KRALIN ÖLÜMÜNDEN SONRA BASILMIŞTIR

Fas 1 Dirhem AH1313(Miladi 1895) - Moulay el-Hasan I (Londra Darphanesi - 2,52gr 835 ayar gümüş) Y#5 - ÇÇT(+)