SOLD

Smyrne

İzmir Türk Mahallesi ve Kadifekale Manzarası Edt: P. L. Dermont , Avusturya Levant Pullu ve Midilli Posta Damgalı