Kahire Eyalet Fuarı

Mısır 5 Qirsh 1973 - (Kahire Darphanesi - Bakır/Nikel) KM#436 - ÇİL(+)