PRUSYA KRALLIĞI

Alman Devletleri / Prusya Krallığı 3 Kreuzer 1783B - Friedrich II. (Breslau Darphanesi - Billon) KM#1023 - ÇA(+)