Banque de Salonique ( Selanik Bankası ) , Kullanılmamış