Elazığ Verem Savaş Derneği Esas Tüzüğü 8 Sayfa 1947