Abdülaziz 25 kuruş 1277/5 Kostantiniye altın - ÇÇT(+)