Osmanlıca

Yeni Adana Gazetesi Mardin Muhabiri Ahmet Hamdi Bey'in Hüviyet Varakası