Osmanlı Bankası Tevfik ( Rüştü Aras ) Bey Adına Düzenlenmiş Evrak 1920