Sivas İli 50 Satırlık 45.5x112cm Çerçeve İçerisinde Vakfiye
Vâkıf (Vakfeden): Sivas sakinlerinden es-Seyyid Şeyh Mustafa Efendi ibn-i eş-Şeyh Abdurrahman Efendi
Mütevellî ve nâzır: Vakfedenin torunu Şeyh Abdurrahman mütevelli olup oğlu Seyyid Ebubekir ise vakfın nâzırı
Vakıf: Köhne Civan mahallesinde han. (Şeyh Mustafa Efendi'nin babasından vakıf olarak gelen ve kendilerine de faydalanma hakkı verilen vakıf hanı kardeşleri Seyyid Abdullah Efendi ve Seyyid Hamdi Efendi ile birlikte etrafındaki yerleri de satın alarak genişletmesi, böylelikle hanın gelirini iki kat artırmaları, bu gelirin üçte biri yine babasının vakıf şartı üzere istediği yerlere harcanması, kalan üçte ikisi dahi üç kardeşin hissesi olarak üçe bölündüğünde Mustafa Efendi'nin kendine düşen hissesini vakfettiği