Finans

Osmanlı İmparatorluğu , Süresi Dolmuş Tahvil Kuponlarının ve İtfa Edilmiş Menkul Kıymetlerin Mahsup Edilmesine İlişkin Belge