İNGİLİZ SÖMÜRGESİ DÖNEMİ

Kıbrıs 1 Shilling 1947 - Kral George VI.(Londra Darphanesi - Bakır/Nikel) KM#27 - ÇÇT