Ankara Ses ve Tel Birliği Konser Programı 1945 8 Sayfa