SOLD

Abdülmecid 1 kuruş 1255/23 KOSTANTİNİYE - ÇÇT(+) / R