Jön Türklerin Gazetesi : Şurayı Ümmet Gazetesi Sayı 24/140 - 8 Teşrinisani 1908
İstanbul 1908 , 8 Sayfa , 32x50 cm , Kenarlarda Yıpranmalar Mevcut