Sivas İli 26 Satırlık 32x82.5cm Çerçeve İçerisinde Vasiyet Hücceti Sureti ( Sivas Naibi Pirlepeli Zade Mehmed Abdurrauf Tarafından Yazılmıştır )
Sivas'da Câmi-i Kebîr mahallesinde sâkin vefat eden es-Seyyid Şeyh Abdurrahman Efendi'nin vefatından önce sekiz yüz esedî kuruşu oğlu Seyyid Şeyh Mustafa Efendi'ye teslim ettiği, bu parayla Köhne Civan mahallesinde bir Hristiyan'dan aldığı boş arsa üzerine bir han yapılmasını vasiyet ettiği, bu hanın gelirini değişik hayırlara vakfettiği, oğlu Seyyid Mustafa'yı mütevelli ve diğer oğlu Seyyid Abdullah Çelebi'yi de vakfa nâzır tayin ettiği, üçte bir malının da bu vasiyeti yerine getirmede yeterli olduğu için vasiyetin geçerli olduğu