1927'de İmzalanan Nispi Sözleşmeye İstinaden Banca Commerciale Italiana İstanbul Şubesinden Aldığı Krediye Karşılık Teminat Olarak Bankaya Yatırılan Menkul Kıymetlere ( Hisse Senedi , Tahvil ) İlişkin Makbuz