SOLD

NAZİ ALMANYASI İŞGALİ DÖNEMİ

Hollanda 5 Cents 1942 - (Utrecht Darphanesi - Çinko) KM#172 - ÇÇT(+)