Abdülaziz 40 para 1277/10 Mısır çiçekli bakır - ÇÇT(-) / RRR