Abdülmecid 5 kuruş 1255/11 Kostantiniye - ÇA(-) / R