Osmanlıca , Türkiye Cumhuriyeti Taksimat-ı İdare Haritası
Arkası Beze Yapıştırılmış Halde , 62x47cm
Haliyle