1935 VI. Ulusal Türk Tıp Kurultayı , Darphane Gümüş 9gram