Hicaz Demiryolları Askeri Limanlar Müdüriyyet-i Umumiyesinin Osmanlı Vapur Nakliye Acentesi'ne Yapacağı 15000 Liralık Ödemeye İlişkin Osmanlı Bankası Samsun Şubesi Makbuzu 1918