.5cm

  Lot No: 436

  Lot: 436

  Kastamonu Kulcular mahallesinde kain merhum Salim efendizade Şükrü beyefendinin terekesi konulu hüccet 28x81.5cm

  TLSold
 • Medine-i Kastamonuda vefat eden zatın terekesi konulu hüccet 27.5x79cm

  Lot No: 437

  Lot: 437

  Medine-i Kastamonuda vefat eden zatın terekesi konulu hüccet 27.5x79cm

  TLSold
 • Azınlık-Fransa Devlet-i Fehimesi Kançilaryasına hitaben yazılmış mösyö Şarli'nin mahkeme ilamı konulu 1905 tarihli yazı 17x26cm

  Lot No: 438

  Lot: 438

  Azınlık-Fransa Devlet-i Fehimesi Kançilaryasına hitaben yazılmış mösyö Şarli'nin mahkeme ilamı konulu 1905 tarihli yazı 17x26cm

  TLSold
 • Azınlık-Adliye Nezareti Beyoğlu Bidayet Mahkemesi antetli evrak üzerinde Fransa Devlet-i Fehimesi Kançilaryasına hitaben yazılmış mösyö ….'in mahkemesi konulu 1300 (1884) tarihli yazı 20x33cm

  Lot No: 439

  Lot: 439

  Azınlık-Adliye Nezareti Beyoğlu Bidayet Mahkemesi antetli evrak üzerinde Fransa Devlet-i Fehimesi Kançilaryasına hitaben yazılmış mösyö ….'in mahkemesi konulu 1300 (1884) tarihli yazı 20x33cm

  TLSold
 • Yozgad Kaimakamı merhum Tahir efendinin zevcesi Müşerrref hanımın Darülacezeden bir kız çocuk alma teşebbüsünde bulunması sebebiyle kendisinin ashab-ı iffetden olduğuna dair verilmiş 1340 (1924) tarihli ilmuhaber 12.5x20cm

  Lot No: 440

  Lot: 440

  Yozgad Kaimakamı merhum Tahir efendinin zevcesi Müşerrref hanımın Darülacezeden bir kız çocuk alma teşebbüsünde bulunması sebebiyle kendisinin ashab-ı iffetden olduğuna dair verilmiş 1340 (1924) tarihli ilmuhaber 12.5x20cm

  TLSold
 • Bulaklızade Ali Rıza Manifatura Ticarethanesi Merzifon antetli evrak üzerinde Samsun'a yazılmış ticari mektup 13x20cm

  Lot No: 441

  Lot: 441

  Bulaklızade Ali Rıza Manifatura Ticarethanesi Merzifon antetli evrak üzerinde Samsun'a yazılmış ticari mektup 13x20cm

  TLSold
 • Azınlık-Her nevi ebniyye inşa ve tamirine mahsus hesabat tezkiresidir, İstanbul Balat'da İsak Efendinin yaptıracağı binaya ilişkin 1335 (1919) tarihli nadir inşaat ruhsatı 28x53cm

  Lot No: 442

  Lot: 442

  Azınlık-Her nevi ebniyye inşa ve tamirine mahsus hesabat tezkiresidir, İstanbul Balat'da İsak Efendinin yaptıracağı binaya ilişkin 1335 (1919) tarihli nadir inşaat ruhsatı 28x53cm

  TLSold
 • Azınlık-Fransa Devlet-i Fehimesi Kançilaryasına hitaben yazılmış mösyö Şarli'nin mahkeme ilamın konulu 1320 (1904) tarihli yazı 17x26cm

  Lot No: 443

  Lot: 443

  Azınlık-Fransa Devlet-i Fehimesi Kançilaryasına hitaben yazılmış mösyö Şarli'nin mahkeme ilamın konulu 1320 (1904) tarihli yazı 17x26cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Türkiye Otomobil Lastik ve Traktör Komandit Şirketi" antetli fatura, İstanbul adreslidir

  Lot No: 444

  Lot: 444

  Osmanlıca "Türkiye Otomobil Lastik ve Traktör Komandit Şirketi" antetli fatura, İstanbul adreslidir

  TLSold
 • Osmanlıca "Azim Ticarethanesi Ali Haydar Hacı Rıza Ömer Yümni Şirketi" antetli fatura, İzmir adreslidir

  Lot No: 445

  Lot: 445

  Osmanlıca "Azim Ticarethanesi Ali Haydar Hacı Rıza Ömer Yümni Şirketi" antetli fatura, İzmir adreslidir

  TLSold
 • Azınlık-Osmanlıca "Ticaret-i Umumiyye Anonim Komandit Şirketi L.Naum ve Şürekası" antetli evrak üzerinde 1927 tarihli Osmanlıca ticari mektup

  Lot No: 446

  Lot: 446

  Azınlık-Osmanlıca "Ticaret-i Umumiyye Anonim Komandit Şirketi L.Naum ve Şürekası" antetli evrak üzerinde 1927 tarihli Osmanlıca ticari mektup

  TLSold
 • Yeniköy 25-5-1952 Milli mücadelemize ait bir hatıra başlıklı Osmanlıca yazılmış 2 sayfa mektup
Eskişehir milletvekili Ali Fuat Paşanın (Ali Fuat Cebesoy) Vatan gazetesinde tefrika suretiyle neşr ettiği milli mücadelenin ilk zamanlarına ait vesikalara hatıratını okurken bir hatıramı tesbit etmeyi ... gördüm...yazı bu şekilde başlıyor fakat yazan gazimiz kendi kimliğini yazmamış, kurtuluş savaşımıza dair etüdlük bir belgedir.

  Lot No: 447

  Lot: 447

  Yeniköy 25-5-1952 Milli mücadelemize ait bir hatıra başlıklı Osmanlıca yazılmış 2 sayfa mektup Eskişehir milletvekili Ali Fuat Paşanın (Ali Fuat Cebesoy) Vatan gazetesinde tefrika suretiyle neşr ettiği milli mücadelenin ilk zamanlarına ait vesikalara hatıratını okurken bir hatıramı tesbit etmeyi ... gördüm...yazı bu şekilde başlıyor fakat yazan gazimiz kendi kimliğini yazmamış, kurtuluş savaşımıza dair etüdlük bir belgedir.

  TLSold
 • Osmanlıca "Dava Vekili Kemaleddin Kerim" antetli zarf ve evrak üzerinde 1339 (1913) tarihli mektup

  Lot No: 448

  Lot: 448

  Osmanlıca "Dava Vekili Kemaleddin Kerim" antetli zarf ve evrak üzerinde 1339 (1913) tarihli mektup

  TLSold
 • Azınlık-Osmanlıca Rumca "Mihail Zireoğlu Mersin" antetli evrak, 1316 (1900) tarihli, haliyle

  Lot No: 449

  Lot: 449

  Azınlık-Osmanlıca Rumca "Mihail Zireoğlu Mersin" antetli evrak, 1316 (1900) tarihli, haliyle

  TLSold
 • Çınarzade Mehmet Remzi Manifaturacı ve Sarraf İsgilip antetli evrak üzerinde 1929 tarihli ticari içerikli Osmanlıca mektup

  Lot No: 450

  Lot: 450

  Çınarzade Mehmet Remzi Manifaturacı ve Sarraf İsgilip antetli evrak üzerinde 1929 tarihli ticari içerikli Osmanlıca mektup

  TLSold
 • Isparta Tayyare Cemiyeti reis-i alisine hitaben yazılmış 1928 tarihli Osmanlıca mektup

  Lot No: 451

  Lot: 451

  Isparta Tayyare Cemiyeti reis-i alisine hitaben yazılmış 1928 tarihli Osmanlıca mektup

  TLSold
 • Alibeyköy-Küçükköy yolunda İmalat Sanaiyesi hakkında mütahhid mühendis Hulusi beyle İtalyan tebasından Kafiyaro Civanni efendi arasında mukavelenamedir.

  Lot No: 452

  Lot: 452

  Alibeyköy-Küçükköy yolunda İmalat Sanaiyesi hakkında mütahhid mühendis Hulusi beyle İtalyan tebasından Kafiyaro Civanni efendi arasında mukavelenamedir.

  TLSold
 • Azınlık-İcra-yı Ticaret ve Sanata Mahsus Ruhsat ve Unvan tezkiresi, Kamyoncu Andremenos Yakaryadis Efendiye verilmiş, 1929-30 senesinde muteber, Osmanlıca matbu evrak üzerine Latin hurufatı ile yazılmış fotoğraflı nadir evrak

  Lot No: 453

  Lot: 453

  Azınlık-İcra-yı Ticaret ve Sanata Mahsus Ruhsat ve Unvan tezkiresi, Kamyoncu Andremenos Yakaryadis Efendiye verilmiş, 1929-30 senesinde muteber, Osmanlıca matbu evrak üzerine Latin hurufatı ile yazılmış fotoğraflı nadir evrak

  TLSold
 • Kastamonu Cinayet Müdde-i Umumiliğine hitaben yazılmış 1927 tarihli, Teyyare cemiyeti pullu Osmanlıca evrak

  Lot No: 454

  Lot: 454

  Kastamonu Cinayet Müdde-i Umumiliğine hitaben yazılmış 1927 tarihli, Teyyare cemiyeti pullu Osmanlıca evrak

  TLSold
 • Osmanlıca İstinaf mahkemesine verilecek dilekçe ile ilgili dava vekili tarafından yazılmış imzalı yazı

  Lot No: 455

  Lot: 455

  Osmanlıca İstinaf mahkemesine verilecek dilekçe ile ilgili dava vekili tarafından yazılmış imzalı yazı

  TLSold
 • Siyasi Tarih-CHF Katib-i Umumisi Recep ( Peker ) Bey Efendi Hazretlerine, 12-10-1933 tarihli Osmanlıca yazılmış mektup

  Lot No: 456

  Lot: 456

  Siyasi Tarih-CHF Katib-i Umumisi Recep ( Peker ) Bey Efendi Hazretlerine, 12-10-1933 tarihli Osmanlıca yazılmış mektup

  TLSold
 • mah-ı muharremin 21. gününde Asitane-i Alide Valide hanında yedi bin beş yüz guruşluk sözleşme 16.5x23cm - Tamirli

  Lot No: 457

  Lot: 457

  mah-ı muharremin 21. gününde Asitane-i Alide Valide hanında yedi bin beş yüz guruşluk sözleşme 16.5x23cm - Tamirli

  TLSold
 • Defter-i Hakani Emaneti Heyet-i Fenniyesi Osmanlıca antetli büyük ebat kağıt üzerinde hane planı, Üsküdar Selman Ağa Mahallesinde Mahkeme Arkası Sokak No 13, çizen Fen Heyeti Memuru Ali Haydar Bey, 1336,32x45cm, Tamirli

  Lot No: 458

  Lot: 458

  Defter-i Hakani Emaneti Heyet-i Fenniyesi Osmanlıca antetli büyük ebat kağıt üzerinde hane planı, Üsküdar Selman Ağa Mahallesinde Mahkeme Arkası Sokak No 13, çizen Fen Heyeti Memuru Ali Haydar Bey, 1336,32x45cm, Tamirli

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Osmanlı dönemi Kandilli Kız Lisesi konulu 3 adet evrak

  Lot No: 459

  Lot: 459

  Eğitim Tarihi-Osmanlı dönemi Kandilli Kız Lisesi konulu 3 adet evrak

  TLSold
 • Müşavir Avukat Eşref Şehremaneti dava vekillerinden Kartvizit , arkasında avukat bey Osmanlıca olarak bayram tebriği yazmış

  Lot No: 460

  Lot: 460

  Müşavir Avukat Eşref Şehremaneti dava vekillerinden Kartvizit , arkasında avukat bey Osmanlıca olarak bayram tebriği yazmış

  TLSold
 • Azınlık-Nikolaki P.Zahariyadis, Envai Boya, Edavat ve Levazımat Kaya Kireci ve Su Kireci Deposuyla Çinko ve Karfiçe ve Hırdavatçılığa müteallik …. Beşiktaş Caddeği Kebir, Osmanlıca Fransızca ve Rumca işyeri kartı 14.5x10.5cm

  Lot No: 461

  Lot: 461

  Azınlık-Nikolaki P.Zahariyadis, Envai Boya, Edavat ve Levazımat Kaya Kireci ve Su Kireci Deposuyla Çinko ve Karfiçe ve Hırdavatçılığa müteallik …. Beşiktaş Caddeği Kebir, Osmanlıca Fransızca ve Rumca işyeri kartı 14.5x10.5cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-T.C. İstanbul Vilayeti Maarif Eminliği antetli evrak, İzmir Kız Lisesi talebesinden Mürüvvet Emin hanım'ın nakliyle ilgili, 1928

  Lot No: 462

  Lot: 462

  Eğitim Tarihi-T.C. İstanbul Vilayeti Maarif Eminliği antetli evrak, İzmir Kız Lisesi talebesinden Mürüvvet Emin hanım'ın nakliyle ilgili, 1928

  TLSold
 • Fransa devlet-i fehimesinin Dersaadet sefareti kançilaryasına hitaben yazılmış 1320 (1904) tarihli yazı 16.5x26.5cm

  Lot No: 463

  Lot: 463

  Fransa devlet-i fehimesinin Dersaadet sefareti kançilaryasına hitaben yazılmış 1320 (1904) tarihli yazı 16.5x26.5cm

  TLSold
 • Fransa devlet-i fehimesinin Dersaadet sefareti kançilaryasına hitaben yazılmış 1320 (1904) tarihli yazı 16.5x26.5cm

  Lot No: 464

  Lot: 464

  Fransa devlet-i fehimesinin Dersaadet sefareti kançilaryasına hitaben yazılmış 1320 (1904) tarihli yazı 16.5x26.5cm

  TLSold
 • Fransa devleti kançilaryasına hitaben yazılmış 1320 (1904) tarihli yazı 17x25.5cm

  Lot No: 465

  Lot: 465

  Fransa devleti kançilaryasına hitaben yazılmış 1320 (1904) tarihli yazı 17x25.5cm

  TLSold
 • Fransa devlet-i fehimesi konsolosluğu canib-i alisine hitaben yazılmış yazı 16.5x26.5cm

  Lot No: 466

  Lot: 466

  Fransa devlet-i fehimesi konsolosluğu canib-i alisine hitaben yazılmış yazı 16.5x26.5cm

  TLSold
 • Zarbalı Alizade Ferid Bahaaddin, Osmanlıca antetli evrak

  Lot No: 467

  Lot: 467

  Zarbalı Alizade Ferid Bahaaddin, Osmanlıca antetli evrak

  TLSold
 • Azınlık-Michel D. Seminati - İstinye , Osmanlıca ve Fransızca çift dilde kartvizit

  Lot No: 468

  Lot: 468

  Azınlık-Michel D. Seminati - İstinye , Osmanlıca ve Fransızca çift dilde kartvizit

  TLSold
 • Hicaz Demiryolu bir gümüş mecidiyelik iane bileti, arkası Osmanlıca "Saraybosnada Hicaz Demiryolu İane Cemiyeti" kaşelidir.

  Lot No: 469

  Lot: 469

  Hicaz Demiryolu bir gümüş mecidiyelik iane bileti, arkası Osmanlıca "Saraybosnada Hicaz Demiryolu İane Cemiyeti" kaşelidir.

  TLSold
 • Zeis İkon Fotoğraf Makineleri Sinema Makineleri Sinema Filmleri, Osmanlıca ve Fransızca yazılı fotoğraf kabı, içinde "Seyfullah ve Necip Biraderler Ankara" kaşesi mevcut

  Lot No: 470

  Lot: 470

  Zeis İkon Fotoğraf Makineleri Sinema Makineleri Sinema Filmleri, Osmanlıca ve Fransızca yazılı fotoğraf kabı, içinde "Seyfullah ve Necip Biraderler Ankara" kaşesi mevcut

  TLSold
 • Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Tenzifat rüsumuna mahsus 4 adet 5 kuruşluk pul

  Lot No: 471

  Lot: 471

  Fiskal , Sosyal Yardım , Vinyet-Tenzifat rüsumuna mahsus 4 adet 5 kuruşluk pul

  TLSold
 • Mardine teşrif buyuran Adliye Vekil-i Muhteremi Mahmud Esad Bey (Bozkurt) adına Türk Ocağında verilecek ziyafete dair davetiye. 20 temmuz 1928. Davet sahibi Mardin Türk Ocağı reisi ve maarif müdürü Rafet. 14x9cm

  Lot No: 472

  Lot: 472

  Mardine teşrif buyuran Adliye Vekil-i Muhteremi Mahmud Esad Bey (Bozkurt) adına Türk Ocağında verilecek ziyafete dair davetiye. 20 temmuz 1928. Davet sahibi Mardin Türk Ocağı reisi ve maarif müdürü Rafet. 14x9cm

  TLSold
 • Irak hükümetinin muhterem mümessilleri şerefine Türk ocağında çay ziyafeti için davetiye, 21-5-1928 , 12.5x9cm

  Lot No: 473

  Lot: 473

  Irak hükümetinin muhterem mümessilleri şerefine Türk ocağında çay ziyafeti için davetiye, 21-5-1928 , 12.5x9cm

  TLSold
 • TBMM I.dönem Saruhan Mebusu olan İbrahim Süreyya Yiğit'in evlenme davetiyesi.
İbrahim Süreyya Yiğit; I. dönem Saruhan, II., III., IV., V., VI., VII.ve VIII. dönem Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır, Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal madalyası sahibi olup, Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde savaştığı günlerden itibaren onun yakın dostu olmuş; I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu’daki millî mücadeleyi Mustafa Kemal ile birlikte başlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran isimler arasında yer almıştır.

  Lot No: 474

  Lot: 474

  TBMM I.dönem Saruhan Mebusu olan İbrahim Süreyya Yiğit'in evlenme davetiyesi. İbrahim Süreyya Yiğit; I. dönem Saruhan, II., III., IV., V., VI., VII.ve VIII. dönem Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır, Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal madalyası sahibi olup, Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde savaştığı günlerden itibaren onun yakın dostu olmuş; I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu’daki millî mücadeleyi Mustafa Kemal ile birlikte başlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran isimler arasında yer almıştır.

  TLSold
 • Süreyya Bey adına düzenlenmiş 1336 tarihli nadir seyahat varakası
İbrahim Süreyya Yiğit; I. dönem Saruhan, II., III., IV., V., VI., VII.ve VIII. dönem Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır, Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal madalyası sahibi olup, Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde savaştığı günlerden itibaren onun yakın dostu olmuş; I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu’daki millî mücadeleyi Mustafa Kemal ile birlikte başlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran isimler arasında yer almıştır.

  Lot No: 475

  Lot: 475

  Süreyya Bey adına düzenlenmiş 1336 tarihli nadir seyahat varakası İbrahim Süreyya Yiğit; I. dönem Saruhan, II., III., IV., V., VI., VII.ve VIII. dönem Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır, Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal madalyası sahibi olup, Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde savaştığı günlerden itibaren onun yakın dostu olmuş; I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu’daki millî mücadeleyi Mustafa Kemal ile birlikte başlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran isimler arasında yer almıştır.

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Amerika-i Vasati, Osmanlıca atlas sayfası, 21.5x17.5cm

  Lot No: 476

  Lot: 476

  Osmanlıca Harita-Amerika-i Vasati, Osmanlıca atlas sayfası, 21.5x17.5cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Cenubi Amerika, Osmanlıca atlas sayfası, 17.5x21.5cm

  Lot No: 477

  Lot: 477

  Osmanlıca Harita-Cenubi Amerika, Osmanlıca atlas sayfası, 17.5x21.5cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Avrupada Türkiye, Osmanlıca atlas sayfası, 19.5x17cm

  Lot No: 478

  Lot: 478

  Osmanlıca Harita-Avrupada Türkiye, Osmanlıca atlas sayfası, 19.5x17cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Avrupa, Osmanlıca atlas sayfası, 22x17.5cm

  Lot No: 479

  Lot: 479

  Osmanlıca Harita-Avrupa, Osmanlıca atlas sayfası, 22x17.5cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Edirne Kırlareli Tekirdağ Vilayetleri, Osmanlıca atlas sayfası, 33x24cm

  Lot No: 480

  Lot: 480

  Osmanlıca Harita-Edirne Kırlareli Tekirdağ Vilayetleri, Osmanlıca atlas sayfası, 33x24cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Kastamonu, Çankırı, Bolu, Zonguldak Vilayetleri, Osmanlıca atlas sayfası,33x24cm

  Lot No: 481

  Lot: 481

  Osmanlıca Harita-Kastamonu, Çankırı, Bolu, Zonguldak Vilayetleri, Osmanlıca atlas sayfası,33x24cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Oltu (Artvin) Hasankale, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 60x50cm

  Lot No: 482

  Lot: 482

  Osmanlıca Harita-Oltu (Artvin) Hasankale, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 60x50cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Trabzon, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1331, 60x50 cm ,haliyle

  Lot No: 483

  Lot: 483

  Osmanlıca Harita-Trabzon, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1331, 60x50 cm ,haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Ünye (Ordu), Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 60x50 cm

  Lot No: 484

  Lot: 484

  Osmanlıca Harita-Ünye (Ordu), Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 60x50 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Giresun, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 58x50 cm

  Lot No: 485

  Lot: 485

  Osmanlıca Harita-Giresun, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 58x50 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-İspir-Erzurum, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330, 60x50 cm

  Lot No: 486

  Lot: 486

  Osmanlıca Harita-İspir-Erzurum, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330, 60x50 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Erzurum-Kiğı-Hasankale-Erzincan, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330 , 60x50cm

  Lot No: 487

  Lot: 487

  Osmanlıca Harita-Erzurum-Kiğı-Hasankale-Erzincan, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330 , 60x50cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Kula-Denizli-Dinar- Manisa, TBMM Müdafa-i Milliye Vekaleti Harita Dairesi Matbaasında tab' olunmuştur, 1337, 60x50 cm

  Lot No: 488

  Lot: 488

  Osmanlıca Harita-Kula-Denizli-Dinar- Manisa, TBMM Müdafa-i Milliye Vekaleti Harita Dairesi Matbaasında tab' olunmuştur, 1337, 60x50 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Karahisar-ı Şarki-Divrik-Erzincan-Almus, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330, 60x50 cm haliyle

  Lot No: 489

  Lot: 489

  Osmanlıca Harita-Karahisar-ı Şarki-Divrik-Erzincan-Almus, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330, 60x50 cm haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Rize-İspir, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330, 60x50 cm

  Lot No: 490

  Lot: 490

  Osmanlıca Harita-Rize-İspir, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1330, 60x50 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Harita-Reşadiye-Sivas-Karahisar-ı Şarki-Amasya, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 60x50 cm

  Lot No: 491

  Lot: 491

  Osmanlıca Harita-Reşadiye-Sivas-Karahisar-ı Şarki-Amasya, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Matbaasında tab' edilmiştir, 1332, 60x50 cm

  TLSold
 • 2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 492

  Lot: 492

  2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 493

  Lot: 493

  2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 494

  Lot: 494

  2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi , Bir Sayının arka sayfasında yırtık mevcut

  Lot No: 495

  Lot: 495

  2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi , Bir Sayının arka sayfasında yırtık mevcut

  TLSold
 • 4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 496

  Lot: 496

  4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 497

  Lot: 497

  4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 498

  Lot: 498

  2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 499

  Lot: 499

  4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 500

  Lot: 500

  4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 501

  Lot: 501

  4 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • 2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 502

  Lot: 502

  2 Adet Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • İzmir Valiliği Milli Eğitim Vakfı Kendi Okulunu Kendin Yap Kampanyası Eşya Piyangosu Afişi 1989 35x50cm

  Lot No: 503

  Lot: 503

  İzmir Valiliği Milli Eğitim Vakfı Kendi Okulunu Kendin Yap Kampanyası Eşya Piyangosu Afişi 1989 35x50cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Yüz Tıp Büyüğü Takvimi, 1951, Abdi İbrahim Laboratuarı Reklamlı, 12+1 Yaprak , 24x35cm

Her yaprak ön ve arka yüzünde Etem Pertev Bey, Kimyager Dr. Ali Rıza gibi tıp camiası için önemli simaları görsel ve biyografileri yer almakta

Son yaprak formadan ayrık, yaprak kenarlarında deforme mevcut

  Lot No: 504

  Lot: 504

  Tıp Tarihi-Yüz Tıp Büyüğü Takvimi, 1951, Abdi İbrahim Laboratuarı Reklamlı, 12+1 Yaprak , 24x35cm Her yaprak ön ve arka yüzünde Etem Pertev Bey, Kimyager Dr. Ali Rıza gibi tıp camiası için önemli simaları görsel ve biyografileri yer almakta Son yaprak formadan ayrık, yaprak kenarlarında deforme mevcut

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Yüz Tıp Büyüğü Takvimi, 1950, Abdi İbrahim Laboratuarı Reklamlı, 12+1 yaprak, 23.5x35cm

Her yaprak ön ve arka yüzünde Besim Ömer Paşa, Hulusi Behçet gibi tıp camiası için önemli simaları görsel ve biyografileri yer almakta

forma sırt kısmından ayrık, iple tutuluyor

  Lot No: 505

  Lot: 505

  Tıp Tarihi-Yüz Tıp Büyüğü Takvimi, 1950, Abdi İbrahim Laboratuarı Reklamlı, 12+1 yaprak, 23.5x35cm Her yaprak ön ve arka yüzünde Besim Ömer Paşa, Hulusi Behçet gibi tıp camiası için önemli simaları görsel ve biyografileri yer almakta forma sırt kısmından ayrık, iple tutuluyor

  TLSold
 • Ticaret-Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir antetli zarf

  Lot No: 506

  Lot: 506

  Ticaret-Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir antetli zarf

  TLSold
 • Finans-“Société Générale pour Favoriser le développement du commerce et de l’ındusrie en France"

Fransa’da endüstri ve ticareti desteklemek için kuruluan Şirketi Umûmi çeki, "Selanik Bankasına" hitaben, Fransızca, 21x11 cm

  Lot No: 507

  Lot: 507

  Finans-“Société Générale pour Favoriser le développement du commerce et de l’ındusrie en France" Fransa’da endüstri ve ticareti desteklemek için kuruluan Şirketi Umûmi çeki, "Selanik Bankasına" hitaben, Fransızca, 21x11 cm

  TLSold
 • Azınlık-Fener Rum Patrikhanesi tarafından verilen Vaftiz Belgesi, 1923, Rumca, 31x25 cm

  Lot No: 508

  Lot: 508

  Azınlık-Fener Rum Patrikhanesi tarafından verilen Vaftiz Belgesi, 1923, Rumca, 31x25 cm

  TLSold
 • Chambre de Commerce & D'Industrie / İzmir Ticaret ve Sanayi Odası antetli postadan geçmiş zarf

  Lot No: 509

  Lot: 509

  Chambre de Commerce & D'Industrie / İzmir Ticaret ve Sanayi Odası antetli postadan geçmiş zarf

  TLSold
 • Finans-Tresor Imperial Ottoman, Devlet-i Aliyye Osmaniye Hazinesi Ödeme Emri / Makbuzu, 1914, Maliye Nazırı Mehmed Cahid Bey imzalı, 18x17 cm

İngiltere merkezli Armstrong Whitworth ve Vickers Limited isimli silah, gemi, lokomotif ve mühendislik firmalarına yapılacak ödeme konulu makbuz

Mehmed Cavid Bey, II. Meşrutiyet döneminde maliye nazırlığı yapmış Osmanlı siyasetçisidir. Atatürk’e suikast girişiminin sorumlularından biri olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve yargılandıktan sonra idam edildi. Osmanlı İmparatorluğu’nda liberalizm düşüncesinin öne çıkan isimlerindendi. Hukukçu, dil eleştirmeni ve çevirmen Şiar Yalçın’ın babasıdır.

  Lot No: 510

  Lot: 510

  Finans-Tresor Imperial Ottoman, Devlet-i Aliyye Osmaniye Hazinesi Ödeme Emri / Makbuzu, 1914, Maliye Nazırı Mehmed Cahid Bey imzalı, 18x17 cm İngiltere merkezli Armstrong Whitworth ve Vickers Limited isimli silah, gemi, lokomotif ve mühendislik firmalarına yapılacak ödeme konulu makbuz Mehmed Cavid Bey, II. Meşrutiyet döneminde maliye nazırlığı yapmış Osmanlı siyasetçisidir. Atatürk’e suikast girişiminin sorumlularından biri olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve yargılandıktan sonra idam edildi. Osmanlı İmparatorluğu’nda liberalizm düşüncesinin öne çıkan isimlerindendi. Hukukçu, dil eleştirmeni ve çevirmen Şiar Yalçın’ın babasıdır.

  TLSold
 • Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı tarafından Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Genel Başkanlığına hitaben gönderilen "Adana Verem Savaş Derneği tarafından Kızılay pullarının yüksek beyiye ile satılması" konulu yazışma,1971, Genel Başkan Recai Ergüder* İmzalı, antetli

Elazığ Verem Savaşı Derneği ile Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği arasında propaganda afişleri gönderilmesi konulu yazışmalar, 2 adet, 1958, Biri Genel Sekreter Tevfik İsmail Gökçe** imzalı

*Recai Ergüder, Tümgeneral Recai Ergüder (1909-1994), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi mezunudur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Başasistanlığı, Ankara Mevki Hastanesi Cerrahi Şefliği, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Cerrahi Profesörlüğü, Cumhurbaşkanlığı Başhekimliği, Türk Gastroenteroloji Derneği Kurucu Üyeliği ve Serbest Doktorluk yapmıştır. TBMM II. (XIII) Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

**Tevfik İsmail Gökçe, Heybeliada Sanatoryumu'nun kuruluşunda çaba göstermiş, hastanenin 1925 - 1955 yılları arasında başhekimliğini yapmıştır.

  Lot No: 511

  Lot: 511

  Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı tarafından Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Genel Başkanlığına hitaben gönderilen "Adana Verem Savaş Derneği tarafından Kızılay pullarının yüksek beyiye ile satılması" konulu yazışma,1971, Genel Başkan Recai Ergüder* İmzalı, antetli Elazığ Verem Savaşı Derneği ile Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği arasında propaganda afişleri gönderilmesi konulu yazışmalar, 2 adet, 1958, Biri Genel Sekreter Tevfik İsmail Gökçe** imzalı *Recai Ergüder, Tümgeneral Recai Ergüder (1909-1994), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi mezunudur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Başasistanlığı, Ankara Mevki Hastanesi Cerrahi Şefliği, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Cerrahi Profesörlüğü, Cumhurbaşkanlığı Başhekimliği, Türk Gastroenteroloji Derneği Kurucu Üyeliği ve Serbest Doktorluk yapmıştır. TBMM II. (XIII) Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. **Tevfik İsmail Gökçe, Heybeliada Sanatoryumu'nun kuruluşunda çaba göstermiş, hastanenin 1925 - 1955 yılları arasında başhekimliğini yapmıştır.

  TLSold
 • Moiz Metin Kamhi'nin Vefatı Dolayısıyla;

Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı Bağış Kartı, 4 adet

Matan Baseter Bikur Holim Yardım Kolu bağış kartı, 1997

toplam 5 adet

  Lot No: 512

  Lot: 512

  Moiz Metin Kamhi'nin Vefatı Dolayısıyla; Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı Bağış Kartı, 4 adet Matan Baseter Bikur Holim Yardım Kolu bağış kartı, 1997 toplam 5 adet

  TLSold
 • Tek Kollu Cemal Gişesi Piyango Bilet Zarfı, 5 haneli telefon dönemi

  Lot No: 513

  Lot: 513

  Tek Kollu Cemal Gişesi Piyango Bilet Zarfı, 5 haneli telefon dönemi

  TLSold
 • Finans-Banque Imperiale Ottomane / Osmanlı Bankası İzmir Şubesi tarafından İran Konsolosu Monsieur Carminati adına gönderilen ödeme emri, 1921, pullu, fransızca

  Lot No: 514

  Lot: 514

  Finans-Banque Imperiale Ottomane / Osmanlı Bankası İzmir Şubesi tarafından İran Konsolosu Monsieur Carminati adına gönderilen ödeme emri, 1921, pullu, fransızca

  TLSold
 • Nümismatik-Osmanlı Dönemi madeni paraları ve dönemin döviz kurunun yer aldığı gofre kartpostal, Haliyle

  Lot No: 515

  Lot: 515

  Nümismatik-Osmanlı Dönemi madeni paraları ve dönemin döviz kurunun yer aldığı gofre kartpostal, Haliyle

  TLSold
 • Beyoğlu Yüksek Kaldırım'da faaliyet gösteren "Zareh. M. Kantarcyan" reklamlı Odontometre / Pul Dantel Ölçüm Cetveli 14,5x7.5m

  Lot No: 516

  Lot: 516

  Beyoğlu Yüksek Kaldırım'da faaliyet gösteren "Zareh. M. Kantarcyan" reklamlı Odontometre / Pul Dantel Ölçüm Cetveli 14,5x7.5m

  TLSold
 • Stamboul Allied Police Control (Müttefik Polis Kontrol) tarafından Vassiliades adlı bir vatandaşa, kamuya açık yaya yolunun kullanımını ihlal ettiği için yazılan ceza makbuzu, 1921, İngilizce, 14,5x9cm

  Lot No: 517

  Lot: 517

  Stamboul Allied Police Control (Müttefik Polis Kontrol) tarafından Vassiliades adlı bir vatandaşa, kamuya açık yaya yolunun kullanımını ihlal ettiği için yazılan ceza makbuzu, 1921, İngilizce, 14,5x9cm

  TLSold
 • Denizcilik İşletmesi ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağı Gofre antetli mektup kağıdı 15x20cm

  Lot No: 518

  Lot: 518

  Denizcilik İşletmesi ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağı Gofre antetli mektup kağıdı 15x20cm

  TLSold
 • Hamidiye Zırhlısı ve Hamidiye Kahramanı Rauf Bey Görselli Fes Etiketi, 24,5x11.5cm , haliyle

  Lot No: 519

  Lot: 519

  Hamidiye Zırhlısı ve Hamidiye Kahramanı Rauf Bey Görselli Fes Etiketi, 24,5x11.5cm , haliyle

  TLSold
 • Fes etiketi, Made in Çekoslavakya, 10x17.5cm

  Lot No: 520

  Lot: 520

  Fes etiketi, Made in Çekoslavakya, 10x17.5cm

  TLSold
 • Fes etiketi, Made in Çekoslavakya, 11x23.5cm

  Lot No: 521

  Lot: 521

  Fes etiketi, Made in Çekoslavakya, 11x23.5cm

  TLSold
 • Fes etiketi, 10.5x22.5cm

  Lot No: 522

  Lot: 522

  Fes etiketi, 10.5x22.5cm

  TLSold
 • Fes etiketi, 12x25cm , Haliyle

  Lot No: 523

  Lot: 523

  Fes etiketi, 12x25cm , Haliyle

  TLSold
 • Fes etiketi, "Société Anonyme, Des Fabriques de Bonnets Turcs Strakonice Tchécoslovaquie" 10x24.5cm

  Lot No: 524

  Lot: 524

  Fes etiketi, "Société Anonyme, Des Fabriques de Bonnets Turcs Strakonice Tchécoslovaquie" 10x24.5cm

  TLSold
 • Fes etiketi, Strakonice (Çekya) "Fabriques de tarbouches et de tissus de laine Enterprise nationale" 11x23.5cm

  Lot No: 525

  Lot: 525

  Fes etiketi, Strakonice (Çekya) "Fabriques de tarbouches et de tissus de laine Enterprise nationale" 11x23.5cm

  TLSold
 • Osmanlı süvari zabiti görselli fes etiketi, 10x18cm

  Lot No: 526

  Lot: 526

  Osmanlı süvari zabiti görselli fes etiketi, 10x18cm

  TLSold
 • Yabancı etiket, "J.R. Geigy S.A Basilea Suiza" - "Manco Kapac", 9.5x14cm

  Lot No: 527

  Lot: 527

  Yabancı etiket, "J.R. Geigy S.A Basilea Suiza" - "Manco Kapac", 9.5x14cm

  TLSold
 • Gravür-Porte du Serail a Contantinople, Puerta de Serrallo en Constantinopla, Lemaitre direxit, 21x13.5cm

Saray kapısı ve devlet ricali

  Lot No: 528

  Lot: 528

  Gravür-Porte du Serail a Contantinople, Puerta de Serrallo en Constantinopla, Lemaitre direxit, 21x13.5cm Saray kapısı ve devlet ricali

  TLSold
 • Gravür-Le grand signneur allant a la Mosque (vers 1788), El Gran Senor, iendo a la Mesquita, Lemaitre direxit, 21x13.5cm

Cuma selamlığında Sultan

  Lot No: 529

  Lot: 529

  Gravür-Le grand signneur allant a la Mosque (vers 1788), El Gran Senor, iendo a la Mesquita, Lemaitre direxit, 21x13.5cm Cuma selamlığında Sultan

  TLSold
 • Gravür-Bazar a St Jean d'Acre, Lemaitre direxit, 22x13.5cm

Kudüs, Akka Çarşısı

  Lot No: 530

  Lot: 530

  Gravür-Bazar a St Jean d'Acre, Lemaitre direxit, 22x13.5cm Kudüs, Akka Çarşısı

  TLSold
 • Gravür-1.Pacha, 2. Chatir, 3. Miliciens, 4. Harbadji, 5. Soldat Egyptien, Lemaitre direxit, 21x13.5cm

Devlet-i Ali Osmani'den rütbe ve makamlar

  Lot No: 531

  Lot: 531

  Gravür-1.Pacha, 2. Chatir, 3. Miliciens, 4. Harbadji, 5. Soldat Egyptien, Lemaitre direxit, 21x13.5cm Devlet-i Ali Osmani'den rütbe ve makamlar

  TLSold
 • Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Şeref Madalyası ve Şeref Rozeti Yönetmeliği, 4 Sayfa

  Lot No: 532

  Lot: 532

  Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Şeref Madalyası ve Şeref Rozeti Yönetmeliği, 4 Sayfa

  TLSold
 • Pera Palas Oteli Bagaj Fişi,

İzmir Otel Kısmet etiket,

Büyük Efes Oteli etiket,

Büyük Tarabya Oteli etiket,

Bursa Otel Çelik Palas etiket,

Hilton İnternational İstanbul etiket,

Ankara Hotel Bulvar Palas etiket,

Park Otel İstanbul etiket,

Ankara Barıkan Otel Restoran etiket,

Hotel İhsan Palas işyeri kartı,

Kayseri Hotel Turan etiket,

Hotel Devran İstanbul etiket

12 adet, muhtelif ölçülerde

  Lot No: 533

  Lot: 533

  Pera Palas Oteli Bagaj Fişi, İzmir Otel Kısmet etiket, Büyük Efes Oteli etiket, Büyük Tarabya Oteli etiket, Bursa Otel Çelik Palas etiket, Hilton İnternational İstanbul etiket, Ankara Hotel Bulvar Palas etiket, Park Otel İstanbul etiket, Ankara Barıkan Otel Restoran etiket, Hotel İhsan Palas işyeri kartı, Kayseri Hotel Turan etiket, Hotel Devran İstanbul etiket 12 adet, muhtelif ölçülerde

  TLSold
 • Ticaret-Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi Deniz Faturası, Sahipleri Sipari Zade Yusuf Ziya, Adem Süreyya ve Mehmet Nuri, 1934, Fatura, Trabzon Acentaya Vaporile (Vapur ile) gönderilen malların faturası

  Lot No: 534

  Lot: 534

  Ticaret-Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi Deniz Faturası, Sahipleri Sipari Zade Yusuf Ziya, Adem Süreyya ve Mehmet Nuri, 1934, Fatura, Trabzon Acentaya Vaporile (Vapur ile) gönderilen malların faturası

  TLSold
 • Libreri Haşet / Librairie Hachette, Hachette (Haşet) Yayınevi 2 lisan antetli zarf, Yayıncı Edwards Brothers Inc. Ann Arbor'a hitaben Michigan USA varış noktalı

  Lot No: 535

  Lot: 535

  Libreri Haşet / Librairie Hachette, Hachette (Haşet) Yayınevi 2 lisan antetli zarf, Yayıncı Edwards Brothers Inc. Ann Arbor'a hitaben Michigan USA varış noktalı

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Eski Orgeneral Turgut Sunalp tarafından kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ilanı 24x17 cm

  Lot No: 536

  Lot: 536

  Siyasi Tarih-Eski Orgeneral Turgut Sunalp tarafından kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ilanı 24x17 cm

  TLSold
 • Sinema-Sahne ve Perde Sanatkarlarına mahsus kısa Hal Tercüme Varakası

Muzaffer Tema ve Eşref Kolçak ile ilk nesil erkek sinema oyuncularını oluşturan üç jönden biri olan, 1951-1961 yılları arasında başrol ve yardımcı rolde olmak üzere önemli filmlerde yer almış Turan Seyfioğlu adına, 1961, 30x23 cm

1961 yılında hayatını kaybeden sanatçının ölmeden önce el yazısıyla doldurduğu biyografisi

  Lot No: 537

  Lot: 537

  Sinema-Sahne ve Perde Sanatkarlarına mahsus kısa Hal Tercüme Varakası Muzaffer Tema ve Eşref Kolçak ile ilk nesil erkek sinema oyuncularını oluşturan üç jönden biri olan, 1951-1961 yılları arasında başrol ve yardımcı rolde olmak üzere önemli filmlerde yer almış Turan Seyfioğlu adına, 1961, 30x23 cm 1961 yılında hayatını kaybeden sanatçının ölmeden önce el yazısıyla doldurduğu biyografisi

  TLSold
 • Ticaret-"Cemil Diyarbekirli, İhracat, İthalat, Komisyon" antetli "Sokol & Company, Chicago, USA" varış noktalı zarfı, postadan geçmiş, Tayyare, Par Avion kaşeli,

  Lot No: 538

  Lot: 538

  Ticaret-"Cemil Diyarbekirli, İhracat, İthalat, Komisyon" antetli "Sokol & Company, Chicago, USA" varış noktalı zarfı, postadan geçmiş, Tayyare, Par Avion kaşeli,

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-"Cahier Scolaire" / Okul Defteri

"Societe Anonyme De Papeterie et D'Imprimerie, Fratelli Haim"

"Yahudi Müteşebbis Fratelli Haim Kırtasiye ve Matbaası Anonim Şirketi, Pera, Galata, Erken Cumhuriyet

26 Sayfa, 1 sayfada osmanlıca not mevcut, arka yüzde çarpım tablosu, 15.5x20.5cm

  Lot No: 539

  Lot: 539

  Eğitim Tarihi-"Cahier Scolaire" / Okul Defteri "Societe Anonyme De Papeterie et D'Imprimerie, Fratelli Haim" "Yahudi Müteşebbis Fratelli Haim Kırtasiye ve Matbaası Anonim Şirketi, Pera, Galata, Erken Cumhuriyet 26 Sayfa, 1 sayfada osmanlıca not mevcut, arka yüzde çarpım tablosu, 15.5x20.5cm

  TLSold
 • Azınlık-Ekim Devrimi sonrasında İstanbul´a gelip yerleşen Beyaz Ruslardan biri olan, İstiklal Caddesinde açtığı fotoğrafçı müessesesini işleten Jules Kanzler'in bir faturası

Stüdyo Jül Kanzler, Sanatkar - Ressam ve Fotoğrafçı, 1933, resim faturası, "N.Zahariadis" adına , 20x27.5cm

  Lot No: 540

  Lot: 540

  Azınlık-Ekim Devrimi sonrasında İstanbul´a gelip yerleşen Beyaz Ruslardan biri olan, İstiklal Caddesinde açtığı fotoğrafçı müessesesini işleten Jules Kanzler'in bir faturası Stüdyo Jül Kanzler, Sanatkar - Ressam ve Fotoğrafçı, 1933, resim faturası, "N.Zahariadis" adına , 20x27.5cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Kimyevi ve hurdebini tahlilat laboratuvarı Kimyager Rober Erkman, Birinci Sınıf Tıbbi Kimya Mütehassısı antetli zarf içerisinde tahlil raporu, 1967, Ermeni yurttaş adına

  Lot No: 541

  Lot: 541

  Tıp Tarihi-Kimyevi ve hurdebini tahlilat laboratuvarı Kimyager Rober Erkman, Birinci Sınıf Tıbbi Kimya Mütehassısı antetli zarf içerisinde tahlil raporu, 1967, Ermeni yurttaş adına

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu / RR. Istituti Medi İtaliani İstanbul

1938-1939 Mektep Karnesi, N. Zaharyadis adına, 4 sayfa

  Lot No: 542

  Lot: 542

  Eğitim Tarihi-İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu / RR. Istituti Medi İtaliani İstanbul 1938-1939 Mektep Karnesi, N. Zaharyadis adına, 4 sayfa

  TLSold
 • Azınlık-"Cenaze Araba ve Otomobil Müteahhitliği Nicolas M. Pistoff" 2 lisan antetli fatura, 1933, İstanbul , 21.5x27cm

  Lot No: 543

  Lot: 543

  Azınlık-"Cenaze Araba ve Otomobil Müteahhitliği Nicolas M. Pistoff" 2 lisan antetli fatura, 1933, İstanbul , 21.5x27cm

  TLSold
 • Azınlık-"Jak Grünberg İstanbul Odeon Gramofon ve Plak Fabrikası" antetli

Mamantes Vasiliades Efendiden alacaklarını kayim tenfiz memuru N. Zahariyades efendiden nakten aldıklarına dair vesika, imzalı, 1934, pullu, 29x22 cm, pullu

"Müzik kayıt ve yayımlama, plak üretimi, beyaz eşya, mağazacılık ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren, Alman müzik şirketi Odeon'un İstanbul temsilcilerinden Aşkenaz Musevisi Jak Grünberg "

  Lot No: 544

  Lot: 544

  Azınlık-"Jak Grünberg İstanbul Odeon Gramofon ve Plak Fabrikası" antetli Mamantes Vasiliades Efendiden alacaklarını kayim tenfiz memuru N. Zahariyades efendiden nakten aldıklarına dair vesika, imzalı, 1934, pullu, 29x22 cm, pullu "Müzik kayıt ve yayımlama, plak üretimi, beyaz eşya, mağazacılık ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren, Alman müzik şirketi Odeon'un İstanbul temsilcilerinden Aşkenaz Musevisi Jak Grünberg "

  TLSold
 • Azınlık-"Jak Dekalo ve Şürekası" Poker Play Traş Bıçakları Hırdavat Ticarethanesi antetli evrak

Mamandos Vasilyades Efendinin alacak meblağı tasfiye memuru N. Zaharyades Efendiden tahsil edildiğine dair vesika, 1934

  Lot No: 545

  Lot: 545

  Azınlık-"Jak Dekalo ve Şürekası" Poker Play Traş Bıçakları Hırdavat Ticarethanesi antetli evrak Mamandos Vasilyades Efendinin alacak meblağı tasfiye memuru N. Zaharyades Efendiden tahsil edildiğine dair vesika, 1934

  TLSold
 • Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi'nin Kardeşi, Mason Üstadı ve Cumhuriyet Tarihi Ziraat Faaliyetlerinde Öncü Osman Fehmi Resne'nin kurduğu "Osman Fehmi Resne ve Mahdumları" Kollektif Şirketi İmza Sirküleri vesikası, 1939

  Lot No: 546

  Lot: 546

  Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi'nin Kardeşi, Mason Üstadı ve Cumhuriyet Tarihi Ziraat Faaliyetlerinde Öncü Osman Fehmi Resne'nin kurduğu "Osman Fehmi Resne ve Mahdumları" Kollektif Şirketi İmza Sirküleri vesikası, 1939

  TLSold
 • Azınlık-"N. Zahariadis" müessesesi işyeri kartı, antetli zarflar, 3 parça

  Lot No: 547

  Lot: 547

  Azınlık-"N. Zahariadis" müessesesi işyeri kartı, antetli zarflar, 3 parça

  TLSold
 • "Milli Garaj - Kadı Zade Mehmed Senihi, Pera, İstanbul" Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan işyeri kartı

Zaharyades’in DOÇ otomobilinin tamiratı için teslim alındığına dair derkenar not ve kaşe mevcut, 15.5x11 cm

Otomobil satış, tamir ve kiralama müessesesi

  Lot No: 548

  Lot: 548

  "Milli Garaj - Kadı Zade Mehmed Senihi, Pera, İstanbul" Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan işyeri kartı Zaharyades’in DOÇ otomobilinin tamiratı için teslim alındığına dair derkenar not ve kaşe mevcut, 15.5x11 cm Otomobil satış, tamir ve kiralama müessesesi

  TLSold
 • İhap Hulusi Görey çizimi 7 Nisan 1950 Dörtte Bir Bilet Ç, 125 Kuruş

  Lot No: 549

  Lot: 549

  İhap Hulusi Görey çizimi 7 Nisan 1950 Dörtte Bir Bilet Ç, 125 Kuruş

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Türkfarma Müessesesi Şehir Manzaralı İlaç Tanıtım Kartları 8 Adet 11x14cm

  Lot No: 550

  Lot: 550

  Tıp Tarihi-Türkfarma Müessesesi Şehir Manzaralı İlaç Tanıtım Kartları 8 Adet 11x14cm

  TLSold
 • Ulaşım-Kadıköy Sühulet Otobüsler biletleri, 2 adet

Kadıköy Üsküdar ve Havalisi Otabüsleri bileti

F.H. Otobüslerinden Ü.K.H. Tramvaylarına Otobüs servisi bileti, Kadıköy-Haydarpaşa

toplam 4 adet, üçü tamirli

  Lot No: 551

  Lot: 551

  Ulaşım-Kadıköy Sühulet Otobüsler biletleri, 2 adet Kadıköy Üsküdar ve Havalisi Otabüsleri bileti F.H. Otobüslerinden Ü.K.H. Tramvaylarına Otobüs servisi bileti, Kadıköy-Haydarpaşa toplam 4 adet, üçü tamirli

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-"College de Freres, Kadı-Keui" , Saint Joseph Lisesi 1.2.3.4. sınıf etiket, 4 adet, 6,5x4.5 cm

  Lot No: 552

  Lot: 552

  Eğitim Tarihi-"College de Freres, Kadı-Keui" , Saint Joseph Lisesi 1.2.3.4. sınıf etiket, 4 adet, 6,5x4.5 cm

  TLSold
 • Sultan Selim III suluboya resim, 13x19cm

  Lot No: 553

  Lot: 553

  Sultan Selim III suluboya resim, 13x19cm

  TLSold
 • İtalyan Otomobil Kurumu Umuma Mahsus Milano Otomobil Kayıt Dairesi Umumi Kayıt Hulasası, 1965 , "Fiat 1500, 16 Beygir"

İstanbul Şişli doğumlu Alberto Nahum adına,

İtalyanca ve Türkçe tercüme vesikaları, mahkeme celbiyle birlikte

  Lot No: 554

  Lot: 554

  İtalyan Otomobil Kurumu Umuma Mahsus Milano Otomobil Kayıt Dairesi Umumi Kayıt Hulasası, 1965 , "Fiat 1500, 16 Beygir" İstanbul Şişli doğumlu Alberto Nahum adına, İtalyanca ve Türkçe tercüme vesikaları, mahkeme celbiyle birlikte

  TLSold
 • Milli Türk Talebe Birliği Hukuk Derneğince Tertip Edilen Sarıyer Hünkar mesiresinde Bahar Gezisi davetiyesi

  Lot No: 555

  Lot: 555

  Milli Türk Talebe Birliği Hukuk Derneğince Tertip Edilen Sarıyer Hünkar mesiresinde Bahar Gezisi davetiyesi

  TLSold
 • E.Henvaux-Preud'Homme Grande Manufacture de Tabacs & Cigarettes , Belçika'da Tütün ve Sigara İmalatı müessesesi faturası, 1904, 21.5x28cm

  Lot No: 556

  Lot: 556

  E.Henvaux-Preud'Homme Grande Manufacture de Tabacs & Cigarettes , Belçika'da Tütün ve Sigara İmalatı müessesesi faturası, 1904, 21.5x28cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-College Jeanne D'Arc Mention Tres-Bien , Feriköy Jeanne D'Arc Koleji Aferin Belgesi, 1923, Ermeni talebe adına, 23x17.5cm

  Lot No: 557

  Lot: 557

  Eğitim Tarihi-College Jeanne D'Arc Mention Tres-Bien , Feriköy Jeanne D'Arc Koleji Aferin Belgesi, 1923, Ermeni talebe adına, 23x17.5cm

  TLSold
 • Musiki-A Madame Louise Roche, Le Lac De Come 6e Nocturne pour Piano par C. Galos , S. Christidis Constantinople yayını, 6 sayfa Nota, 26.5x34cm

  Lot No: 558

  Lot: 558

  Musiki-A Madame Louise Roche, Le Lac De Come 6e Nocturne pour Piano par C. Galos , S. Christidis Constantinople yayını, 6 sayfa Nota, 26.5x34cm

  TLSold
 • Musiki-Chant des anges, Reverie, pour piano a 2 mains, par A.S. Sweet , S. Chiristidis Constantinople yayınevi, 6 Sayfa Nota , 27x34cm

  Lot No: 559

  Lot: 559

  Musiki-Chant des anges, Reverie, pour piano a 2 mains, par A.S. Sweet , S. Chiristidis Constantinople yayınevi, 6 Sayfa Nota , 27x34cm

  TLSold
 • "Sebah & Joailliler, Pera, Constantinople" , Büyük boy fotoğraf paspartususu, kapaklı, 23x31.5cm

  Lot No: 560

  Lot: 560

  "Sebah & Joailliler, Pera, Constantinople" , Büyük boy fotoğraf paspartususu, kapaklı, 23x31.5cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Osmanlıca "Mekatib-i Umumiye Talebesine Mahsus" ve Devlet-i Ali Osmaniye tuğra gofre varaklı Albüm cildi, içinde 1 sayfa karakalem çalışma mevcut , 39x26cm

  Lot No: 561

  Lot: 561

  Eğitim Tarihi-Osmanlıca "Mekatib-i Umumiye Talebesine Mahsus" ve Devlet-i Ali Osmaniye tuğra gofre varaklı Albüm cildi, içinde 1 sayfa karakalem çalışma mevcut , 39x26cm

  TLSold
 • 1938 Muhtıralı ve Haritalı Hayat Takvimi, Yeni Yılın Ansiklopedisi, Sahibi ve Basan İstanbul Maarif Kitaphanesi 

Bayramlar, dünya, inkılap, icat tarihleri, sağlık bilgileri, vilayetler, varidat bütçeleri, pul tarifesi, tren ve mesafeleri yer almakta, ajanda bölümünde osmanlıca el yazılı notlar mevcut

Ekinde açılır Türkiye haritası mevcut, Hatay'ın olmadığı dönem, 40x27 cm, Türk bayrağı süslemeli

  Lot No: 562

  Lot: 562

  1938 Muhtıralı ve Haritalı Hayat Takvimi, Yeni Yılın Ansiklopedisi, Sahibi ve Basan İstanbul Maarif Kitaphanesi Bayramlar, dünya, inkılap, icat tarihleri, sağlık bilgileri, vilayetler, varidat bütçeleri, pul tarifesi, tren ve mesafeleri yer almakta, ajanda bölümünde osmanlıca el yazılı notlar mevcut Ekinde açılır Türkiye haritası mevcut, Hatay'ın olmadığı dönem, 40x27 cm, Türk bayrağı süslemeli

  TLSold
 • Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'e gönderilmiş kartpostal ve mektuplar

  Lot No: 563

  Lot: 563

  Siyasi Tarih-Hariciyemizin önemli ismi, uzun yıllar büyükelçilik, BM, Nato Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Orhan Eralp'e gönderilmiş kartpostal ve mektuplar

  TLSold
 • Osmanlıca yazılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Stampa , H. Von Gimborn - A.G. Emmerich A. RH. Alman Mamül, 11.5x7.5x1.5cm

  Lot No: 564

  Lot: 564

  Osmanlıca yazılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Stampa , H. Von Gimborn - A.G. Emmerich A. RH. Alman Mamül, 11.5x7.5x1.5cm

  TLSold
 • Osmanlı Çadır , Sancak , Pusat Kabartmalı Pirinç Kutu 65x45x15mm

  Lot No: 565

  Lot: 565

  Osmanlı Çadır , Sancak , Pusat Kabartmalı Pirinç Kutu 65x45x15mm

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rubu Tahtası 11.5x10.5x1.8cm

Rubu Tahtası Astronomi Alanındaki Çalışmalarda Kullanılan Bir Araçtır.

Yüzey Kısmında Soyulmalar Mevcuttur , Haliyle

  Lot No: 566

  Lot: 566

  Osmanlı Dönemi Rubu Tahtası 11.5x10.5x1.8cm Rubu Tahtası Astronomi Alanındaki Çalışmalarda Kullanılan Bir Araçtır. Yüzey Kısmında Soyulmalar Mevcuttur , Haliyle

  TLSold
 • Ahşap Kutusunda Cetvel, Gönye ve Pergel Ucu, Osmanlıca "Aled 365, 1321" Yazılı , Ahşap Kutu 19.5x8.5x1.6cm

  Lot No: 567

  Lot: 567

  Ahşap Kutusunda Cetvel, Gönye ve Pergel Ucu, Osmanlıca "Aled 365, 1321" Yazılı , Ahşap Kutu 19.5x8.5x1.6cm

  TLSold
 • 1915 Harp ( Çanakkale ) Madalyası , Mineli Tip , BB&Co İmalatı

  Lot No: 568

  Lot: 568

  1915 Harp ( Çanakkale ) Madalyası , Mineli Tip , BB&Co İmalatı

  TLSold
 • Yunan Muharebesi Gümüş Madalya

Ön Yüzde; Defne Çelengi İçinde El Gazi Tuğra , Arka Yüzde; Yunan Muharebesi Yevm Pazar 23 Zilkade Sene 1314

  Lot No: 569

  Lot: 569

  Yunan Muharebesi Gümüş Madalya Ön Yüzde; Defne Çelengi İçinde El Gazi Tuğra , Arka Yüzde; Yunan Muharebesi Yevm Pazar 23 Zilkade Sene 1314

  TLSold
 • Kore Savaşı Hizmet Madalyası

Türk ve Birleşmiş Milletler Askeri Kuvvetlerine Verilen Madalyanın Ön Yüzünde Çapraz Kurşun , BM amblemi ile sağda ve solda zeytin dalı bulunmaktadır. Arka yüzde ise korece "25 Haziran Muharebelerine Katılım Madalyası" yazmaktadır.

  Lot No: 570

  Lot: 570

  Kore Savaşı Hizmet Madalyası Türk ve Birleşmiş Milletler Askeri Kuvvetlerine Verilen Madalyanın Ön Yüzünde Çapraz Kurşun , BM amblemi ile sağda ve solda zeytin dalı bulunmaktadır. Arka yüzde ise korece "25 Haziran Muharebelerine Katılım Madalyası" yazmaktadır.

  TLSold
 • Birleşmiş Milletler Tarafından Türk Askerlerine Verilmiş Kore Savaşı Hizmet Madalyası

  Lot No: 571

  Lot: 571

  Birleşmiş Milletler Tarafından Türk Askerlerine Verilmiş Kore Savaşı Hizmet Madalyası

  TLSold
 • Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Amaçlarına Harp İçinde Hizmet Edenlere Verilen Bronz Madalya

Madalyanın Ön yüzünde, ortada beyaz mine içinde sola dönük kırmızı hilal motifi çevresinde "Muavenet-i İnsaniyetkarane"yazısı, kulbun üzerinde Sultan V. Mehmed'in Reşad Mahlaslı Tuğrası ve üzerindeki Mineli Kaşe İçerisinde "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" yazmaktadır

  Lot No: 572

  Lot: 572

  Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Amaçlarına Harp İçinde Hizmet Edenlere Verilen Bronz Madalya Madalyanın Ön yüzünde, ortada beyaz mine içinde sola dönük kırmızı hilal motifi çevresinde "Muavenet-i İnsaniyetkarane"yazısı, kulbun üzerinde Sultan V. Mehmed'in Reşad Mahlaslı Tuğrası ve üzerindeki Mineli Kaşe İçerisinde "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" yazmaktadır

  TLSold
 • 1923-1933 Türkiye Cumhuriyeti 10. Yıl Madalyası

  Lot No: 573

  Lot: 573

  1923-1933 Türkiye Cumhuriyeti 10. Yıl Madalyası

  TLSold
 • Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Armalı ve "Constantinople" ibareli , 900 ayar Damgalı , Altın Kaplama Gümüş Rozet 45x40mm

  Lot No: 574

  Lot: 574

  Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Armalı ve "Constantinople" ibareli , 900 ayar Damgalı , Altın Kaplama Gümüş Rozet 45x40mm

  TLSold
 • Hakimiyet Milletindir 27 Mayıs 1960 İhtilal 10 Lira , Gümüş

  Lot No: 575

  Lot: 575

  Hakimiyet Milletindir 27 Mayıs 1960 İhtilal 10 Lira , Gümüş

  TLSold
 • Tıp Tarihi-4 Çeşit Krem Kutusu ; 2x Kelebek , Gençlik , Dilber

  Lot No: 576

  Lot: 576

  Tıp Tarihi-4 Çeşit Krem Kutusu ; 2x Kelebek , Gençlik , Dilber

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Seiko ve Super Parma Jilet ( Tıraş Bıçağı )

  Lot No: 577

  Lot: 577

  Tıp Tarihi-Seiko ve Super Parma Jilet ( Tıraş Bıçağı )

  TLSold
 • "USO BB D.R.W." Kalemtıraş

  Lot No: 578

  Lot: 578

  "USO BB D.R.W." Kalemtıraş

  TLSold
 • Siyasi Tarih-ANA PARTİ Rozeti

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Oğlu Ahmet Özal Tarafından 2014 Yılında Kurulan Parti 2015 Yılında Hak ve Adalet Partisi'ne katılmıştır

  Lot No: 579

  Lot: 579

  Siyasi Tarih-ANA PARTİ Rozeti Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Oğlu Ahmet Özal Tarafından 2014 Yılında Kurulan Parti 2015 Yılında Hak ve Adalet Partisi'ne katılmıştır

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Osmanlıca Yazılı 2 Çeşit Kapak

"Sirop Pertev" , "Eczacı Süleyman Ferit, İzmir”

  Lot No: 580

  Lot: 580

  Tıp Tarihi-Osmanlıca Yazılı 2 Çeşit Kapak "Sirop Pertev" , "Eczacı Süleyman Ferit, İzmir”

  TLSold
 • Fransız CARTIER Şirketi Deri Kaplı Mücevher Kutusu 95x70x35mm

  Lot No: 581

  Lot: 581

  Fransız CARTIER Şirketi Deri Kaplı Mücevher Kutusu 95x70x35mm

  TLSold
 • Piri Reis Yazı Seti

Divit , Divit Uçları ve Mürekkep , İtalyan Mamulü, 29x13x4.5cm Kutusunda

  Lot No: 582

  Lot: 582

  Piri Reis Yazı Seti Divit , Divit Uçları ve Mürekkep , İtalyan Mamulü, 29x13x4.5cm Kutusunda

  TLSold
 • Deri Kaplı Bond Çanta içinde Tavla Takımı , İngilizce Kullanım Kılavuzlu , 37.5x24.5x5cm

  Lot No: 583

  Lot: 583

  Deri Kaplı Bond Çanta içinde Tavla Takımı , İngilizce Kullanım Kılavuzlu , 37.5x24.5x5cm

  TLSold
 • Meslek-Manisa - Akhisar 1 Yazılı Postacı Deri Çantası 40x32.5cm

  Lot No: 584

  Lot: 584

  Meslek-Manisa - Akhisar 1 Yazılı Postacı Deri Çantası 40x32.5cm

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı , Fahir Atakoğlu 15 Temmuz Destanı 33 Devir Plak Kapak:7 Plak:8

  Lot No: 585

  Lot: 585

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı , Fahir Atakoğlu 15 Temmuz Destanı 33 Devir Plak Kapak:7 Plak:8

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 6, Şubat 1331 (1915) Manşet "Arıburnunda Kanlı Sırtda düşman siperine dikilen gazi alay sancağıyla muhafızları", Orta sayfada "Geliboluda batırılan Fransız Bouve zırlısı",
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 586

  Lot: 586

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 6, Şubat 1331 (1915) Manşet "Arıburnunda Kanlı Sırtda düşman siperine dikilen gazi alay sancağıyla muhafızları", Orta sayfada "Geliboluda batırılan Fransız Bouve zırlısı", Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 12, Ağustos 1332 (1916) Manşet "Başkumandan Vekili Enver Paşa Galiçyada", İç sayfalardan "Medine-i akıncı alaylarından birinin Kudüs-i Şerife Muvasalatı", "Katiyede esir edilen İngiliz Zabitanı", "Birinci Ordu-yı Hümayun Kumandanı Esad Paşa teftiş için Zonguldakda", Bir Sayfada 17cm Yırtık
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 587

  Lot: 587

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 12, Ağustos 1332 (1916) Manşet "Başkumandan Vekili Enver Paşa Galiçyada", İç sayfalardan "Medine-i akıncı alaylarından birinin Kudüs-i Şerife Muvasalatı", "Katiyede esir edilen İngiliz Zabitanı", "Birinci Ordu-yı Hümayun Kumandanı Esad Paşa teftiş için Zonguldakda", Bir Sayfada 17cm Yırtık Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 3 Sayı 25-26, Mayıs 1334 (1918), İç kapak "Haşmetli Avusturya Macaristan İmparatoru", İç sayfalardan "Trabzonda 3.ordu erkanı ile Rauf bey ve rüfekası Metropolit efendiler", Zonguldakda başkumandan vekili Enver Paşa ve rüfekası kömür amelesini teftişte", Trablusgarp ve Bingazi ... şehzade Osman Fuad Efendi", Kadın birinci işçi taburu..."
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 588

  Lot: 588

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 3 Sayı 25-26, Mayıs 1334 (1918), İç kapak "Haşmetli Avusturya Macaristan İmparatoru", İç sayfalardan "Trabzonda 3.ordu erkanı ile Rauf bey ve rüfekası Metropolit efendiler", Zonguldakda başkumandan vekili Enver Paşa ve rüfekası kömür amelesini teftişte", Trablusgarp ve Bingazi ... şehzade Osman Fuad Efendi", Kadın birinci işçi taburu..." Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 24, Kanun-ı Evvel 1333 (1917), İç Kapak "Kafkas Cephesinde Kızaklı bölük efradımız, tehlikeli kar denizinde yüzerlerken" İç sayfalardan "Sivas Hilal-i Ahmer Hastanesinde...", Erzincan'da ictima eden Osmanlı Rus mütareke murahhasları", "Medine-i Münevveredeki ... cihatlarından dolayı bir alayımızın sancağına muharebe gümüş imtiyaz madalyası ta'liki"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 589

  Lot: 589

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 24, Kanun-ı Evvel 1333 (1917), İç Kapak "Kafkas Cephesinde Kızaklı bölük efradımız, tehlikeli kar denizinde yüzerlerken" İç sayfalardan "Sivas Hilal-i Ahmer Hastanesinde...", Erzincan'da ictima eden Osmanlı Rus mütareke murahhasları", "Medine-i Münevveredeki ... cihatlarından dolayı bir alayımızın sancağına muharebe gümüş imtiyaz madalyası ta'liki" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 19, Mayıs 1333 (1917), İç Kapak "Birinci Gazze muharebesinde yalnız bir bölük kuvvetiyle beş İngiliz alayını kahr ve tard eden bir yüzbaşımız ... başkumandan vekilimiz tarafından (Enver Paşa) harp gümüş imtiyaz madalyasıyla taltif olunurken", İç sayfalardan "Şerif-i Mekke Ali Haydar Paşanın ... Şamda istikbali", "Şehzade Ömer Faruk Efendi hazretlerinin Galiçya cephesini ziyareti"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 590

  Lot: 590

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 19, Mayıs 1333 (1917), İç Kapak "Birinci Gazze muharebesinde yalnız bir bölük kuvvetiyle beş İngiliz alayını kahr ve tard eden bir yüzbaşımız ... başkumandan vekilimiz tarafından (Enver Paşa) harp gümüş imtiyaz madalyasıyla taltif olunurken", İç sayfalardan "Şerif-i Mekke Ali Haydar Paşanın ... Şamda istikbali", "Şehzade Ömer Faruk Efendi hazretlerinin Galiçya cephesini ziyareti" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 20, Temmuz 1333 (1917), İç Kapak "Molada askerlerimiz beş dakikalık bir sohbet", İç sayfalardan "Şair-i azam Abdülhak Hamid ve Makber Şiiri", "Alman garp cephesinde Osmanlı zabitanı teyyare ile düşman siperlerini keşifden avdetde", "Çanakkale'de bir muharebe-i havaiyyede ıskat edilmiş İngiliz teyyaresiyle", "Sivas emraz-ı hariciyye hastanesinde tedavi edilen zabitan"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 591

  Lot: 591

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 20, Temmuz 1333 (1917), İç Kapak "Molada askerlerimiz beş dakikalık bir sohbet", İç sayfalardan "Şair-i azam Abdülhak Hamid ve Makber Şiiri", "Alman garp cephesinde Osmanlı zabitanı teyyare ile düşman siperlerini keşifden avdetde", "Çanakkale'de bir muharebe-i havaiyyede ıskat edilmiş İngiliz teyyaresiyle", "Sivas emraz-ı hariciyye hastanesinde tedavi edilen zabitan" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 21, Ağustos 1333 (1917), İç Kapak "Sina Cephesinde açık ordugahda süvarimiz bir zaferden sonra istirahatda" İç sayfalardan "Tayyaremiz keşifden avdetde", Avusturya salib-i ahmer risi prens Salvator mecruhlarımıza madalya tevcih ederken", "Çölde seyyar fırınlarımız"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 592

  Lot: 592

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 21, Ağustos 1333 (1917), İç Kapak "Sina Cephesinde açık ordugahda süvarimiz bir zaferden sonra istirahatda" İç sayfalardan "Tayyaremiz keşifden avdetde", Avusturya salib-i ahmer risi prens Salvator mecruhlarımıza madalya tevcih ederken", "Çölde seyyar fırınlarımız" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 23, Teşrin-i Sani 1333 (1917), İç Kapak "42. ve 55. alay sancaklarına Huzur-ı ravza-i mutahharada muharebe madalyaları takıldıktan sonra alayların mescid-i saadetde babüsselamdan çıkışı", İç sayfalardan "Medine-i Münevverede kumandan Fahri Paşa maiyetiyle", (bu sayının ilk sayfaları Medine müdafasına ayrılmış), "Kafkas cephesinde kıtaatımız başkumandan vekilimizin nutkunu dinlerken, "Mubarek şehitlerimiz"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 593

  Lot: 593

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 23, Teşrin-i Sani 1333 (1917), İç Kapak "42. ve 55. alay sancaklarına Huzur-ı ravza-i mutahharada muharebe madalyaları takıldıktan sonra alayların mescid-i saadetde babüsselamdan çıkışı", İç sayfalardan "Medine-i Münevverede kumandan Fahri Paşa maiyetiyle", (bu sayının ilk sayfaları Medine müdafasına ayrılmış), "Kafkas cephesinde kıtaatımız başkumandan vekilimizin nutkunu dinlerken, "Mubarek şehitlerimiz" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 17, Mart 1333 (1917), Kapak "Galiçyada ateşli bombalarını atmış metreye kadar düşman bağrına savuran Osmanlı yiğitleri" (Bu sayının önemli bir kısmı Galiçya cephesine ayrılmış), "Dicle cihetinde ümera ve zabitan şüheda abidesi", "Merzifon şifa yurdu hastahanesinde mecruh gazilerimizi tedavi eden heyet-i etıbba ve hemşireler"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 594

  Lot: 594

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 17, Mart 1333 (1917), Kapak "Galiçyada ateşli bombalarını atmış metreye kadar düşman bağrına savuran Osmanlı yiğitleri" (Bu sayının önemli bir kısmı Galiçya cephesine ayrılmış), "Dicle cihetinde ümera ve zabitan şüheda abidesi", "Merzifon şifa yurdu hastahanesinde mecruh gazilerimizi tedavi eden heyet-i etıbba ve hemşireler" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 18, Nisan 1333 (1917), Kapak "Hilal-i ahmerimizin Osmanlı elvah-ı zaferlerinden intihab ettiği heykel-i celadetden", İç sayfalardan "...ordumuzda bilfiil hizmet eden şehzadelerimiz", "Muzaffer Osmanlı kıtaatının Romanya kasabalarına duhulu ..."Hecinli mücahitler bir zabitimizin kumandasında"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 595

  Lot: 595

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 18, Nisan 1333 (1917), Kapak "Hilal-i ahmerimizin Osmanlı elvah-ı zaferlerinden intihab ettiği heykel-i celadetden", İç sayfalardan "...ordumuzda bilfiil hizmet eden şehzadelerimiz", "Muzaffer Osmanlı kıtaatının Romanya kasabalarına duhulu ..."Hecinli mücahitler bir zabitimizin kumandasında" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 16, Şubat 1332 (1916), Galiçya cephesinde aziz vatanın varlığını hayatıyla bekleyen Osmanlı nöbetçisi", İç sayfalardan "Zat-ı hazret-i padişahinin Hilal-i ahmer sergisini teşrif-i hümayunları esnasında", "...sevgili payitahtımızın teyyare ile alınmış kuş bakışı manzara-i umumiyesi", Orta sayfalarda açılma mevcut
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 596

  Lot: 596

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 2 Sayı 16, Şubat 1332 (1916), Galiçya cephesinde aziz vatanın varlığını hayatıyla bekleyen Osmanlı nöbetçisi", İç sayfalardan "Zat-ı hazret-i padişahinin Hilal-i ahmer sergisini teşrif-i hümayunları esnasında", "...sevgili payitahtımızın teyyare ile alınmış kuş bakışı manzara-i umumiyesi", Orta sayfalarda açılma mevcut Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 14, Teşrin-i Sani 1332 (1916), Galiçya cephesinde belki bir saat sonra dini milleti sevgili halifesi uğruna fedayı nefs edecek bir neferimiz...", İç sayfalardan "Namazdan sonra zafer münacatı",
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 597

  Lot: 597

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 14, Teşrin-i Sani 1332 (1916), Galiçya cephesinde belki bir saat sonra dini milleti sevgili halifesi uğruna fedayı nefs edecek bir neferimiz...", İç sayfalardan "Namazdan sonra zafer münacatı", Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332 (1916), "Tuhfe-i Zafer ... Alman imparatoru haşmetli ikinci wilhelm..", İç sayfalardan "Prens Valdemar", "Çanakkale muharebatının şanlı safhalarını idare eden beşinci ordu-yı hümayun kumandanı müşir limon van sanders ... sağında Esat Paşa solunda Vehip paşa ...", "Kağıthane poligonunda birinci ordu-yı hğmayun tarafından tertib edeilen endaht müsabakası" , arka kapakta 10cm yırtık
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 598

  Lot: 598

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332 (1916), "Tuhfe-i Zafer ... Alman imparatoru haşmetli ikinci wilhelm..", İç sayfalardan "Prens Valdemar", "Çanakkale muharebatının şanlı safhalarını idare eden beşinci ordu-yı hümayun kumandanı müşir limon van sanders ... sağında Esat Paşa solunda Vehip paşa ...", "Kağıthane poligonunda birinci ordu-yı hğmayun tarafından tertib edeilen endaht müsabakası" , arka kapakta 10cm yırtık Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 8, Nisan 1332 (1916), "Bizi çok seven ve bu sevgi uğrunda toprağımızda ordumuzun başında can veren büyük asker Goltz paşa", İç sayfalardan "İngilizlerin esaretiyle tathir edilen Kutülamare kasabasından bir kaç levha", "Miralay Nureddin Bey (Sakallı Nurettin Paşa)", "Çanakkale muharebesinde kolunu milletin varlığına feda etmiş zabitlerimizden mülazım-ı evvel Hasan Dursun efendi"
Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  Lot No: 599

  Lot: 599

  Birinci Dünya Savaşı-Osmanlıca, Harp Mecmuası, Yıl 1 Sayı 8, Nisan 1332 (1916), "Bizi çok seven ve bu sevgi uğrunda toprağımızda ordumuzun başında can veren büyük asker Goltz paşa", İç sayfalardan "İngilizlerin esaretiyle tathir edilen Kutülamare kasabasından bir kaç levha", "Miralay Nureddin Bey (Sakallı Nurettin Paşa)", "Çanakkale muharebesinde kolunu milletin varlığına feda etmiş zabitlerimizden mülazım-ı evvel Hasan Dursun efendi" Harp Mecmuası; Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından Kasım 1915-Haziran 1918 yılları arasında askeri propaganda amacıyla yayınlanmış dönemin en ünlü mecmuasıdır.

  TLSold
 • Musavver Eşref, 20 Şevval 1327 ( 4 Kasım 1909), sayı 34, 18 sayfa, Perşembe günleri neşrolunur edebi mizahi Osmanlı gazetesidir, kapakta meşrutiyet kahramanları Enver ve Niyazi beyleri at üzerinde resmedilmiştir. Haliyle

  Lot No: 600

  Lot: 600

  Musavver Eşref, 20 Şevval 1327 ( 4 Kasım 1909), sayı 34, 18 sayfa, Perşembe günleri neşrolunur edebi mizahi Osmanlı gazetesidir, kapakta meşrutiyet kahramanları Enver ve Niyazi beyleri at üzerinde resmedilmiştir. Haliyle

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Yeni Türk Alfabesi İmla ve Tasrif Şekilleri, Devlet Matbaası 1928, 40 sayfa, Özege 2384, haliyle

  Lot No: 601

  Lot: 601

  Eğitim Tarihi-Yeni Türk Alfabesi İmla ve Tasrif Şekilleri, Devlet Matbaası 1928, 40 sayfa, Özege 2384, haliyle

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Şehzade Mehmet Nizamettin efendiye ait Osmanlıca "Yusuf İzzeddin bin Mehmed Nizameddin 1338" yazılı renkli baskı sekizgen vinyet , Kağıda Yapışık

  Lot No: 602

  Lot: 602

  Osmanlı Hanedanı-Şehzade Mehmet Nizamettin efendiye ait Osmanlıca "Yusuf İzzeddin bin Mehmed Nizameddin 1338" yazılı renkli baskı sekizgen vinyet , Kağıda Yapışık

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin eşlerinden Şehzade Nizameddin Efendi , Hatice Şükrüye ve Mihrişah Sultan'ın anneleri Leman hanımefendi (Leman Ünlüsoy) tarafından 1950 yılında verilmiş noter vekaleti

  Lot No: 603

  Lot: 603

  Osmanlı Hanedanı-Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin eşlerinden Şehzade Nizameddin Efendi , Hatice Şükrüye ve Mihrişah Sultan'ın anneleri Leman hanımefendi (Leman Ünlüsoy) tarafından 1950 yılında verilmiş noter vekaleti

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Yusuf İzzettin Efendinin kızı ve Şehzade Ömer Faruk Efendinin ikinci eşi olan Mihrişah Sultana hitaben meşhur tarihçi Yılmaz Öztuna tarafından yazılmış ıslak imzalı ilginç mektup.
Mihrişah Sultan, hanedan mensubu hanımefendilerin yurda dönmelerine müsaade edilmesi üzerine İstanbul'a dönmüş ve 1987'de Taksim'de vefat etmiştir.

  Lot No: 604

  Lot: 604

  Osmanlı Hanedanı-Yusuf İzzettin Efendinin kızı ve Şehzade Ömer Faruk Efendinin ikinci eşi olan Mihrişah Sultana hitaben meşhur tarihçi Yılmaz Öztuna tarafından yazılmış ıslak imzalı ilginç mektup. Mihrişah Sultan, hanedan mensubu hanımefendilerin yurda dönmelerine müsaade edilmesi üzerine İstanbul'a dönmüş ve 1987'de Taksim'de vefat etmiştir.

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Yusuf İzzettin Efendinin kızı ve Şehzade Ömer Faruk Efendinin ikinci eşi olan Mihrişah Sultana hitaben yazılmış ıslak imzalı mektup.
Mihrişah Sultan, hanedan mensubu hanımefendilerin yurda dönmelerine müsaade edilmesi üzerine İstanbul'a dönmüş ve 1987'de Taksim'de vefat etmiştir.

  Lot No: 605

  Lot: 605

  Osmanlı Hanedanı-Yusuf İzzettin Efendinin kızı ve Şehzade Ömer Faruk Efendinin ikinci eşi olan Mihrişah Sultana hitaben yazılmış ıslak imzalı mektup. Mihrişah Sultan, hanedan mensubu hanımefendilerin yurda dönmelerine müsaade edilmesi üzerine İstanbul'a dönmüş ve 1987'de Taksim'de vefat etmiştir.

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye hitaben doldurulmuş "İcarat ve mukataat-ı vakfiye mükellefini için tebliğname", 1332 (1916) tarihli

  Lot No: 606

  Lot: 606

  Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye hitaben doldurulmuş "İcarat ve mukataat-ı vakfiye mükellefini için tebliğname", 1332 (1916) tarihli

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye hitaben doldurulmuş "İcarat ve mukataat-ı vakfiye mükellefini için tebliğname", 1332 (1916) tarihli

  Lot No: 607

  Lot: 607

  Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye hitaben doldurulmuş "İcarat ve mukataat-ı vakfiye mükellefini için tebliğname", 1332 (1916) tarihli

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi terekesinden Osmanlıca "Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti" antetli evrak

  Lot No: 608

  Lot: 608

  Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi terekesinden Osmanlıca "Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti" antetli evrak

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi terekesinden Osmanlıca "Dersaadet ve Bilad-ı Selasede Kain …. mahsus icar pusulasıdır" antetli evrak

  Lot No: 609

  Lot: 609

  Osmanlı Hanedanı-Şehzade Yusuf İzzettin Efendi terekesinden Osmanlıca "Dersaadet ve Bilad-ı Selasede Kain …. mahsus icar pusulasıdır" antetli evrak

  TLSold
 • Osmanlı Hanedanı-Cennetmekan Yusuf İzzettin Efendi hazretlerinin mahdum-ı necabetpenahileriyle kerime-i ismetpenahilerinin uhde-i tasarruflarında bulunan emlakın bedelat-ı icarilerine mahsus tahsildar irsaliye pusulasıdır

  Lot No: 610

  Lot: 610

  Osmanlı Hanedanı-Cennetmekan Yusuf İzzettin Efendi hazretlerinin mahdum-ı necabetpenahileriyle kerime-i ismetpenahilerinin uhde-i tasarruflarında bulunan emlakın bedelat-ı icarilerine mahsus tahsildar irsaliye pusulasıdır

  TLSold
 • Osmanlıca-Servet-i Fünun, 5 Teşrin-i Evvel 1311 (1895), sayı 240, Perşembe günleri çıkar menafi-i millete ve devlete hadim musavver Osmanlı gazetesi, manşetde " Mekteb-i Sultanide (Galatasaray) jimnastik talimleri

  Lot No: 611

  Lot: 611

  Osmanlıca-Servet-i Fünun, 5 Teşrin-i Evvel 1311 (1895), sayı 240, Perşembe günleri çıkar menafi-i millete ve devlete hadim musavver Osmanlı gazetesi, manşetde " Mekteb-i Sultanide (Galatasaray) jimnastik talimleri

  TLSold
 • Osmanlıca-Öksüz Kız, Botet Frederic, Mütercimi Hasan Bedrettin, İkramiyeli ve fevkalade sinema romanı, İstanbul 1923, forma 14 (sayfa 209-224 arası)

  Lot No: 612

  Lot: 612

  Osmanlıca-Öksüz Kız, Botet Frederic, Mütercimi Hasan Bedrettin, İkramiyeli ve fevkalade sinema romanı, İstanbul 1923, forma 14 (sayfa 209-224 arası)

  TLSold
 • Osmanlıca Sultan Reşad tuğralı ay-yıldız görselli Konya livası tapu

  Lot No: 613

  Lot: 613

  Osmanlıca Sultan Reşad tuğralı ay-yıldız görselli Konya livası tapu

  TLSold
 • Azınlık-Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Mahsusa İdaresi, perakende teslimat makbuzu, Hristaki Efendi tarafından teslim edilen 14 guruşa dair makbuz

  Lot No: 614

  Lot: 614

  Azınlık-Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Mahsusa İdaresi, perakende teslimat makbuzu, Hristaki Efendi tarafından teslim edilen 14 guruşa dair makbuz

  TLSold
 • Musiki-Şamlı İskender 2 Adet Osmanlıca nota

  Lot No: 615

  Lot: 615

  Musiki-Şamlı İskender 2 Adet Osmanlıca nota

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-Merkel Efendinin Hüzzam Şarkısı, "Hala ol dilber-i rana arada bir çakıyor…", 4 sayfa nota yayını, ön kapakda "Malumat" dergisinin Fransızca kaşesi mevcut

  Lot No: 616

  Lot: 616

  Musiki / Osmanlıca Nota-Merkel Efendinin Hüzzam Şarkısı, "Hala ol dilber-i rana arada bir çakıyor…", 4 sayfa nota yayını, ön kapakda "Malumat" dergisinin Fransızca kaşesi mevcut

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-Hacı Emin Bey, Hüzzam şarkı "Bir gül-i ranaya gönül bağladım", 4 sayfa nota yayını, "Malumat gazetesine mahsusdur"

  Lot No: 617

  Lot: 617

  Musiki / Osmanlıca Nota-Hacı Emin Bey, Hüzzam şarkı "Bir gül-i ranaya gönül bağladım", 4 sayfa nota yayını, "Malumat gazetesine mahsusdur"

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-HaşimBey, "Mecbur oldum ben bir güle", 4 sayfa nota yayını, "Malumat gazetesine mahsusdur"

  Lot No: 618

  Lot: 618

  Musiki / Osmanlıca Nota-HaşimBey, "Mecbur oldum ben bir güle", 4 sayfa nota yayını, "Malumat gazetesine mahsusdur"

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-Rıza Bey Bayati Şarkı, "Aman ey yar cefa-pişe nazar etme beni", 4 sayfa nota yayını, "Malumat gazetesine mahsusdur"

  Lot No: 619

  Lot: 619

  Musiki / Osmanlıca Nota-Rıza Bey Bayati Şarkı, "Aman ey yar cefa-pişe nazar etme beni", 4 sayfa nota yayını, "Malumat gazetesine mahsusdur"

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-Ordunun duası, Müellif Türk Musiki Ocağı Reisi Ali Refet, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Celilesince kabul ve tasdik buyrulmuşdur", 4 sayfa nota yayını. Not: Arkasında Osmanlıca olarak kurşun kalemler Sazlar ve Esami başlıklı bir cetvel hazırlanmış ve sahneye çıkacak müzik erbabı listelenmiştir, ayrıca ön yüzdeki ithaf ve imza "Ali Refet" gibi okunabilir -Kesin değil

  Lot No: 620

  Lot: 620

  Musiki / Osmanlıca Nota-Ordunun duası, Müellif Türk Musiki Ocağı Reisi Ali Refet, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Celilesince kabul ve tasdik buyrulmuşdur", 4 sayfa nota yayını. Not: Arkasında Osmanlıca olarak kurşun kalemler Sazlar ve Esami başlıklı bir cetvel hazırlanmış ve sahneye çıkacak müzik erbabı listelenmiştir, ayrıca ön yüzdeki ithaf ve imza "Ali Refet" gibi okunabilir -Kesin değil

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-Darü'l-elhan Külliyatından 3 adet Osmanlıca nota

  Lot No: 621

  Lot: 621

  Musiki / Osmanlıca Nota-Darü'l-elhan Külliyatından 3 adet Osmanlıca nota

  TLSold
 • Musiki / Osmanlıca Nota-Darü'l-elhan Külliyatından 2 adet Osmanlıca nota

  Lot No: 622

  Lot: 622

  Musiki / Osmanlıca Nota-Darü'l-elhan Külliyatından 2 adet Osmanlıca nota

  TLSold
 • Azınlık-İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt ve Tescil Hüviyet Varakası, Hırdavat ticareti ile meşgul M.Vasilyadi Efendiye verilmiş 1927 tarihli, 30.5x20.5cm , haliyle

  Lot No: 623

  Lot: 623

  Azınlık-İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt ve Tescil Hüviyet Varakası, Hırdavat ticareti ile meşgul M.Vasilyadi Efendiye verilmiş 1927 tarihli, 30.5x20.5cm , haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Hazine-i Maliye-i Celile antetli 1324 tarihli maaş makbuzu 21.5x33cm

  Lot No: 624

  Lot: 624

  Osmanlıca Hazine-i Maliye-i Celile antetli 1324 tarihli maaş makbuzu 21.5x33cm

  TLSold
 • Osmanlıca Hazine-i Maliye-i Celile antetli 1322 tarihli maaş makbuzu 21x34cm

  Lot No: 625

  Lot: 625

  Osmanlıca Hazine-i Maliye-i Celile antetli 1322 tarihli maaş makbuzu 21x34cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Türkiye Cumhuriyeti" yaldızlı gofre baskılı zarf

  Lot No: 626

  Lot: 626

  Osmanlıca "Türkiye Cumhuriyeti" yaldızlı gofre baskılı zarf

  TLSold
 • Osmanlıca "Devletli İsmetli Pertevniyal Valide Sultan Hazretleri Vakfına İta Olunan Her Nevi Vazifeye Mahsus Sirkü" antetli evrak, 1303 (1887) tarihli, Merhum Süleyman Efendinin haremi Fatma hanımla ilgili

  Lot No: 627

  Lot: 627

  Osmanlıca "Devletli İsmetli Pertevniyal Valide Sultan Hazretleri Vakfına İta Olunan Her Nevi Vazifeye Mahsus Sirkü" antetli evrak, 1303 (1887) tarihli, Merhum Süleyman Efendinin haremi Fatma hanımla ilgili

  TLSold
 • Kastamonu Defter-i Hakani tapu sureti, 1319 (1903)

  Lot No: 628

  Lot: 628

  Kastamonu Defter-i Hakani tapu sureti, 1319 (1903)

  TLSold
 • Kastamonu tapu senedi 1277 (1861)

  Lot No: 629

  Lot: 629

  Kastamonu tapu senedi 1277 (1861)

  TLSold