SOLD

Uluslararası Kadınlar Yılı

Mısır 5 Qirsh 1975 - (Kahire Darphanesi - Bakır/Nikel) KM#447 - ÇİL(+)