Jirayr Aksoy Halefi Filip Aksoy , SECO İsveç Kesici Uçları Türkiye Mümessili , Akrilik