Amerika Konfedere Devletleri 1875 Vadeli Yıllık % 8 Faizli 1000 Dolarlık Tahvil