Türk Ticaret Bankası Hamiline Yazılı İsimsiz Mevduat Hesabı Sertifikası 12 Adet