2016 Büyük Türk Devletleri - Gazneliler 1 kuruş ( Bakır/Nikel) - ÇİL