Abdülmecid 20 kuruş 1255/21 Kostantiniye - ÇÇT(+) / R+