Batan Geminin Paraları Bunlar

MADENİ PARALARDA GEMİ ENKAZI ETKİSİ

VE

 DENİZ SUYU ETKİSİ

Nümismatik bilimi tarihin açıklanmamış pek çok olayının sırlarının çözülmesinde etkin bir şekilde yol almamızı sağlamış ve alt dalı olduğu arkeoloji tutkunu olan koleksiyonculara yeni ufuklar açmıştır.

Geçmişin en kadim su ve ticaret yollarının güzergahı olan ülkemizin denizleri pek çok gemi enkazı barındırmakta ve bu enkazlarda çıkan objeler, devrin olaylarına ışık tutmaktadır. Enkazlarda yer alan nümismatik bilimini ilgilendiren sikke , madalya, jeton v.b. eserler üzerinde yapılan metalurjik, kronolojik, ve konservatif çalışmalar sayesinde dönemin pek çok olayına anlam ve ayrıntı katılabilmekte ayrıca madden ve manen aidiyet ilişkisi de kurulabilmektedir. Söz gelimi II. Abdülhamid döneminde Japonya’ya gönderilen ve dönüş yolunda 18 Eylül 1890 ‘da Kuşimoto Adası açıklarında kayalıklara çarparak parçalanan Ertuğrul Fırkateyni enkazından çıkarılan ve mürettebata ait olan 1 Kuruş ile piyasada bulunan aynı 1 Kuruş arasında kondisyon olarak tuzlu suya maruz kalmasından dolayı normal derecelendirme ölçütleriyle kıymeti ancak madenin kendisi nispetinde değer verileceğine, yaşanan bu elim kazanın getirmiş olduğu aidiyet ile değer biçilemez maneviyatının yanında tarihin inkar ve taklit edilemez bir parçası olarak korunması sağlanabilmektedir.

  Özellikle yurt dışında bunun önemini gören ve durumu belli bir standart çerçevesinde değerlendirmeye çalışan sertifikasyon şirketlerinden olan NGC (Numismatik Guaranty Corporation) bu konuda “Shipwreck Certification” yani “Gemi Enkazı Sertifikası” vermekte ve koleksiyonculara hizmet etmektedir. Osmanlı Mezat olarak ülkemizdeki bu yönde gelişmelere öncü hizmet vermek üzere daha önce kullanılmayan bu sınıflandırma grubunu sistemimize dahil etmeye karar verdik. Ülkemizde Gemi Enkazı Etkisi (G.E.E.) adı altında bir derece verebilmek mümkün olmakla beraber ticari olarak gerçekleştirebilmek için var olan yasaların izin verdiği çerçevede çalışmak zorundayız. Biz bu süreç içerisinde ülkemizde sahil kesimlerinde bulunabilen ve alım satımı serbest olan Osmanlı, Cumhuriyet ve Yabancı madeni paralarında kullanılmak üzere mevcut derecelendirme sistemimize ek olarak “Deniz Suyu Etkisi” (D.S.E.) adlandırdığımız değerlendirme ölçütümüzün sizlere sunuyoruz.

 

DENİZ SUYU ETKİSİ DERECELENDİRME STANDARTI

 

GEMİ ENKAZI ETKİSİ –A (GEE-A)

DENİZ SUYU ETKİSİ – A (DSE-A)

Tuzlu suya maruz kalma nedeniyle minimum yüzey Bozukluğu olan ve gemi enkazı eserlerine göre üstün biryüzey kalitesi olan madeni para.

GEMİ ENKAZI ETKİSİ –B (GEE-B)

DENİZ SUYU ETKİSİ – B (DSE-B)

Tuzlu suya maruz kalma nedeniyle hafif yüzey bozukluğunun belirtilerini gösteren ve merkezi tasarım unsurlarını etkilemeyen bazı orta düzey yüzey kusurlarına sahip olabilir. Gemi Enkazı eserlerine göre ortalamanın  üzerinde yüzey kalitesi olan madeni para.

GEMİ ENKAZI ETKİSİ –C (GEE-C)

DENİZ SUYU ETKİSİ – C (DSE-C)

Tuzlu suya maruz kalmış bir madeni para numunesine göre ortalama bir yüzey kalitesi ve paranın tanım ve derecelendirmesini etkilemeyecek yüzey kalitesi olan madeni para

DENİZ SUYU ETKİSİ (DSE-H)

Madeni parada tuzlu suyun etkisiyle paranın tasarımsal unsurlarını etkileyen metal aşınması ve ağır hasar etkileri gözlenir. Bu etkiler paranın tanımlaması ve referans verilmesini etkilemese de paranın yüzeyi hakkında kesin bilgi alınmasını engellediği için derecelendirme yapılamaz

 

Bu Standarda ek olarak  DSE-A, DSE-B ve DSE-C kalitesinde olan paralara ÇİL,ÇA,ÇÇT,ÇT ve T sınıflandırması yapılıp “ÇİL63, ÇA55” gibi sayısal bir derecelendirme yapılmamaktadır. En alt not olan “DSE-H” kalitesindeki paralar için ÇİL, ÇA gibi ek derecelendirme yapılmayacaktır.