Sovyetler Birliği / Rusya Analık Şanı Nişanı II , Gümüş