Partie Orientale De La Carte Des Anciennes Monarchies
Anadolu , Mısır , Ortadoğu , Kafkasya ve Ortaasya'nın Antik Dönemdeki Monarşik Yapısını Gösteren 18. Yüzyıl Harita
İç Ölçü:67x51.5cm
Çerçeve Ölçü:91x75.5cm