Abdülaziz 25 kuruş 1277/13 Kostantiniye altın - ÇÇT(+)