Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 3 Kuruş Matbu Fiskalli , Dip Koçanlı - Kullanılmamış