Abdülmecid 2 kuruş 1255/10 Kostantiniye - ÇÇT(-) / R