Osmanlı Bankası 4 Dilde ( Osmanlıca , Fransızca , Rumca , Ermenice ) , 20 Para Piyango Fiskalli 1909